„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Prisikėlimas

A. AMBROZOS nuotr. A. AMBROZOS nuotr.

 ...Ir viskas

taip žalia

nauja

toli taip

be galo

matosi...

                                           Sigitas Geda

Po darganų, šalčio, tamsos 

į Žemę ateina pavasaris. 

Šviesa. Saulė. Šiluma. Viltis. Velykos. Bunda žemė ir dangus, 

skleidžiasi ir sprogsta, 

čiulba ir kalena... 

Atrodo, prisikėlus Žemei, 

turi prisikelti ir žmogus. 

Turi nelikti karo, 

nelaimių, liūdesio. 

Ir taip norisi išeiti iš namų 

ir iš savęs: tapti nors šiek tiek 

geresniu, jautresniu, 

atidesniu kitam ir kitokiam. 

Ir pamatyti toli – net iki kito širdies.

Pakelkime akis į dangaus mėlynę – mums taip reikia 

Tikėjimo ir Vilties. 
Rima PETRAITIENĖ