Logo
Spausdinti šį puslapį

Už savo vaikus – basomis

Sakoma, jog geriausias tei­sėjas yra visagalis laikas. Tai jis vienintelis viską sudėlioja į savo vietas ir pa­rodo, kas buvo tikra, o kas – tik veidmainiškas ap­simetimas. Ir jeigu šis tei­sėjas dar kažko ne­su­dė­liojo, o mes nežinome at­­sakymo, vadinasi, per ma­­žai laiko praėjo. Tokiu at­veju lieka viena galimybė – spėlioti ir prognozuoti, kas bus rytoj arba poryt. To­liau į ateitį žvelgti ne­ver­ta, kadangi įvykiai ve­ja įvykius, ir kas buvo ak­tua­lu vakar, šiandien jau yra pa­senusios nau­jienos ir įžval­gos, ver­čiančios aukštyn ko­jomis vakarykštes...

Marija GRICUK

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 88

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos