Redakcija

Žadeikiuose numatytos statybos stebina žmones

Diskusijos apie pinigus, surinktus iš mokesčių mokėtojų, atrodo, turėtų skatinti politikus atidžiau rinktis prioritetus. Nors investicijos visada sutinkamos su džiaugsmu, vis dažniau pradedama svarstyti, ar tikrai kiekvienam kaimui reikia renovuotos laisvalaikio salės ar net dau­gia­funkcio centro, ar kiekvienai kaimo bendruomenei būtinos savos patalpos. Tuo labiau, jog yra nemažai pavyzdžių, kad dažnai tie pastatai stovi tušti, o išlaikyti juos turi savivaldybė.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.11

Policija kviečia atsikratyti šios priklausomybės – ar žinote, kad galite netekti teisės vairuoti?

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad visoje šalyje vasario 20–28 d. vykdo sustiprintą kontrolę, atkreipiant dėmesį į kone priklausomybe tapusį vairuotojų mobiliojo ryšio priemonių naudojimą rankomis, pažeidžiant kelių eismo taisyklių reikalavimus, taip pat į kitą vairuotojų dėmesį blaškančią veiklą, nesusijusią su vairavimu, tačiau neretai keliančią pavojų keliuose.

Kelių policijos duomenimis, pagrindinės trys eismo įvykių priežastys yra nepasirinktas saugus arba viršytas leistinas važiavimo greitis, vairuotojų pažeidimai pėsčiųjų atžvilgiu ir išvažiavimas į priešpriešinės krypties eismo juostą. Akivaizdu, kad šiuos pažeidimus dažnai lemia vairuotojo išsiblaškymas ir nuo vairavimo nukreiptas dėmesys. Vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, kiek eismo įvykių buvo sukelta dėl vairuotojų veiksmų, nesusijusių su vairavimu, gana sudėtinga – retas prisipažįsta, jog į kitą automobilį atsitrenkė, nukreipęs dėmesį į skambantį telefoną arba, tarkime, nepastebėjo pėsčiojo, nes, artėjant prie pėsčiųjų perėjos, dėmesys buvo nukreiptas į pomidorų padažo lašelį, nukritusį nuo valgomo dešrainio, arba į priešpriešinę eismo juostą įvažiavo, nes norėjo patikrinti socialinio tinklo naujienas...

Vairuotojų priklausomybė nuo naudojimosi mobiliojo ryšio priemonėmis, taip pat kiti veiksmai, nesusiję su vairavimu (planšetinių kompiuterių naudojimas, žinučių rašymas, valgymas ir kt.), nukreipiantys ir blaškantys dėmesį, yra pavojingi ir gali turėti įtakos eismo saugumui.

Policijos pareigūnai įspėja, kad šių metų pirmąjį pusmetį tokių nusižengimų atskleidimas bus vienas iš pagrindinių prioritetų.

Kelių eismo taisyklių 20 punkte nurodyta, jog motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamasi rankomis, išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis yra išjungtas. Tai reiškia, kad kalbėti mobiliuoju telefonu, naršyti internete, rašyti trumpąsias žinutes ar kt., galima tik saugiai sustojus leistinoje vietoje ir išjungus vairuojamo automobilio variklį.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 4 dalyje yra numatyta atsakomybė už draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis yra išjungtas) nesilaikymą. Tokie veiksmai užtraukia baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų, taip pat už šį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 6 mėnesių. Taip pat Kelių eismo taisyklėse nurodyta, kad vairuotojas turi vengti bet kokių su transporto priemonės vairavimu nesusijusių veiksmų.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme apibrėžta, jog vairavimas – tai veiksmai, kuriais valdoma transporto priemonė. Vadinasi, nei valgymas, nei gėrimų vartojimas, nei kitokia veikla, nesusijusi su transporto priemonės valdymu, negali būti atliekama.

Aušrinė VALANTIEJIENĖ

Tauragės AVPK Komunikacijos grupės vyresnioji specialistė

Gimtadieniui – specialus tortas

Lietuvių vakaronė, skirta Nepriklausomybės akto jubiliejui pa­mi­nėti, Norvegijoje, Vestnes mieste.

Į renginį susirinko keturios dešimtys tautiečių, pasipuošėme 12-mečio Tajaus iš Aukra salos sukurtomis proginėmis emblemomis. Penkio­li­k­metė Vil­tė iš Tom­ra vedė tautos himną smuiku. Vi­­si susidomėję klausėsi isto­rinių Ne­­­pri­klau­somybės akto atsiradimo aplinkybių, padiskutavo prie anuometinės Lietuvos reliktų ekspo­zicijos.

Ka­dangi šventės potemė buvo mū­sų kulinarinis paveldas, ant stalo pui­kavosi vėdarai, kastinys, silkė pataluose, naminė gira, ne vieną suintrigavo meškos šūduks ir čiulkis. O saldaus kampelio karaliumi tapo Lie­tuvos gimtadienio tortas...

Skirstytis ne­sinorėjo – planavome būsimas tautos šventes ir tautiečių teminius susibūrimus.

Gintautas TILMANTAS

Nuotr. 15-metės Miglės

12-mečio Tajaus kurta emblema

Justino iš Sjoholt idėja

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozicija

Bažnyčią papuošė trispalviais paukščiais

Į Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės baž­ny­čią, kurią puošia ūnikalūs ąžuoliniai altoriai, Vasario 16-osios išvakarėse suskrido trispalviai paukščiai. Idėja taip pasitikti Lietuvos gimtadienį gimė Girdiškėje gyvenančiai Laimai Skirgailienei. 

