„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Klupčiodami ir kliūdami pasiekė kadencijos pusiaukelę

Po pirmojo posėdžio 2019 m. balandžio 25 d. Po pirmojo posėdžio 2019 m. balandžio 25 d.

Praėję savivaldos rinkimai mūsų rajonui tapo išskirtiniais: patikėję „teisingesnės“ politikos vizija, rinkėjai valdžią ati­­davė tuomet egzistavusios partijos „Tvarka ir teisin­gu­­mas“ atstovams, palikdami be jos konservatorius – bene pir­mą kartą rajone po nepriklausomybės atkūrimo ši politi­nė jėga atsidūrė opozicijoje. Prieš dvejus metus, ba­landžio 25-ąją, įvyko pirmasis šios kadencijos tarybos po­sėdis, kuriame dabartinis meras Algirdas Meiženis iš tri­bū­nos skambiai pareiškė, jog ateina „siekti teisingesnės, skaid­resnės ir žmoniškesnės valdžios“. Tačiau vertinant sa­vi­val­dybės politikų nueitą kelią, atrodo, kad žadėti buvo leng­­viau, nei pavyksta padaryti.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.31