Mokinių darbuose - pavasario pranašai

Prieš porą savaičių Šilalėje atidarytos net dvi mokytojos Lai­mu­tės Rupšytės ugdytinių - Šilalės meno mokyklos dailės klasės mokinių - parodos, dvelkiančios atbundančia gamta.

Šilalės viešosios bib­liotekos Vaikų lite­ratūros skyriuje dar veikia pa­roda „Ver­bos“, kurioje eksponuojami Šilalės meno mokyklos bei Laukuvos filialo dailės klasių mokinių iš popieriaus atraižų ir karpinių sulipdytos verbos.

Parodos pristatyme Šilalės viešosios bibliotekos Vaikų li­­­teratūros skyriaus klu­­bo „Nykš­­tukas“ narės Min­ta­ra Ju­zaitytė ir Elžbieta Še­ma­tuls­kytė susirinkusiesiems papa­sakojo apie verbų ri­šimo tra­­dicijas bei jų puošimo būdus. Populiariausias verboms nau­dojamas augalas kadagys labiausiai yra mylimas žemaičių. O štai Vilniaus krašte verbos - kur kas įmantresnės, puošnesnės ir spalvingesnės, rišamos iš džiovintų gėlių, smilgų bei kitų augalų. Būtent tokias savo darbeliuose bandė atkartoti ir mažieji menininkai.

„Šios visus metus žydinčios verbos bus lyg pavasario šauk­liai“, - sakė mokytoja L.Rup­šytė.

Pavasarišką nuotaiką paro­dos aidaryme skleidė ir Ši­lalės meno mokyklos Lau­ku­vos skyriaus dainininkė Ugnė Daukantaitė, kanklėmis grojo Indrė Pocevičiūtė bei mokytoja Jolanta Bučnienė.

Dar viena pavasariška tų pačių mokinių paroda „Skam­ba padangė nuo paukščių gies­mių“ atidaryta Šilalės švie­ti­mo pagalbos tarnyboje. Pie­ši­niuose paukščius vaikai raitė tušu, dažais, karpė juos iš popieriaus.

L.Rup­šy­tės vadovaujamų Ši­­­la­lės meno mo­kyk­los Lau­ku­vos dailės skyriaus mo­ki­nių sukurtos verbos de­monstruo­ja­mos ir Laukuvos bib­lio­te­ko­je. Bib­­liotekininkė Jo­lanta Kairienė kviečia apsi­lankyti ir įvertinti E.Mont­ri­­mai­tės (6 m.), M.Ban­­kaus­kai­tės (7 m.), L.Jo­­novo (8 m.), G.Va­si­liausko (8 m.), O.Šim­­kaus (8 m.), K.Mont­ri­­mai­tės (9 m.), A.Bei­nariūtės (10 m.), S.Survilaitės (10 m.), T.Ra­­gelytės (10 m.), K.Va­si­liauskytės (10 m.), E.Kaspa­ravičiaus (10 m.) darbelius. Verbos pagamintos iš maisto medžiagų (kruopų, makaronų).

Devynioliktus metus meno mokykloje dirbanti L.Rup­šy­tė, paklausta, kelinta tai jos ir jos auklėtinių paroda, šypsodamasi atsakė, kad jų skaičių jau seniai yra pametusi. Ji dėkojo pasigrožėti savo vaikų darbais atvykusiems tėveliams bei pažadėjo, jog šios ekspozicijos – tik­rai ne pas­kutinės.

Birutė PALIAKIENĖ

rupsytepaveikslai

Atnaujinta Pirmadienis, 25 balandžio 2016 10:42