„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Brangieji, su džiaugsmu sveikinu Jus su šventomis Velykomis!

Ši diena skirta prisiminti ir švęsti pačią nuostabiausią mūsų gyvenimo tikrovę – „viskas išeina į gera mylintiems Dievą.“ (Rom. 8, 28). Nors mus ir gąsdina pastarųjų dienų žinios apie koronaviruso pandemiją Lie­tuvoje bei pasaulyje, nors mums visiems šiuo metu tenka gyventi ka­rantino sąlygomis, o gal ir neramu dėl ateities, gerai žinome, kad Dievas žmogų saugo ir nori dovanoti jam ramybę. Nerimas, kančia ir net mirtis nėra paskutinis žodis mūsų gyvenime. Kristaus prisikėlimas rodo, jog mūsų egzistencija yra be pabaigos, jei būsime Jėzaus bičiuliai. Juk vienytis draugyste su Kristumi reiškia tapti amžino gyvenimo dalininku ir Dangaus džiaugsmo dalyviu! 

Velykų padrąsinimas yra labai paprastas: „Jūs nebijokite!“ (Mt. 28, 5). Šiuos žodžius taria Viešpaties angelas susigraudinusioms ir išsigandusioms moterims, kurios atbėgo tą rytą prie Jėzaus kapo. Šiuos žodžius Viešpats taria ir mums, kurie esame išsigandę, kas bus su mumis, mūsų artimaisiais, su mūsų pasauliu. Prisikėlęs Kristus, pasirodydamas savo išsigandusiems mo­kiniams, taria: „Ramybė Jums!“ (Jn. 20, 19). Tą jis nori pasakyti ir mums. Velykų įvykis žmonijoje neša nuostabią viltį. Iki Kristaus prisikėlimo žmoniją lydėjo tik miglota nuojauta, kad galbūt gyvenimas po mirties turėtų egzistuoti, nes neįmanoma būtų suprasti, kodėl žmogus turėtų būti doras ir teisingas, jei viskas baigiasi kapo duobe. Kam stengtis tobulėti ir gerinti šį pasaulį, jei viso ko baigtis yra dulkės ir pelenai? Velykų įvykis parodė visus žmones laukiančią patirtį, kuri priklauso jau ne šiam pasauliui, bet ateinančiam – tai Prisikėlimas.

 Brangieji, Velykos yra mūsų giliausių troškimų bei lūkesčių išsipildymas. Žmogus sukurtas mylėti ir patirti amžinybę! Mes esame šaukiami didingai ateičiai. Jėzaus prisikėlimas tai patvirtina – esame skirti amžinybei! Velykos skelbia, jog Dievas, atsiuntęs savo mylimąjį Sūnų, drąsina mus nebijoti patikėti šiuo pažadu. Viešpats prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė! Todėl Velykos nėra švenčiamos tik poetiniais sumetimais pasidžiaugti atėjusiu pavasariu ir dažant kiaušinius, kaip grįžtančios gyvybės simbolį. Jos nėra švenčiamos minėti kažkada buvusius įvykius bei juos supusius džiaugsmus. Tai nėra tik garbingos istorijos šventė. Velykos skirtos ir šiandienai, būtent išgyventi realų Prisikėlimo džiaugsmą, skirtą kiekvienam iš mūsų. Jos tam, kad mūsų širdis užsidegtų džiaugsmu bei viltimi. 

Šiais metais labai artimai išgyvename Jėzaus jausmus, kuris buvo priverstas dėl grėsmės gyvybei keliauti į šventes Jeruzalėje „ne viešai, o tarsi slapčiomis.“ (Jn. 7, 10). Ir mus karantino sąlygos verčia svarbiausius mūsų tikėjimo įvykius išgyventi „tarsi slapčiomis“. Negalime ateiti į bažnyčią ir susirinkti nevaržomai švęsti Velykų. Tačiau ar tai mums gali būti pretekstu nešvęsti šios didingos šventės? „Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?“ (Rom. 8, 35). Ačiū Dievui, šiandien turime moderniąsias komunikacijos priemones, kurios mums gali būti ypač naudingos. 

Brangieji, nuoširdžiai kviečiu Jus dalyvauti Didžiosios savaitės ir Velykų Tridienio pamaldose, naudojantis interneto, televizijos ir radijo pagalba. Kviečiu jungtis į bendrą maldą, kuri bus transliuojama iš Telšių Katedros Facebook ir YouTube paskyroje „Telšių vyskupija“. Didžiojo penktadienio pamaldos bus transliuojamos 18 val., Didžiojo šeštadienio liturgijos transliacija iš Telšių Katedros vyks 20 val., o Velykų rytą šv. Mišios bus transliuojamos 8 val. Jas bus galima girdėti ir Marijos radijo pagalba.

Taip pat į pagalbą ateina ir Lietuvos televizija: Kristaus Kančios pamaldos iš Vilniaus Arkikatedros  bus transliuojamos 10 d., 18 val.; Kryžiaus Kelias iš Vatikano – 10 d., 22 val., Velyknakčio vigilija iš Vilniaus Arkikated­ros – 11 d., 21 val.; Velykų ryto šv. Mišios iš Vatikano ir Popiežiaus palaiminimas „Urbi et Orbi“ – sekmadienį, 12 d., 12 val. 

Vienykimės maldoje, brangieji, šiomis ypatingomis dienomis! Tegu šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo! Melskimės už ligos paliestuosius ir už medikus!

Su pasitikėjimu paveskime savo rūpesčius mūsų Viešpačiui!

Su šv. Velykomis!

Pagarbiai 

Kęstutis KĖVALAS 

Telšių Vyskupas

Atnaujinta Sekmadienis, 12 Balandis 2020 08:49
Daugiau šioje kategorijoje: « Velykų tyla Vilties „Aleliuja“ »