Kaltinėniškių išvyka į Telšius

Šilalės savivaldybės administracijai teikti paraiškas nevyriau­sy­binių organi­za­cijų veiklos stiprinimui 2023–2025 m. pagal priemonę „Stip­rinti bendruomeninę veiklą sa­vivaldybėse“ ir numatant tam finansavimą, Kaltinėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga šiemet 1169 eurus patikėjo Kal­tinėnų miestelio bendruomenei, kuri toliau tęsia projektą „Pažink gimtąjį kraštą“. Šįkart nutarėme aplankyti Telšius.

Asta BATAITYTĖ,

Kaltinėnų miestelio bendruomenės narė

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 69