„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pareiga – kurti Tėvynę

Ir kai žėrėjo platumos ir prasivėrę toliai rodė 

seną gniūžtantį pasaulį

Prasmengant į nakties gelmes,

Aš pajutau gyvybę, jėgą darbui ir gyvenimui

sugrįžtant...

Taip XX amžiaus pirmoje pusėje „Vizijose“ rašė 

poetas Vytautas Mačernis, ir tai taip primena 

1990-ųjų kovo 11-osios nuotaiką: 

džiaugsmą, naujas viltis, grįžtančius idealus. 

Nuo to laiko pasikeitėme neatpažįstamai: 

tapome modernios šalies piliečiais, 

suprantančiais, kad Tėvynė – tai mūsų visų bendras namas, 

todėl turime nepavargti jį gražinti, juo rūpintis ir mylėti.

„Žmogus yra ne tik savo tėvų vaikas, bet taip pat ir savo krašto, 

savo tautos ir jos istorijos vaikas“ (V. Foerster).

Kiekvienas žmogus – išgirstas, suprastas ir svarbus, 

sugrįžusiam gyvenimui kurti.

Rima PETRAITIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 12 kovo 2021 08:04