Ukrainiečių muzikantų kūryba – Laisvei

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Šilalės kultūros centre surengtas ukrainiečių folkloro gru­pės „TaRuta“ koncertas „Sparnai Ukrainai“ vyko pus­tuš­­tėje salėje. Nepaisant to, grupės muzikantai dėkojo Lie­­­tuvai už palaikymą ir skyrė šilališkiams lietuviškai at­lie­kamas dainas. Todėl tik apgailestauti belieka, kad daž­nai virtua­lioje erdvėje savo „jautrumą“ demonstruoti ne­ven­giančių asmenų elgesys realybėje nuo susikurto įvaiz­džio gerokai skiriasi. Gal dėl to ir kovo 10-osios vakarą pa­laikyti ko­vojančios šalies muzikantų ir bent kokia auka prisidėti prie pagalbos jai susirinko nedaug žmonių. Tarp jų, deja, beveik nesimatė politikų, taip mėgstančių fotogra­fuotis įvairiose paramos akcijose ir nevengiančių bet ko­kia proga kopti ant scenos... 

Ukrainiečių grupė į Šilalę atvyko ne su ištiesta ranka – atvežė puikų profesionalų koncertą, į kurį šilališkiai buvo kviečiami nemokamai. Mainais buvo prašoma nupirkti kelis eurus kainuojančių suvenyrų, dalyvauti meno kūrinių aukcione, taip aukojant karinei technikai ar įrangai. 

„Tokie koncertai vyksta visoje Lietuvoje“, – sakė jo organizatorius ir vedėjas Remigijus Ruokis. 

Anot jo, suaukota suma nebūtinai siejasi su miesto dydžiu, tai labiau priklauso nuo to, kiek toje vietovėje gyvena Ukrainą suprantančių bei palaikančių žmonių. Deja, Že-

­­mai­ti­joje, anot R. Ruokio, skeptikų yra daugiausiai. Bet uk­rainiečiai koncertavo nepaisydami tuščių kė­džių ir dainavo taip nuoširdžiai (tiek ukrainietiškai, tiek lietuviškai), jog nepaliko abejingo nė vieno, kuris tą vakarą praleido kartu su jais. 

„Mums nesvarbu, kiek žmonių ateina, svarbiausia, kad galime perduoti savo tautos nuotaikas. Išėjimas į sceną grupei „TaRuta“ yra savotiškas fron­tas už savo šalį – turime savo srities karo administracijos įga­liojimus veiklai užsienyje, todėl galime išvykti iš šalies, rinkti aukas ir kalbėti apie ka­rą, kad žmonės viską sužinotų iš pirmų lūpų“, – „Šilalės artojui“ prieš koncertą sakė grupės „TaRuta“ solistas Jevgenas, gitaristas Dmitro ir būgnininkas Tarasas.

Vyrai neneigė, jog kaskart, išvykdami iš namų, su nerimu palieka savo šeimas. Kad tai turi pagrindą, teko įsitikinti pokalbio metu – muzikantų rankose keliskart rėksmingai suskambo telefonai ir pasigirdo įspėjimai ukrainiečių kalba „pavitrina tre­voga“. 

„Virš mūsų galvų naikintuvai lekia gana dažnai. Turime vilties, jog okupantų tikslas nėra mūsų gyvenamoji vietovė, bet juk nežinosi – sprogmuo bet kada gali pataikyti ir į mūsų kiemą. Baisiausia dėl artimųjų, nes nežinai kas vyksta“, – sa­kė Tarasas.

Vyro namuose – du mažamečiai vaikai (6 ir 2 m.), tad išvykdamas į gastroles prašo jų neiti ir nežaisti kieme.

Kai negastroliuoja, profesionalūs muzikantai dirba mokytojais. 

„Gyvenimas karo sąlygomis yra visiškai kitoks – dabar net mano mažoji žino, kaip elgtis, kai darželyje pasigirsta aliarmo pranešimas. Ugdymo įstai­go­se yra įrengtos slėptuvės, vaikai su pedagogais ten slepiasi, o viskam nurimus, tęsiamos pamokos, lyg nieko nebūtų nutikę“, – apie kasdienybę Uk­rainoje pasakojo muzikantai.

