„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pajūrio seniūnija antrą kartą iškovojo stipriausios vardą

Lietuvos seniūnijų žaidynės - didžiausias sporto ren­ginys, apimantis ne tik plačiausią šalies geografiją, bet ir sukviečiantis gyventojus reguliariai sportuoti ir to­kiu būdu didinti savo fizinį aktyvumą, kaip svarbiausią sveikatingumo veiksnį. Tokias seniūnijų sporto žaidynes jau 10 metų organizuoja Šilalės sporto mokykla. Šiemet jos vyko Pajūrio seniūnijoje, o tarpusavyje varžėsi 14 komandų. Pajėgiausios pateko į antrojo etapo varžybas, kurios rengiamos Jurbarko…

Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“

Gegužės paskutinį šeštadienį į Lietuvos klojimo teatrų festivalį „Pri klietelis“ Kvėdarnos seniūnijos, Lembo kai­me, prie Kazimiero Jauniaus klėtelės-muziejaus, susirinko gausus būrys mėgėjiško teatro aistruolių. Čia jų pasirodymai rengiami nuo 2014 -ųjų, o iš klojimo teatrų vakarų renginys išaugo į festivalį. Šiemet surengtas jau antras respublikinis festivalis buvo skirtas Lietuvos vals­tybės atkūrimo 100-mečiui. Šį pavasarį Lembo kaime sulaukėme net dešimt mėgėjiško…

Dalyvavome tautinio kostiumo konkurse

Telšiuose vyko lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Iš­austa tapatybė“ regioni­nis tu­ras. Tautinius kostiumus pristatė Žemai­tijos regiono folkloro ansambliai, mė­gėjų meno kolektyvai, šeimos bei pavieniai asmenys. Konkurso dalyviai iš Telšių, Luo­kės, Kretingalės, Rietavo, Ši­la­lės rajono pa­­de­monstravo 21 tau­tinį kos­tiumą. Mūsų rajonui atstovavo Šilalės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamb­liai „Smuokiuka“ ir „Gers smuoks“, folkloro ansamb­lis „Veringa“, tradicinių kank­lių ansamb­lis, jaunuolių šo­kių…

Atidaryta paroda

Lietuvos muziejų asociacija įgyvendina kultūros pa­veldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei mo­dernių muziejinių iniciatyvų edukacinį projektą „Lietuvos muziejų kelias“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui. Tarptautinę muziejų dieną Dionizo Poškos Baublių muziejuje atidaryta ir pristatyta Istorinės Lietuvos Prezidentūros Kaune paroda „Gimęs tai vietai ir toms pareigoms: Prezidentas Aleksand­ras Stulginskis (1922–1926 m.)“. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokiniai išsamiai pristatė…

Paminėta sukaktis

Lietuvos liaudies buities muzie­juje Rumšiškėse vyko renginys „Lietuvos regioni­niams parkams – 25“. Ši sukaktis paminėta kartu su Liau­dies buities muziejaus organizuojama tradicine Ama­tų die­na. Lietuvoje yra 30 regioninių parkų. Paprastai geriausiai pažįstame tuos, kurie yra arčiausiai mūsų: tauragiškiai ir šilališkiai – Pagramančio, Rambyno arba Varnių, vilniečiai – Pavilnių ir Verkių, kauniečiai – Kauno marių, o klaipėdiečiai bei pajūrio gyventojai –…

Įkvėpti ateities

Kitais metais Lietuva minės valstybės atkūrimo šimt­metį. Tai milžiniškas žmonių, nepabūgusių prisiimti at­sakomybės už visų mūsų ateitį, laimėjimas. Praėjusį penktadienį ant Kal­tinėnų piliakalnio buvo surengtas koncertas „Įkvėpti ateities“, skirtas Lie­tuvos valstybės atkūrimo šimt­mečiui ir Prezidento, Vasario 16-osios akto signataro Aleksandro Stul­ginskio atminimui. Pranešimą apie A. Stulgins­kį skaitė istorikas, rašytojas, dip­lomatas, habilituotas mokslų daktaras prof. Alfonsas Ei­dintas. Koncertavo Šilalės kul­tūros centro,…

Atsiveria kelias į naujus išbandymus

Ketvirtadienį Šilalės rajono gimnazijų abiturientus iš paskutinės pamokos palydėjo Paskutinis skambutis. Gražios ir iškilmingos šventės metu palinkėta gerų egza­minų rezultatų bei sėkmingo stojimo į norimas studijų programas. Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto sky­riaus pateiktais duomenimis, šiemet rajono mokyklas pa­lieka 328 dvyliktokai. Daugiausiai abiturientų tra­di­ciškai yra Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje – 127. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija šiemet išleidžia 38. Kvėdarnos Kazimiero…

Mokyklos jubiliejus

Šiais metais sukanka 35-eri metai, kai Šilalėje pradėjo veikti antroji vidurinė mokykla. Į gyvenimą ji išleido 30 abiturientų laidų, jai suteiktas lietuvių tautos didvyrių, transatlantinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vardas. Nuo 2012-ųjų mokykla reorganizuota į Dariaus ir Girėno progimnaziją, kuri šiandien jau švenčia 5-erių metų sukaktį. Dvigubo jubiliejaus proga skaitytojų dėmesiui - nuotraukos iš mokyklos gyvavimo istorijos. Nuotraukos…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą