„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Težydi gerumas

– Žmogau, ar sunku suskaičiuoti blogus darbus?

– Ne! Tai įdomu ir linksma, – tikriausiai atsakysi.

– O ar sunku suskaičiuoti gerus darbus?

– Ko gero, sunkiau. Gali „suveikti“ pavydas, kad kažkas turės daugiau nuopelnų, pasiekimų, kurių neturi pats. Tai šiek tiek iškreipia objektyvų požiūrį ir stabdo objektyvų vertinimą, – suabejosi. 

– O ar sunku sužlugdyti žmogų, norint parodyti, kad jo darbai yra nieko verti, kad ir jis tik menkas, silpnas, nieko nesugebantis padaras?

– Ne! Iš kiekvieno galima padaryti karikatūrą, jei panorėsi, jei turi tikslą jį sunaikinti, – greičiausiai pareikši.

Toks ir panašus dialogas iškyla mintyse, kai pa­skai­tai rajono spaudoje straips­nius, kuriuose kritikuojama Lau­ku­vos Norberto Vė­liaus gimnazijos direktorės Rai­mondos Kauneckienės pedagoginė veik­­la ir abejojama dėl jos gali­my­bių toliau eiti direktorės pa­reigas.

Palaikantys Laukuvos Nor­berto Vėliaus gimnazijos direktorę: Stasė Jonušauskienė, Lijana Gerybienė, Egidi­jus Geryba, Virgilija Petrauskienė, Žydrūnas Petrauskas, Regina Dromantie­nė, Li­na Geštautienė, Reda Pame­dy­tie­nė, Danguolė Gečienė, Ra­sa Kuizinienė, Zinaida Grik­šienė, Laima Geštautienė, Van­da Virbašienė, Elena Di­liartienė, Albina Mikutienė, Si­mona Virbašiūtė, Vaida Daujotė, Karolis Daujotis, Re­gi­na Mikutienė, Remigi­jus Mi­ku­tis, Nijolė Tamašauskienė ir kiti.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.73