Redakcija

Supleškino konteinerius

Naktį iš sekmadie­nio į pirmadienį, apie 1.45 val., Ši­la­­lės prieš­gais­ri­nės gelbėjimo tar­ny­­bos ugniagesiai bu­vo iškviesti į Žemaitės gatvę – pra­nešta, kad prie 10-uoju numeriu pa­žymėto liūdnai pa­garsėjusio dau­gia­bučio dega šiukš­lių konteineriai. 

Atvykę gelbėtojai rado lieps­nojančius tris atliekų kon­teinerius. Ugnį numalšinti pavyko per kelias minutes, ta­čiau plastikiniai konteineriai visiškai išsilydė.

Spėjama, jog gaisrą galėjo sukelti neatsargus žmogaus el­gesys – galimai į konteinerį įmes­ta neužgesinta cigaretės nuo­rūka. 

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Ar pajudins tik teismas?

Prieš pusantros savaitės „Šilalės artojuje“ rašėme apie automobiliams neįveikiamą kelią Balsių kaime. Dėl telkšančio vandens kelio ribos irgi „išplaukė“, o tai žmonėms jau pridarė rimtų bėdų. Po šio straips­nio į redakciją atėjęs aplamdyto automobilio vairuotojas klausė: o kas atlygins nuostolius?

Morta MIKUTYTĖ

Skaitytojo nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.90.

Naujieji metai prasidės statybomis

Naujasis prekybos centras „Norfa“ su sublokuota autobusų stotimi turėtų būti pradėtas statyti atei­nančių metų sausio viduryje. Tokią žinią pra­ėju­sią savaitę savivaldybės tarybos politikams pra­ne­šė UAB „Antakalnio statyba“ direktorius Aud­rius But­kus.

Daiva BALČAITYTĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.90.

Tautinio kostiumo metams baigiantis

Gruodžio 1 d. Šilalės kultūros centre vyko Tautinio kostiumo metų uždarymo renginys.

Kuo jis ypatingas? Buvo galima ne tik pasiklausyti Šilalės rajono mėgėjų meno kolektyvų atliekamų kūrinių, bet ir pasigrožėti pietų žemaičių tautinio kostiumo spalvingumu. Šia proga surengtas šilališkės siuvėjos Daivos Kaunienės siūtų tautinių kostiumų pristatymas. Renginio dalyviai stende galėjo pamatyti nuotraukų, kuriose kolektyvai pasipuošę tautiniais kostiumais arba atskiromis jų dalimis, pasigrožėti tautiniais rūbais aprengtomis skudurinėmis lėlytėmis, kurias vaikai pasiuvo etnokultūrinių stovyklų metu, bei gyvai demonstruojamais tautiniais kostiumais, kuriuos vilkėdami šilališkiai atstovauja savo kraštui įvairiuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse. Siuvėjai D. Kaunienei įteiktos atminimo dovanos. Renginį vedė bilioniškiai Virginija Geštautienė ir Zenonas Levickis, koncerte dalyvavo Šilalės kultūros centro tradicinių kanklių ansamblis, vaikų ir jaunimo folkloro ansambliai „Smuokiuka“ ir „Gers smuoks“, folkloro ansamblis „Veringa“, liaudiškos muzikos kapelos „Šilojus“ vyrai, Kaltinėnų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela, Kvėdarnos kultūros namų tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“.

Po kolektyvų pasirodymo savo penktąją kompaktinę plokštelę ACORN FOLK pristatė Kauno folkloro ansamblis „Gilė“. Pasiklausę modernaus folkloro ansamblio dainų, visus pakvietėme pasivaišinti žemaičių kulinarinio paveldo patiekalais.

Jolanta KAŽUKAUSKIENĖ

Šilalės kultūros centro scenos režisierė

Andriaus NEMČAUSKIO ir Guodos JUŠKAITĖS nuotr.

Miške padėti tūkstančiai miške ir liks?

Lietuvoje nebeliko vagių. Tokią išvadą padarė mūsų bi­­čiulis Alius, paklydęs Tenenių girininkijos miškuose ir Libartų kaime radęs dešimt tūkstančių eurų. Tie at­rodė visai kaip medkirtė „Hitachi ZX135US-3“, tik be galvos. Ge­rai apžiūrėjęs, Alius suprato, kad tai tikrai ta pati ap­degusi medkirtė, kurią Rietavo urėdija aukcione parduo­da už dešimt tūkstančių eurų! Aukciono skelbimuose rašoma, kokiomis dienomis ir valandomis ga­lima apžiūrėti parduodamą turtą, tačiau Alius nustatė, jog viską apžiūrėti galima bet kurią dieną, bet kurią valandą ir bet kurią naktį.

Alius ŠAKINIS

AUTORIAUS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.89.

Išrinktas geriausias oratorius

Šilalėje vyko nacionalinio projekto „Euro­de­batai“ ren­ginys, kuriame ke­turi mokiniai var­žėsi dėl geriausio oratoriaus titulo. Projekto tema: „Kaip nepasiklysti melagingų nau­jienų pasaulyje?“

Gabija AURYLAITĖ,

JEK narė

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.89.

 

Vaistininkai kartais be reikalo prašo receptų

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), nagrinėjanti žmonių skundus dėl receptinių bei nereceptinių vaistų par­da­vimų, pastebėjo, kad pasitaiko nemažai atvejų, kai vaistininkai nepardavė nereceptinių vaistų, nors pri­valėjo tai padaryti. 

Lina BUŠINSKAITĖ-ŠRIUBIENĖ

Sveikatos apsaugos ministro patarėja

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.89.

 

Moterims širdies ligos mažiau pavojingos?

Nesuklyskite! Infarkto, insulto ar kitų krau­­jotakos ligų rizika sparčiai išauga, mote­riai sulaukus klimakterinio amžiaus. Anks­ti perspėti apie tokį pavojų padeda pažan­gūs krau­­jo tyrimai.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.89.

 

Žmogžudys vis dar laisvėje

Vos prasidėjus šiems metams, vasario 10-ąją, Kvė­darną su­krė­­tė žiauri žmog­žu­dys­­tė – savo na­muo­se rasta negyva 82-ejų Ade­lė J. Netrukus po­li­ci­jos pareigūnai su­lai­kė ir esą krau­piu nusikal­timu įta­ria­mą asmenį. Tačiau, pri­­trū­­kus įrodymų, jis po ku­­rio laiko buvo paleistas. Ir kol kas nepavyksta užčiuopti nusikaltimo siū­­lo galo, o tikrasis nu­si­­kaltėlis vis dar mė­gau­ja­si laisve.

Morta MIKUTYTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.89.

Autobusų stotyje stropiai saugomi seni suolai?

Garbaus amžiaus „Šilalės artojo“ skaitytoja, užsu­kusi į redakciją, stebėjosi miesto autobusų stoties darbo laiku. Moteris sakė praėjusio šeštadienio rytą laukusi maršrutinio autobuso, tačiau įeiti į stoties vidų sušilti ir pasislėpti nuo lietaus nepavyko. Ir nors laikas nebuvo itin anks­tyvas – apie pusę aštuntos, autobusų stotyje, be lūkuriuojančių keleivių, daugiau nebuvo nė gyvos dvasios. Tuo tarpu įmonės direktorius teigia, jog stotis atidaroma nustatytomis darbo valando­mis.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.89.

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą