„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kas mes: tie progresyvieji ar kaimietukai?..

Lyg ir banalu kalbėti apie tą šuo­liais bėgantį laiką. Tačiau kai pajunti, jog ilgai lauktas pirmasis va­saros mėnuo šią besibaigiančią sa­vaitę jau įpusėjo, apmaudas vis dėl­to pa­ima viršų. Tuomet ir imi min­tyse keiksnoti tą vis kažkur skubantį laiką, kuris neleidžia iki soties at­sigėrėti žydinčia obelimi ar alyvų krū­meliu. Bet šiemet ir tai dar pu­sė bėdos, nes birželis bent kol kas mums visiems dosniai seikėja va­sariškos šilumos.

Marija GRICUK

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 44