„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kultūros sritis pasipildė naujais profesionalais

Neseniai Klaipėdos universiteto magistrantūros tary­boje teatrologijos magistro laipsnį puikiai apgynė pen­ki absolventai. Tarp jų – ir Laukuvos Norberto Vė­liaus gimnazijos lituanistė Lina Petkuvienė bei Antanas Ivins­kis, Žemaitijos vyskupystės muziejaus direktorius. Mokytoja L.Petkuvienė, dirb­dama su mokyklos teatru, sa­vo patirtį, paremtą eksperimentiniais tyrimais, įtaigiai bei motyvuotai išdėstė analitiniame darbe „Mokyklinio teat­ro vaidmuo ugdymo kontekste“. Varnių istoriko A.Ivinskio darbo svarbą ir vertę didina…

„Kukutis“ išmokė mylėti dainą

Mums, upyniškiams, labai smagu prisiminti gegužės pabaigoje įspūdingai pa­mi­nėtus net tris Upynos mo­kyklos jubiliejus. 60-ies laidų abiturientams buvo gera susitikti su buvusiais draugais bei mokytojais. Miniatiūromis plaukė 105 metų istorija, prisiminimai, šokiai ir dainos. O labiausiai šventės dalyviai sujudo, kai buvo atverstas etnografinio ansamb­lio „Kukutis“ puslapis. Iš vi­sų salės kertelių į sceną kilo solidūs vyrai ir moterys. Dainai nesvarbu, kas…

Šilalės rajonas tapo turtingesnis – atrasta nauja kūlgrinda

Pagal šiemet pasirašytą sutartį tarp Klaipėdos uni­ver­siteto (KU) ir Šilalės rajono savivaldybės, ant Med­vėga­­lio, aukščiausios Žemaitijos kalvos, me­nan­­čios se­­niausią čia gyvenusių žemaičių istoriją, dvi savai­tes vyko KU studentų Baltijos regiono mokomoji-pa­žinti­­nė praktika. Jos tikslas, pasak praktikos vado­vo doc. dr. Gintauto Zabielos, - ištirti dar niekada ne­­tirtą paslaptin­gą­ją Medvėgalio kūlgrindą, paieškoti Medvėgalio pi­liakal­nio senųjų žmonių gyvenimo pėd­sakų ir taip pa­siruošti kitų…

Dainos dvasia gyva ir šiandien

Vasara - įvairių renginių ir švenčių metas. Retai kuris savaitgalis būna „tuščias“. Be įprastų Joninių, mies­tų bei miestelių sukakčių paminėjimų, tradiciniais tam­pa ir profesionalūs kultūriniai renginiai. Tarp jų - 10-oji Senjorų dainų šventė „Mes Vilniuje kartu“, bei Klaipėdoje nuskambėjusi Vakarų krašto dainų šventė. Abiejose dalyvavo ir mūsų rajono dainos, šokio bei muzikos mylėtojų kolektyvai. Pasak Šilalės kultūros cent­ro meno vadovo…

Etnokultūrinėje stovykloje - svečiai iš užsienio, puokštė įdomiausių veiklų ir puiki nuotaika

Po neįtikėtinai karšto praėjusio savaitga­lio pirmadie­nio dangus prognozavo, kad diena žada būti apniu­kusi ir vėjuota. Tad tikriausiai daugelis pro Paršežerio stovyklavietę pravažiuojančių žmonių stebėjosi, ką prie ežero veikia didžiulis būrys vaikų su pa­lapi­nėmis. Bet trumpalaikė vėsa jų ne­iš­gąs­­­dino – beveik 200 jaunuolių susirinko į etnokultūrinę stovyklą, kurioje dirbo, mo­kėsi bei linksminosi iki šiandienos. Regis, savo susibūrimu jie net saulę vėl…

Kaltinėnų miesteliui - 645-eri. Žemaičių sueiga

Po Joninių karštinės kaltinėniškiai susirinko miestelio kultūros namuose paminėti ypač svarbios sukakties. Šiemet Kaltinėnų miesteliui sukanka 645, o parapijai – 600 metų. Šią ypatingą progą gyventojai minėjo linksmoje sueigoje „Kaltinėniškiai žemaitiškai apie Kaltinėnus“, kur prisiminta visos Lietuvos istorija bei žemaičių nuopelnai įvairiuose mūšiuose. Ilgąjį savaitgalį Kaltinėnų miestelis šventė su trenksmu. Po tradicinių Joninių, kurios kasmet rengiamos ant Pilių piliakalnio, šeštadienį…

Pasaulyje pripažintas Šventojo Rašto žinovas užaugo mūsų krašte

1941 metų birželio 14-ąją iš Lietuvos į Si­birą iškeliavo pirmieji ešelonai su tremtiniais. Tarp jų daugiausiai buvo politinio, karinio ir ūkinio Lietuvos elito atstovų. Nuo tų skaudžių okupantų nusikaltimų mūsų tautai prabėgo 75-eri metai. Šiandien stabtelėkime bei prisiminkime tuos, kurie įvairiais būdais kovojo su okupacine valdžia. Vienas iš jų – Antanas Leonardas Rubšys, Popiežiaus rūmų prelatas, visame pasaulyje pripažintas Šventojo…

Žvejo šventė Šiauduvoje - jau 10-oji

Praėjusį šeštadienį, nuo ankstyvo ryto, Šiauduvoje vyko jubiliejinė – 10-oji Žvejo šventė. Pirmosios orga­nizatorė buvo laisvalaikio salės administratorė Virgi­nija Kniulienė, o visas likusias rengė kaimo bend­ruomenės pirmininkė Sigita Laurinavičienė, įtraukdama savo šei­myną, gimines, artimuosius, draugus bei kaimynus. „Paramos renginiui kreipiausi į visus verslininkus, čia gyvenančius ar buvusius šiauduviškius“, - prisipažino S.Laurinavičienė. Išvakarėse aplink tvenki­nį buvo paruoštos vietos žve­jybai. Visos 27…

Šilalės šokėjų sėkmė „Patrepsynėje“

Gegužės viduryje Kurtuvėnų dvaro ratinėje (Šiaulių r.) jau dvyliktą kartą vyko respublikinis tradicinių šokių festivalis „Patrepsynė“. Jame dalyvavo daugiau kaip šimtas šokėjų porų iš 18 savivaldybių, atrinktų rajonų turuose. Šilalei atstovavo 26 šokėjų poros, išrinktos per folklorinių šokių šventę-varžytuves „Šok, žemaiti, šonke“. Kurtuvėnuose kojas miklino Laukuvos Norberto Vėliaus, Pajūrio Stanislovo Biržiškio, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijų, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos,…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą