„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Juodosios gulbės pamokos

Šventajame Rašte žemiš­kojo pasaulio pabaiga nusakoma kaip vagis, kuris vi­­sa­da ateina slapčia ir ne­tikėtai. Niekas nežino nei dienos, nei valandos. Vie­ną akimirką atrodo, kad vis­ką kontroliuoji, o jau kitą su­pranti, jog nieko negali pa­keisti. Toks perspėjimas yra skirtas ne skatinti po­žiū­rį „nieko nepadarysi“, bet veikiau ugdyti ryžtą bū­ti pa­siruošusiam bei dė­me­sin­gam net ir nedideliems per­mainų ženklams.

Andrius NAVICKAS

Seimo narys, filosofas

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.15