„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Demokratijos deficitas

Šiandien – Didysis penktadienis, pasaulio krikščionys mini paskutinę Kristaus kelionę į Golgotos kalną, kur Dievo sūnus buvo nukryžiuotas ir kančiose mirė. Kankintojai laukė ir tikėjosi, jog Kristus nepakeliamų kančių neištvers, todėl kažką prakeiks, kažko išsižadės ir maldaus atleidimo. Nesulaukė. Atvirkščiai – mirdamas Kristus ištarė žodžius: „Dieve, pasigailėk jų, nes jie nežino ką daro“...

Marija GRICUK

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 25