„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Naktis – išėjusiems sugrįžti

Noriu delnais prisiliesti pačios versmės – 

Paprastai, be metaforų, būti tiesiog 

Vedamam Dievo už rankos

Prie pirmos tikrosios Komunijos...

Labiausiai bijau –

Kad daugiau nebus leista čia grįžti.

Kur netobula mėnesiena žolėj, tolumoj

Šuns lojimas...

                                                     Rimvydas Stankevičius

„Išėjusiems negrįžti” – taip vadinasi klasika tapęs 

Mariaus Katiliškio romanas. Žvakių šviesa šildoma 

Vėlinių naktis, atrodo, skelbia: atėjo naktis, 

skirta išėjusiems sugrįžti. Tik atverti jiems reikia 

savo širdžių duris, kad jie, sugrįžę, pasidžiaugtų tuo, 

kas mums dažniausiai nėra labai svarbu: 

netobula mėnesiena žolėj ir vienišo šuns lojimu juodoj nakty…

Rima PETRAITIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 03 lapkričio 2020 09:58