„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Visuomenė – pasirinkimų kryžkelėse

Paskutinė balandžio savaitė. Kokia ji įsimins mums, pa­skendusiems kasdieniuose rūpesčiuose, nerime dėl siau­tėjančio viruso, įveltiems į įvairiausias diskusijas, sklin­dančias iš televizijos ekranų, galiausiai – sukaustytiems baimių būti pasmerktiems dėl kitokios, bet savo nuo­mo­nės apie tai, kas vyksta aplink. Vis dar stebina po­žiūris, jog išsakyti viešai savo požiūrį nėra saugu. Ne­jaugi? Juk jeigu pasmerkimo už tikėjimą ar pažiūras bū­tų bijoję mū­sų tėvai arba seneliai, Lietuva niekada nebūtų buvusi laisva šalis. Tad nereikėtų baimintis kalbėti drąsiai, tik, ži­no­ma, be įžeidimų, be neapykantos. Ne taip, kaip, deja, vis dar elgiasi kai kurie socialinių tinklų vartotojai ir neva ži­no­mi nuomonės formuotojai...

Marija GRICUK 

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.32