Čia lankėsi net vokiečių kronprincas. Kodėl nepaviešėjus ir jums?

Šilutės dvaras Šilutės dvaras

Šilutės kraštas. Vien ištarus pa­dvelkia marių gaiva, pakvimpa žu­vimi, o prieš akis iškyla gotiškos raidės ir savita, tik šiai vietai bū­dinga architektūra. Tačiau neapsi­ri­bokime trumpais stabtelėjimais, pažinkime šią vietovę giliau. O pui­kus taškas pradėti – Šilutės mies­te esantis Hugo Šojaus dvaras, lai­komas visos Mažosios Lietuvos dva­­­rų puošmena.

Dosnusis dvarininkas

Pačiame Šilutės centre esanti dvaro sodyba įkurta 1721 m., o pavadinta jos vėlesnio šeimininko Hugo Šojaus (1845–1937) vardu. Kad ši pavardė augte įaugusi į miesto istoriją – nė kiek nestebina. H. Šojus mylėjo Šilutę – Šilu­tė mylėjo jį. Dvaro sodyba nesišaukia dėmesio įmantriomis formomis ar ryškiais stiliaus bruožais. Tačiau ji bemat užkariauja simpatijas paprastu ir jaukiu Klaipėdos kraštui būdingu dekoru, santūriu vėlyvojo klasicizmo, istorizmo stiliumi. Tai tikras Mažosios Lietuvos architektūros simbolis ir pats gražiausias jos pavyzdys. 

Kai šią vietą įsigijo dvarininkas H. Šo­jus – švietėjiškų ir plačių pažiūrų žmogus, čia prasidėjo tikrasis dvaro gyvenimas arba jo aukso amžius. Kaip pasakoja dabar čia įsikūrusio Šilutės H. Šo­jaus muziejaus direktorė Indrė Skab­laus­kaitė, šios neeilinės asmenybės dėka dvaras tapo ne tik pavyzdiniu ūkiu, bet ir reikšmingu šiaurinės Rytų Prū­sijos dalies kultūros centru. 

Tuometinėje Prūsijos karalystėje gimęs dvarininkas gyvai domėjosi lietu­vininkų tradicijomis, amatais, rinko tau­tosaką. 

„Karaliaučiaus universitetas jam suteikė garbės daktaro laipsnį. Jo pakviesti Karaliaučiaus mokslininkai apylinkėse vykdė mokslines ekspedicijas, H. Šojaus dėka įsteigtas pirmasis muziejus Klaipėdos krašte“, – sako I. Skab­lauskaitė ir priduria, jog dalį sukauptų eksponatų galima apžiūrėti dabartiniame muziejuje.

H. Šojaus dvaro slenkstį mindė išties garbių asmenų pėdos – savo apsilankymu šią vietą pagerbė Vokietijos kronprincas, Lietuvos prezidentai, Klai­pė­dos krašto gubernatoriai, Jonas Ba­sa­­na­­vičius, Karaliaučiaus universiteto moks­­lininkai, garsus rašytojas ir dramaturgas Hermanas Zudermanas bei kitos iškilios asmenybės.

„Kaip ir daugelis dvarininkų, ypatingą dėmesį jis skyrė apželdinimui. Įkūrė romantišką angliško tipo parką, iškasė tris tvenkinius, užveisė sodą, suformavo promenadą. Žiemą dvare savo žaluma džiugino oranžerijos. Vėliau dalį parko ir žemių savininkas dovanojo miestui. Nenuostabu, kad iki šiol miestiečiai jį vadina Šilutės miesto mecenatu“, – pažymi muziejaus direktorė.

H. Šojus buvo išties dosnus – ligoninė, turgaus aikštė, gimnazija, pradinė mokykla, paštas, gaisrinė, uostas, bažnyčia bei kiti pastatai pastatyti ant buvusių dvaro žemių. Galiausiai savo aštuoniasdešimtmečio proga dvarininkas miestui padovanojo ir savo paties puoselėtą parką.

Šilutės rajono savivaldybės Kultūros poskyrio vedėja Vilma Griškevičienė džiaugiasi, jog Šilutės rajono savivaldybei bendradarbiaujant su Kultūros ministerija, iš savivaldybės, valstybės bei ES programų lėšų dvaras restauruotas, modernizuotos ekspozicijos, ypač padidėjo naujų paslaugų pasiūla. 

Nuo pyragų iki paskaitų

V. Griškevičienė džiaugiasi, kad restauruotame dvare įsikūręs muziejus sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Lan­kytojus vilioja rašytojo H. Zu­der­­mano literatūrinė svetainė, dėmesį trau­kia modernios ekspozicijos, pasakojančios apie Mažosios Lietuvos dvarų kultūrą, lietuvininkų ir vokiečių gyvenimo būdą. Muziejus turi netgi savo restauracijos centrą, kuriame dirba kvalifikuoti tekstilės, medžio, popieriaus restauratoriai. Jie išsaugo ir atkuria muziejaus vertybes, padeda kitiems regiono muziejams bei pavieniams asmenims.

„Šilutės H. Šojaus dvaras – ne tik kultūros ar turizmo objektas. Mums jis yra tikras bendruomenės centras, kur drauge renkamės paminėti valstybinių švenčių, kartu klausomės kamerinių koncertų, rengiame profesionalių ir vietos menininkų parodas“, – pasakoja I. Skablauskaitė. 

Ji džiaugiasi, jog siūlomas paslaugas papildyti padeda plėtojami ryšiai su kitais muziejais ar kultūros įstaigomis užsienyje (ypač su Liuneburgo muziejumi Vokietijoje) bei Lietuvoje. Pavyzdžiui, į svečius atvykęs MO muziejus šilutiškius kvietė į nemokamas parodas ir edukacijas. 

Ypač daug lankytojų pritraukia muziejuje veikiančios dešimt edukacinių Kultūros paso programų. Tai ir orientaciniai žaidimai, ir lietuvininkų buities bei rūbų užsiėmimai, kulinarinės degustacijos ir kt., iš kurių galima išsirinkti labiausiai patinkančią. Negana to, lankytojams siūlomos paskaitos apie vertingus muziejaus leidinius, mediciną Šilutės krašte ir kt. 

H. Šojaus muziejus ir Šilutės rajono savivaldybė kuo nuoširdžiausiai ragina kaimyninių rajonų gyventojus nepravažiuoti pro šalį ir aplankyti H. Šojaus dvarą, o įvairaus amžiaus vietos gyventojus – aktyviai dalyvauti čia vykdomose veiklose. Kad čia ne mažiau įdomu nei tuomet, kai viešėjo Vokietijos kronprincas, įsitikinsite apie siūlomas veik­las paskaitę ir svetainėje silutesmuziejus.lt, feisbuko paskyroje „Šilutės Hu­go Šojaus dvaras“. 

Publikacija finansuojama Europos socia­linio fondo veiksmų programos prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų prog­ramą ir jai vertinti“ lėšomis.

Atnaujinta Antradienis, 07 kovo 2023 08:22