Tėvas – pilni namai ramybės

A. AMBROZOS nuotr. A. AMBROZOS nuotr.

Medinė vaikystės troba – 

brangakmenis – geltonas, atsilupęs,

obelų sodas – orus

nepaliegęs dar...

                           Julius Keleras

Tėvas sode. Genėja obelis. Kopinėja medų. 

Beria sėklas į lygutėles lysves. Parveda karvę. Dalgiu šienauja. 

Gražiai išsirietusi pradalgė – atrodo, kad ji šoka...

Pilnas kiemas, pilni namai Tėvo rankų. 

Ir žvilgsnių. Ir atodūsių.

Nėra pasaulyje žmogaus, kuris būtų arčiau namų ir arčiau širdies. 

O tai yra ramybė – Tėvo paveikslas. 

Tokio, kurio žvilgsnis pasako daugiau negu patys 

protingiausi žodžiai, kurio iškalbingas tylėjimas

 tarsi nebyli pamoka mums, vaikams, gyventi taikiai 

ir viskame ramiai siekti harmonijos.

Rima PETRAITIENĖ