„Iš siūlų pagaminta net 100 paukštukų, visi jie sukabinti ant medžius vaizduojančių ša­kų vazose. Man tai yra asocia­cija su mū­­sų žmonėmis. Labai norėtųsi, kad jie sugrįžtų į gimtinę, kaip parskrenda paukščiai pavasarį“, – savo užmojus taip įam­žinti 100-ąją Va­sario 16-ąją pa­aiškino L. Skirgailienė.

 

Ąžuolas šimtmečiui

Švęsdami Vasario 16-ąją, Ši­lalės meno mokyklos Lau­­­kuvos dailės skyriaus mokiniai Laukuvos bib­lio­te­ko­je surengė parodą „Mūsų ąžuolas Lietuvos šimt­me­čiui“.

Pie­šinys sudarytas iš 21 atskiro popieriaus lapo, bet juos visus sujungus, matyti didingas ąžuolas. 

Laukuvos biblioteka kartu su Ši­lalės meno mokyk­los Dai­lės skyriaus mokiniais, kurie mokosi Laukuvos Nor­ber­to Vė­liaus gimnazijoje, bei aso­cia­cijos „Laukuviečiai“ nariais šim­­tu trispalvių vėliavėlių pa­puo­­šė medį Laukuvos miestelio cent­re. 

Jolanta KAIRIENĖ

Laukuvos bibliotekos bibliotekininkė

AUTORĖS nuotr.

Susibūrė ant piliakalnio

Aktyvūs Vedrių ir aplinkinių kaimų žmonės, taip pat kraš­tiečiai, gyvenantys Klaipėdoje, Tauragėje, suburti iniciatyvaus ūkininko Gražvydo Jukniaus, Valstybės 100-metį paminėjo, ant Vedrių piliakalnio iškeldami trispalvę. Su­sirinkusieji sugiedojo Tautišką giesmę, pabendravo.

Šilališkiai sveikino Lietuvą su 100-uoju gimtadieniu

Nuvilnijo renginiai, skirti Lietuvos 100-mečiui. Mūsų rajono gy­ventojai taip pat pasistengė šį išskirtinį jubiliejų paminėti išra­dingai: pindami ilgiausią trispalvę juostą, megzdami ir į medžius tupdydami vėliavos spalvų paukščius, leisdamiesi į keliones po Lie­tuvą, susibūrę bendruomenėse.

Ypatingai smagu, jog sveikinimai „Su gimtadieniu, Lietuva“ pra­ėju­sią savaitę skambėjo ir svetur gyvenančių šilališkių namuose. „Šilalės artojas“ sulaukė gausybės nuotraukų, kuriose užfiksuotos akimirkos, kaip Vasario 16-ąją šven­­tė mūsų kraštiečiai, šiuo metu įsi­kūrę Norvegijoje, Danijoje, Vokietijoje, Airijoje, Brazilijoje ir kitur.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasidalijusiems savo įspūdžiais iš šventinių renginių. O įdomiausių iniciatyvų autorius, atsižvelgdami į skaitytojų nuomonę, paskelbsime kitame laikraščio numeryje.

Daugiau nuotraukų iš Valstybės 100-mečiui skirtų renginių – www.silalesartojas.lt.

Brazilijos lietuvių bendruomenė San Paulo mieste

 

 

 

 

Iš Šilalės kilę Meda (centre) ir Domas (pirmas kairėje) Palubinskai gyvena Mullingare (Airija). Jie lanko airišką mokyklą, taip pat šeštadieninę lietuvių mokyklėlę. Joje vaikai mokosi lietuviškai skaityti bei rašyti, švenčia svarbiausias Lietuvai valstybines šventes, susipažįsta su mūsų šalies istorija. Vasario 16-ajai mokytojos parengė lietuviškų eilėraščių montažą, išmokė naujų dainų bei šokių, kuriuos vaikai parodė tėvams.

Olivija ir Emilija iš Lynge miestelio Danijoje Lietuvos vėliavą nusipiešė pačios

Kaip atsiskaityti grynaisiais už elektrą ir dujas?

„Lietuvos energijos“ įmonių grupei priklausanti elekt­ros ir dujų klientų aptarnavimu besirūpinanti „Gilė“ paprastina atsiskaitymus grynaisiais įmokų už suteiktas paslaugas priėmimo vietose. Nuo vasario 1 d. klientui, atsiskaitančiam grynaisiais už elektrą bei dujas, pinigų priėmimo vietose tereikia žinoti elektros arba dujų skaitiklio rodmenį ir savo kliento kodą. Įmokos priėmimo vie­toje sistema automatiškai suskaičiuos mokėtiną su­mą.

Jurga BUIVIDIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.10

 

Gripas neaplenkė ir Šilalės

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento duomenimis, Šilalės rajone sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 4-ąją šių metų savaitę siekė 111,19 atvejo 10 tūkst. gy­ventojų. Tad, esant tokiam dideliam rodikliui, nu­o sausio 31 d. rajone buvo paskelbta gripo epidemija.

Vilma NAVARDAUSKIENĖ

Šilalės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.10

Tinkamas atliekų tvarkymas vis dar neįveikiama užduotis

Atrodytų, žmonių įpročiai palaipsniui keičiasi, ir vis rečiau pastebime atliekomis „dabinamas“ pamiškes. Deja, tenka pripažinti ir tai, jog kai kurių asmenų galvose šis procesas užsitęsė – jie ramia sąžine šiukšles iš savo namų vis dar gabena į pakeles, o ne į atliekų surinkimo aikšteles...

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.10

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą