„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Nuvytę iliuzijų vainikėliai...

Sakoma, kare kaip kare – visos priemonės pateisinamos, todėl lyg ir nieko tokio, kai kiekvienas politikas ar partija traukia savo gink­lus prieš lemiamus mūšius. Kaip bepostringautume, kaskart, rinkda­ma naują valdžią, visuomenė puo­se­lė­­ja iliuzijas, jog šita tai jau tik­rai bus geresnė ir teisingesnė už bu­vu­sią­ją. Juk svarbu, kad politikų ar par­ti­jų tarpusavio konkurencija bū­­tų ne stabdys, o variklis, ieškant, randant bei priimant teisingus ir nau­dingus sprendimus. 

Marija GRICUK

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.46