„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Redakcija

Kaip atostogos išbando širdį?

Vasaroti gali būti daug ramiau, įvertinus savo širdies ir kraujagyslių būklę. Čia padeda svarbūs kraujo tyrimai, kurie dabar pigiau atliekami „Medicina practica“ laboratorijoje.

Ekstremalūs aplinkos poky­čiai organiz­mui sukelia di­­de­lį stresą. Širdžiai – tai tik­ras išbandy­mas. Štai naujas britų mokslininkų tyrimas parodė, kad net jaunų žmonių sveikatai gali kilti pavojus, jei dvi savaites tinginiauja­ma pliaže. Nusta­ty­ta, jog tokiu at­veju su­menks­ta raumenų masė, pa­didėja cholesterolio koncentracija, pablogė­ja širdies funkcija ir kt.

Daug kas žino, kad staigiai pakilusi oro temperatūra – didelis krūvis širdžiai bei kraujagyslėms. Tokiu metu padaugėja infarktų, insultų, paūmėja širdies nepakanka­mumas ir kt. Tačiau širdis gauna netikėtą krūvį ir tuomet, kai atostogų metu iškart bandoma aprėpti sodo darbus, pradedama aktyviai sportuoti. O kur dar varginančios kelionės, kertant laiko juostas bei prisitaikant prie egzotiško klimato, sutrikęs mitybos režimas...

Todėl prieš planuojant atos­togas geriausia išsitirti sa­vo širdies atsparumą. Tam pri­reikia ir kraujo tyrimų. Di­delio jautrumo C-reak­ty­­vi­nio bal­tymo tyrimas (hs-CRB) at­skleidžia širdies li­gų pranašą – kraujagyslių už­de­gimą. Bend­rojo, „gerojo“, „blogojo“ cholesterolio ir trigliceridų kiekis sužinomas atlikus lipidogramą. Taip kont­roliuojama klastingoji ate­rosklerozė.

Ypač svarbu anksti nustatyti širdies nepakankamumą. Tam paėmus kraujo atliekamas NT-pro BNP tyrimas. Dabar tai vienas efektyviausių šios labai pavojingos ligos diagnostikos būdų.

Beje, atsisakyti poilsio irgi nepatartina. Pastebėta, kad reguliariai neatostogaujantiems amerikiečiams gerokai pa­didėja mirties dėl infarkto rizika.

AKCIJA! Lipidogramą, didelio jautrumo CRB ir NT-pro BNP tyrimus Jums atliks „Medicina practica“ laboratorijoje  Šilalės ligoninėje (Vytauto Didžiojo g. 19, tel. (8-449) 4-67-63. Pas mus - aukščiausi kokybės standartai. Akcija vyksta iki birželio pabaigos. Nemokamas kraujo paėmimas. Prieš tyrimą būtina bent 12 val. nevalgyti. Iš anksto registruotis nereikia.

Interneto svetainė: www.medicinapractica.lt 

Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“

Gegužės paskutinį šeštadienį į Lietuvos klojimo teatrų festivalį „Pri klietelis“ Kvėdarnos seniūnijos, Lembo kai­me, prie Kazimiero Jauniaus klėtelės-muziejaus, susirinko gausus būrys mėgėjiško teatro aistruolių. Čia jų pasirodymai rengiami nuo 2014 -ųjų, o iš klojimo teatrų vakarų renginys išaugo į festivalį. Šiemet surengtas jau antras respublikinis festivalis buvo skirtas Lietuvos vals­tybės atkūrimo 100-mečiui.

Šį pavasarį Lembo kaime sulaukėme net dešimt mėgėjiško teatro kolektyvų. Susirinkusiems žiūrovams savo talentą ir artistinius gebėjimus demonstravo ne tik mūsų rajono kolektyvai (kaimų bendruomenės „Saulietekis“ mėgėjų teatras,  vadovė ir režisie­rė Danguolė Šerpetauskienė, Pajūralio laisvalaikio salės dramos kolektyvas, vad. ir rež. Alma Šimkuvienė, Bilio­nių laisvalaikio salės meno mėgėjų kolektyvas, vad. ir rež. Virginija Geštautienė, Kaltinėnų kultūros namų mėgėjų teatro kolektyvas, vad. ir rež. Neringa Eitutienė), bet ir kolektyvai iš Rietavo (vad. ir rež. Vincas Andriuška), Kupiškio raj. Noriūnų (vad. ir rež. Violeta Laucienė), Skuodo kultūros cent­ro (vad. ir rež. Gražina Ronkaitienė). Spektaklį „Amerika pirtyje“ atvežė Kelmės mažasis teatras (rež. Algimantas Armonas), Telšių raj. Nevarėnų kultūros centro teat­ras (vad. ir rež. Alvyda Kniurienė) suvaidino „Laimės kalvį“, o Plungės raj. Stalgėnų kolektyvas (vad. ir rež. Jurgita Latakienė) - komediją „Moterų reikalai“. Viso festivalio metu gerą nuotaiką palaikė Kvėdarnos kultūros namų folkloro ansamblis „Volungė“ (vad. Aldutė ir Albinas Rimkai), o žiūrovų skrandžiais rūpinosi Telšių raj. Luokės bendruomenė, pristačiusi kulinarinį paveldą ir atsivežtame malkomis kūrenamame pečiuje kepusi gardžias kaimiškas picas, bei Ligita ir Gedeminas Gedgaudai, virę kareivišką plovą. Smaližiai galėjo skanauti „Saldetos“ saldumynų.

