Rudenėjančiuose planuose – parodos, muzika ir dėmesys paveldui

Pradedame savaitę, kurioje – ne­mažai nemokamų ir vertingų ren­gi­nių. Iki rugsėjo 17 d. Šilalės kultūros centre veikia Astos Ulos tapybos dar­bų paroda „Regėjimas“, o iki rug­sėjo 22 d. čia galima apžiū­rėti „Ma­­žosios Šilalės krašto archi­tek­tū­ros“ eksponatus – paroda yra vie­nas iš paveldo dienų etapų.

Šią savaitę (rugsėjo 15 d.) Šilalėje vėl rengiama etninė kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“, o Kvėdarnos kultūros namuose įdomios veiklos bus jauniesiems – rugsėjo 13 d. čia vyks VIII-asis respub­likinio klojimo teatrų festivalio „Pri klie­telis“ renginys vaikams – kūrybinės dirb­tuvės su „Klaipėdos jaunimo teatro” aktoriais.

Rugsėjo 13-ąją verta apsilankyti ir Tauragėje, kur kultūros rūmuose bus galima stebėti Adakavo socialinių paslaugų namų teatro trupės spektaklį „Širdys” (režisierius Sigitas Kancevyčius). 

Dauguma miestų kviečia kartu paminėti Europos paveldo dienas, kurias inicijuoja Europos Taryba ir Europos Komisija. Europos paveldo dienose dalyvauja net 48 šalys, o šių metų tema „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“ skatina susipažinti su kūrėjais. Lietuvoje paveldo dienos rengiamos jau 30-ąjį kartą, šiemet jos vyksta iki rugsėjo 17 d. Šilalėje, kaip ir kituose miestuose, ta proga organizuojamos parodos, pristatymai, edukacijos.

Žvelgiant į praėjusios savaitės kultūrinius įvykius, dėmesį patraukia Šiauliai. Anot organizatorių, antrojo tarptau­tinio Josepho Achrono vardo muzikos festivalio atidarymo koncertas „Žydiška giesmė“ Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rugsėjo 7-ąją tapo svarbiu įvykiu. 

Progų apsilankyti aukštos muzikinės vertės koncertuose dar bus. Per rugsėjį aštuonios skirtingos programos bus atliktos ne tik įvairiose Šiaulių erdvėse, bet ir Pakruojo sinagogoje, Joniškėlio Karpių dvare, Joniškio Raudonojoje sinagogoje, o publika išgirs garsiausių lit­vakų, Baltijos šalių ir kitų kompozitorių kūrinius, kuriuos atliks žinomi Lietuvos ir užsienio muzikantai – pianistas Lukas Geniušas, akordeonistas Tadas Motiečius, Estijos žvaigždė Triin Ruubel-Lilleberg (Estijos nacionalinio orkest­ro koncertmeisterė), žymus norvegų pianistas Ole Christianas Haagenrudas, perkusininkai Pavelas Giunteris ir Guntaras Freibergas (Latvija) bei kt. 

Ypač garsus ir spalvingas savaitgalis praėjo Kaune. Čia Nepriklausomybės aikš­tėje surengta Kultūros mugė, įvyko žymusis „Fluxus“ festivalis, kurio dalyviai kopė į Parodos kalną, buvo galima susipažinti su kultūros nau­jienomis, naujomis teatrų, festivalių, mu­ziejų programomis. Šeštą kartą rengiamas „Fluxus“ manifestavo laisvę, kūrybiškumą ir įvairovę – įsikūniję į personažus, apsirengę keisčiausiais kostiumais gyventojai kopė į Parodos kalną, kur visus pasitiko daktaras Jurgis, išrašantis nuobodulį žudantį receptą. Festivalis Kaune vyksta nuo 2018 m., o „Fluxus“ – XX a. septintajame dešimtmetyje susikūręs tarptautinis menininkų judėjimas, siekęs panaikinti ribą tarp meno ir gyvenimo, kūrybą grindęs ironija, žaidimu.

Praėjusią savaitę „Vilniaus galerijų savaitgalis“ kvietė pažinti mieste veikiančias šiuolaikinio meno erdves, galerijas, muziejus, lankyti parodas, susitikti su kūrėjais. Šiais metais, minint Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, į sostinės meno lauką nuspręsta pažvelgti iš aukso amžių perspektyvos.  

Kotryna PETRAITYTĖ