„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Šiauduvos kaimo bendruomenė aktyvi

Šiauduvos laisvalaikio salėje vyko bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, kurio metu pristatyta veiklos ir finansinė ataskaitos. 

Susirinkusiesiems buvo pateikta in­for­macija, kaip sekėsi spręsti prob­le­mas, kokie konkretūs darbai atlikti, kaip buvo įgyvendinami bendruomenei keliami tikslai. 

Bendruomenės veiklą organizavo sep­tynių narių valdyba ir seniūnaitė. Surengta daug įvairių renginių, kurie džiugino ne tik Šiauduvos, bet ir aplinkinių kaimų gyventojus. Visada įsi­mintina ir dalyvių lankoma Žvejo šven­tė. Vykdant projektą „Šiauduvos kaimo bendruomenės narių švietėjiškos veiklos skatinimas”, aplankytas Pakutuvėnų vienuolynas ir Kretingos žiemos sodas. Įsteigta Trečiojo amžiaus universiteto Šiauduvos grupė, kurią lanko 28 nariai. Be šių, pernai vyko dar apie 30 renginių. 

Džiugu, jog kasmet bendruomenė tampa vis aktyvesnė, įsitraukia į įvairias veiklas. Šiuo metu bendruomenė jungia 154 narius.

Susirinkusiuosius pasveikino Lauku­vos klebonas kun. Virgilijus Pocius, pa­sidžiaugęs žmonių aktyvumu ir bend­ryste.

Po susirinkimo žiūrėjome nuotaikingą kaimo bendruomenės „Saulie­te­kis” mėgėjų teatro „Paplepys” spek­tak­lį „Vis per gerą širdį”, žmonės bend­ravo prie arbatos puodelio.

Erika GARGASĖ

Šiauduvos kaimo bendruomenės pirmininkė

Henrikos Jokubauskienės nuotr.