„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Apie kalbą – karo akivaizdoje

Gegužės 7-ąją minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šiemet ji itin aktuali, nes dar skaudžiau primena rusų carinės valdžios represijas, kai buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai: kalba, spauda, laisvas žodis. Ar dažnas susimąstome, kokias golgotas nuėjome, kad šiandien kalbėtume lietuviškai, galėtume laisvai reikšti savo mintis? Tiesa, kartais tą laisvę suprantame savaip ir nuklystame į kraštutinumus, o svetimybių prisirankioję, dar ir kitus prajuokiname...

Nijolė PETROŠIŪTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 34