Vyrai neslėpė, kad vaikams karas jau paliko įspaudą – net patys mažiausieji žino šio baisaus žodžio reikšmę, suvokia, ką reiškia žodis Tėvynė. Galbūt todėl Taraso mažoji atžala dažniau piešia ne vaikiškus spalvingus piešinius, o Uk­rainos vėliavą. 

„TaRuta“ gyvuoja 15 metų, nuo 2010-ųjų koncertuojame ir Lietuvoje. Iš pradžių pristatinėjome ukrainietišką folkroką, vėliau mūsų veikla įgavo politinį atspalvį, o šiuo metu esame savo regiono teritorinės gynybos atstovai. Tik atvy­kę į Lietuvą sužinojome, kad turite dvi vėliavas – Trispalvę ir Vytį. Mes istorinės vėliavos neturime, bet daug kas naudoja kazokų vėliavą, kurią sudaro juoda ir raudona spalvos. Ukrainos vėliavos spalvos reiškia ugnį ir vandenį (geltona-mėlyna), bet tokias jas mes matome dieną, o nakties tamsoje jos atrodo kaip juoda ir raudona“, – vilkdamasis tokių spalvų koncertinius rūbus pasakojo grupės solistas.

Muzikantai sakė, jog daugu­ma jų draugų kovoja fronte, taip pat yra ir buvęs grupės būgnininkas. Per vienerius koncertų metus Lie­tu­­vo­je „TaRuta“ surinko ir Uk­rai­nos kariuomenei perdavė apie milijo­ną grivinų (maždaug 21 tūkst. Eur) bei 14 automobilių. Ukrainiečiai ypač dėkingi lietuviams, kurie aukoja, netgi į koncertus ateina žmonių, kurie pasiūlo padovanoti visureigių, generatorių... 

Koncerto Šilalėje metu buvo surengtas aukcionas, kuriam paveikslus paaukojo Šilalės kū­rėjos Aušrinė Pudževytė, Jo­lan­ta Baubkuvienė ir Indrė Lu­ko­­ševičienė. Už visus juos surinkta 210 Eur, du kūrinius (už 150 Eur) įsigijo Kultūros cent­ras. Taip pat aukcione parduoti du rožiniai iš gintaro dulkių, kuriuos sukūrė palangiškė Al­gina Žalimienė – už juos aukcio­no dalyviai (kultūros darbuotojai) sumokėjo 150 Eur. 

„Pirkome ne todėl, kad mums tų rožinių reikėjo. Žinoma, jie gražūs, neįprasti, bet kur kas svarbesnė misija yra auka Uk­rainai“, – sakė viena šio kūrinio naujoji savininkė.

Kitas aukciono laimėtojas tikino, kad rožinį dovanos savo 93-ejų močiutei, kuri yra aist­ringa Ukrainos palaikytoja. 

Suskaičiuota, jog į specialią aukų dėžutę ir įsigydami daiktus aukcione šilališkiai suaukojo apie 800 Eur. Dar 1500 Eur į specialią sąskaitą pervedė Šilalės kultūros centras. 

Jeigu atsirastų daugiau norinčiųjų prisidėti prie paramos kovojančiai Ukrainai, perves­ti pinigus galima į VšĮ „Re­mi­gi­jaus akcija“ sąskaitą LT73 7180 3000 0870 0147, mokėjimo pas­kirtis – parama Sparnai Uk­rai­nai.

„Tikimės į Šilalę sugrįžti su bendru grupių „TaRuta“ ir „Bip­lan“ koncertu. Ketiname išleisti jų dainų diską ir, jeigu viskas pavyks, surinktos lėšos taip pat atiteks Ukrainai“, – „Šilalės artojui“ sakė koncertinių turų organizatorius R. Ruokis.

O šio renginio metu veikusią fotografijų parodą „Ukrainos vaikai kalba“ pakeis dabar vyks­tančių koncertų „Sparnai Uk­rai­nai“ akimirkos. 

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.