„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kovo 11-oji: švęsti ir budėti

Europoje tvyrant didžiulei įtampai, į Lietuvą ateina Kovo 11-oji. Tą 1990-ųjų dieną 

Aukščiausioji Taryba pasirašė Nepriklausomybės atstatymo aktą. Šiandien kaip niekada aišku, 

kokia brangi yra Laisvė. Ir kad ji nėra duotybė – ją reikia ne tik iškovoti, bet ir ginti, saugoti, branginti.

Ukrainai kenčiant siaubingą neteisybę, ir mes tapome brandesni: vieningesni, jautresni 

bei atidesni kito nelaimei. Ukrainiečius priimame, palaikome kaip savo brolius ir seseris. 

Pamatėme, kiek daug aplink gerų žmonių – agresijos akivaizdoje nepaliauja stebinti 

gebėjimas užjausti, dalintis. O jei kažkam beviltiškai neramu, reikėtų perskaityti 

iš Lietuvos kilusio poeto, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo mintį: 

„Net jei tuoj pasaulio pabaiga, vis tiek turime sodinti savo obelis”. 

Tad sodinkime, dalinkimės, dirbkime, švęskime. Ir budėkime.

Rima PETRAITIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.