Vilties stebuklas

Minime Gedulo ir vilties dieną: 

1941 m. birželio 14-ąją Sovietų sąjunga pradėjo masinius 

gyventojų trėmimus į Sibirą. 

Daugiau kaip 100 tūkstančių darbščių ir išsilavinusių lietuvių patyrė lagerių 

ir tremties siaubą: iškentė pažeminimą, šaltį, alkį, vienatvę, 

šeimos ir tėvynės ilgesį, kad po dešimtmečių Lietuva vėl atgimtų laisvei.

„Ir grįžo savo namuosin – ir buvo tuščia.

Ir ėjo savo laukuosin – o javas gulėjo ir mirė.

Ir debesys buvo viena grėsmė, ir slėniai vienas tylėjimas.

Ir jis pasijuto visiškai vienas, toks vienučiausias...“ (Jonas Mekas).

Gedulo ir vilties dieną švenčiame stiprybę ir vilties stebuklą – 

nepailstant dėkokime mūsų tėvams, seneliams už dovanotą Laisvės stebuklą.

Rima PETRAITIENĖ

AUTORĖS nuotr.