Turėsime daugiau nerūkymo vietų

Algimanto SNARSKIO pieš. Algimanto SNARSKIO pieš.

Nuo gruodžio 1 d. Šilalėje atsiras daugiau vietų, kurio­se nebus galima užtraukti dūmo. Nustatyti nerūkymo zoną prie Kultūros centro paprašė atviras jaunimo cent­ras „Pulsas“.

Pirmąjį sprendimą dėl nerūkymo vietų nustatymo savivaldybė priėmė daugiau nei prieš dvejus metus, 2014-ųjų balandį. Tuomet buvo nuspręsta, kad Šilalėje nerūkymo zonomis taps Dariaus ir Girėno skveras, Atminimo bei Nepriklausomybės aikštės, miesto stadionas, visų ugdymo įstaigų - miesto mokyk­lų, vaikų darželio - teritorijos, vaikų žaidimo ir paplūdimio aikštelės.

Kol politikai susipras, kad ne visiems jauniems žmonėms tabako dūmai kvepia, atviros jaunimo erdvės „Pul­sas“ nariams teko laukti beveik metus - prašymą nustatyti prie Kultūros centro nerūkymo zoną savivaldybės administracijai jie pateikė praėjusių metų gruodžio viduryje. Prie prašymo pridėta ir iliustracija, kurioje nurodoma, kur nerūkymo zona turėtų būti. Jaunimui nepatinka, jog renginių dalyviai plėšia dūmą prie pat paradinių Kultūros cent­ro laiptų.

Paten­kin­dama jaunuolių no­rą gyventi sveikiau, savi­valdybės taryba Kultūros cent­ro teritoriją paskel­bė nerūkymo zo­na, tačiau įpareigojo miesto seniūną įrengti rūkymo vietą prie Kul­tūros cent­re esančios kavinės. O kad rūkoriai ne­sušaltų, peleninė bus pastatyta po pastoge.

Iš viso mieste dabar bus devynios nerūkymo vietos.

Ar laikomasi draudimo rū­kyti, turėtų kontroliuoti policijos pareigūnai. Sa­vival­dybės administracijos žiniomis, per dvejus su puse metų nė vienas rūkorius nebuvo nubaustas.

Sveikatos apsaugos ir socia­linių reikalų komiteto nariai pageidavo, jog nerūkymo vietomis būtų paskelbtos ir teritorijos prie sveikatos priežiūros bei gydymo įstaigų. Savivaldybės administracijos darbuotojai tvirtina, kad jokio specialaus paskelbimo nereikia, nes tai jau savaime yra nerūkymo vietos - tokia nuostata įteisinta Tabako kontrolės įstatyme. Tačiau informacija apie tai ir šiose teritorijose rūkyti draudžiančiais ženklais privalo pasirūpinti sveikatos priežiūros įstaigų vadovai.

Daiva BARTKIENĖ

 

Atnaujinta Penktadienis, 18 lapkričio 2016 09:30