„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tegul skamba žemaitiškos kanklės...

Pagal Šilalės savivaldybėje patvirtintą „Etninės kul­tūros plėtros programos“ laimėtą projektą „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ bei remiant Šilalės meno mo­kyk­lai ir Kultūros centrui, birželio 20–24 d. septynios Ši­­­la­lės meno mokyklos Laukuvos skyriaus ir keturios Kul­­tūros centro kanklininkės dalyvavo kūrybinėje poilsio stovykloje „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ Balsiuose (Akmenės rajone). Merginas lydėjo jų vadovės Jolanta Bučnienė ir Jolanta Kažukauskienė.

Pagrindinis stovyklos tikslas – dar geriau parengti Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ vyksiančio koncerto „Skambėkite, kank­lės“ repertuarą, kuris atspindi žemaičių dainuojamojo bei instrumentinio folk­loro ypatumus. 

Puikus oras, šilta stovyk­los atmosfera ir jaunatviškas vadovų entuziazmas nenuvylė jaunųjų stovyklautojų. Stovyk­loje dalyvavo per 70 kanklininkių iš įvairių Žemaitijos bei Klaipėdos krašto rajonų. Be virš 200 stovyk­lautojų ir svečių iš Ukrainos, taip pat kartu stovyklavo 45 Kauno choro „Varpelis” berniukai.

Laisvalaikiu vaikai plaukė baidarėmis, maudėsi, žaidė, piešė, šoko, dalyvavo skautų žygyje, pynė vainikus iš lauko žolynų, taip pat, pasipuošę tautiniais kostiumais, koncertavo Joninių šventėje. Žiūrovai buvo sužavėti Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokinių koncertinių kank­lių ansamblio pasirodymo su netradiciniu repertuaru.

Netrukus visi susitiksime Dainų šventėje sostinėje, kur tikimės puikiai atlikti savo paruoštą programą.

Jolanta BUČNIENĖ

Šilalės meno mokyklos mokytoja metodininkė 

AUTORĖS nuotr.