„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tebūna laikas mums visiems gailestingas...

Kaip gyvenome bepraeinančią savaitę? Kiekvienas sa­vaip. Tramdomi pandemijos, suvaržyti judėjimo ribojimų, net labai ir neišsigandome išgirdę, jog ir vėl neišvengsime griež­tėjančio karantino. Mat šios savaitės pradžioje pa­aiš­kėjo, kad sparčiai ėmė plisti britiškosios viruso atmainos atve­jai. Negana to, nustatyti keli asmenys, užsikrėtę viruso at­mai­na iš Pietų Afrikos. Taigi Velykoms tikėtis karantino at­laisvinimų neverta – užsikrėtimų šuolis signalizuoja apie tre­čiąją koronaviruso bangą. Užvakar oficialiai pranešta, jog karantinas bus laisvinamas tik po Velykų. Tačiau ir šis Vy­­riausybės planas dar gali keistis...

Marija GRICUK

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.23