Minėsime Baltų vienybės dieną

Praėjusi savaitė buvo skirta knygoms – pradėtas įdomus knygų skai­tymo konkursas, paskelb­ti svar­bių Lietuvos literatūrinių pre­mi­jų lau­reatai. Šią savaitę gyven­sime bal­tiškomis tradicijomis – ruo­šia­ma­si su­siburti laužų deginimui bei skai­ty­mams.  

Baltų vienybės diena minima kiekvienų metų rugsėjo 22 d. Lietuvoje bei Lat­vijoje. Tą vakarą visose baltų žemėse vyksta piliakalnių ugnies sąšauka. Mū­sų regione susibūrimai bus organizuojami ant Rubinavo, Pilių, Medvėgalio, Padievaičio, Bilionių piliakalnių. 

Į Tauragę sugrįžta žydų istorijos ir kul­tūros dienos „Štetlas Tauragėje“. Per įvairiausias veiklas siekiama atskleisti žydų kultūros įvairovę, turtingumą, jos regioninį savitumą ir svarbą vietos bendruomenei. Mažoji Lietuva ir Tauragės kraštas yra glaudžiai susiję su įvairių tautinių bendrijų, tarp jų – ir žydų, gyvenimu, kultūra bei tragišku likimu. Pirmieji žydai įsikūrė dar IX a., jie sudarė gyventojų daugumą. Žydai čia buvo svarbūs prekybos, pramonės ir amatų puoselėtojai, turėjo savo muitinę prekybai su Prūsija, Vokietija, Lenkija. Žydų istorijos ir kultūros dienos renginiai Tauragėje vyks rugsėjo 20 d., 22 d. ir 27 d. 

Praėjusią savaitę Vilniuje skambėjo po­ezija – renginyje „Poezija iš Rytų“ bu­vo kviečiama leistis į trijų dienų kelionę po Azijos poetikos klodus, kurios metu poezija susipynė su performatyviais menais, muzika ir tapyba. Renginyje buvo galima išgirsti persų, indų (hindi ir sanskrito), korėjiečių, kinų bei japonų kalbomis kuriančių autorių tekstų bei jų vertimų. 

Jonavoje įteikta septintoji rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus premija. Ji atiteko rašytojai Agnei Žagrakalytei. Komisijos sprendimu, romane „Triukšmaujantys: katalikai“ autorė palieka erdvės skaitytojo interpretacijai, žavi konceptualumu ir siekiu ieškoti naujų raiškos formų. Belgijoje gyvenanti poetė ir prozininkė A. Žagrakalytė – keturių poezijos knygų ir dviejų romanų autorė. Premija įvertintą knygą „Triukšmaujantys: katalikai“ ji vadina įdomia publicistika. Istorinius faktus, vedančius nuo XVI a. Kinijos iki XX a. Belgijos ir Lietuvos, ji rinko muziejuose, galerijose, senuose laikraščiuose. A. Žagrakalytė yra septintoji G. Ka­novičiaus premijos laureatė, o premija skiriama už lietuvių kalba per praėjusius metus pub­likuotą kūrinį istorinės atminties tema.

Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą laureatu šiemet išrinktas Kamilas Pecela, o už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą įvertinta Dalia Švambarytė. Lietuvių literatūros vertėjui į lenkų kalbą K. Pecelai Šv. Jeronimo premija skirta už aukštą profesinį meistriškumą ir produktyvumą bei aktyvią akademinę pedagoginę veiklą garsinant Lenkijoje lietuvių literatūrą, kalbą ir kultūrą. D. Švambarytė įvertinta už klasikinės kinų ir japonų literatūros vertimus, gebėjimą prisitaikyti prie autoriaus stiliaus bei kt. Šv. Jeronimo premijos laureatams bus įteiktos Tarptautinę vertėjų dieną – rugsėjo 30-ąją Kultūros ministerijos Baltojoje salėje.

Prasidėjo Knygos pristatymo konkursas, kviečiantis varžytis dėl išskirtinio prizo – asmeninės bibliotekos. Iki lapkričio 20 d. kviečiama perskaityti knygą, pristatyti ją vaizdo įrašo formatu ir atsiųsti organizatoriams. Da­lyvių amžius neribojamas. Konkurso są­lygose numatoma, jog vaizdo filmukas turi trukti ne ilgiau kaip 5 min. Trys pirmų vietų nugalėtojai bus paskelbti gruodžio 20 d.

Kotryna PETRAITYTĖ