Festivalį pasveikino ir rajono savivaldybės vadovai, įvairių įstaigų bei kolektyvų atstovai, linkėję mėgėjiško teat­ro dalyviams entuziazmo, o festivaliui – peraugti į tarptautinį.

Visi kolektyvai ir jų vadovai buvo apdovanoti specialiai pagamintais medaliais, padėkomis ir kt. dovanomis. Lėšų tam skyrė rajono savivaldybė, Kvėdarnos seniūnija ir, žinoma, rėmėjai.

Festivalis tęsėsi net dešimt valandų, tačiau nei patys artistai, nei žiūrovai nė kiek nepavargo, todėl ir laikas pralėkė labai greitai. Gerų emo­cijų kupini, pasisė­mę patirties, susiradę drau­gų, išsiskirstėme iki kitų metų, iki kito festivalio „Pri klietelis“.

Aldutė RIMKIENĖ

Kvėdarnos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorė 

Nuotr. A. RIMKAUS, Pauliaus SKURDELIO, Algimanto AMBROZOS

Prašo atsiliepti autoįvykio liudininkus

Šių metų vasario 22-osios rytą Kvėdarnoje susidūrus dviem automobiliams, buvo sužalotas viename jų va­žiavęs nepilnametis. Nors įvykio aplinkybes iki šiol aiškinasi policijos pareigūnai, nukentėjusį nepilnametį sūnų vežusiai Rimai Petrošienei jau pareikšti įtarimai sukėlus avariją. Tačiau moteris, įsitikinusi savo ne­kal­tumu, prašo atsiliepti įvykio liudininkus.

Vasario 22-osios rytą R. Pet­rošienė važiavo Saulėtekio gat­ve. Kaip ji pasakojo „Šila­lės artojui“, ties sankryža su Pagojo gatve stabtelėjo apsižvalgyti, mat važiavo šalutiniu keliu.

„Ketinau važiuoti toliau Sau­lėtekio gatve, o ties minė­ta sankryža ši gatvė tampa pag­rindiniu keliu. Ten matomumas yra prastas, bet žinau tą kelią, todėl atidžiai apsižvalgiusi ir nieko atvažiuojant nepamačiusi, ėmiau sukti dešinėn. Ir tada į mano „Audi 100“ trenkėsi „VW Golf“, kuris važiavo Saulėtekio gatve tiesiai – į Pagojo gatvę. Smūgis buvo labai smarkus: mano ma­šiną nubloškė į kitą sank­ryžos pusę. O kartu važiavęs sūnus buvo sužeistas – mėnesį vaikščiojo sukabintu žandikauliu, negalėjo nei normaliai kalbėti, nei valgyti“, – teigia R. Petrošienė.

Moteris spėja, jog „VW Golf“ važiavo didesniu nei leistina greičiu, be to, lenkė kitą automobilį.

„Prie sankryžos, ten, kur mus nubloškė, yra pėsčiųjų perėja. Ar galima per pėsčiųjų perėją ir dar prieš sankryžą lenkti? Esu įsitikinusi, kad avarija būtent todėl ir įvyko: „Golfui“ lenkiant ir išvažiavus į priešpriešinę juostą. Susidūrėme, kai aš pradėjau sukti. O kas, jei tuo metu per perėją būtų ėjęs pėsčiasis? Jau gyvo jo nebebūtų...

Dalyvavau policijos apklausoje ir štai, gavau dokumentą, kuriame parašyta, jog man reiškiami įtarimai nesilaikius kelių eismo taisyklių. Bet tik­rai nesijaučiu kalta, todėl labai norėčiau, kad atsilieptų įvykio liudininkai, jei tokių yra. Gal pavyktų surasti vairuotoją, kurį tąkart „VW Golf“ lenkė ir jis pareigūnams papasakotų, kaip viskas nutiko. Nes iškart po įvykio tas vairuotojas nuvažiavo toliau, o aš susijaudinusi neįsidėmėjau nei mašinos spalvos, nei modelio. Pareigūnai klausė, gal numerius mačiau. Bet gi mano vaikas buvo sužalotas, tikrai ne tas rūpėjo“, – dabar sako moteris.

Ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis Tauragės apylin­kės prokuroras Egidijus Žy­lius teigia išsamių duomenų apie įvykį atskleisti negalintis. Tačiau patvirtina, jog būtent R. Petrošienė yra įtariama sukėlusi eismo įvykį.

„Šilalės policijos komisariate buvo pradėtas ir šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, kur surinktų duomenų pagrindu yra įtariama, kad 2017 m. vasario 22 d., apie 7.50 val., Kvėdarnos Saulėte­kio gatvėje automobilio „Audi 100“ vairuotoja pažeidė Kelių eismo taisyklių 4, 5, 9, 154 punk­tų reikalavimus, t.y. nesilaikydama visų būtinų atsargumo priemonių, sukelda­ma pavojų kitiems eismo dalyviams, kitų asmenų turto saugumui, nelygiareikšmių kelių sankryžoje išvažiuodama iš šalutinio kelio, t. y. iš Saulėtekio gatvės, nepraleido pagrindiniu, t. y. Pagojo gatve, važiavusio automobilio „VW Golf“ ir su juo susidūrė. Taip sukėlė eismo įvykį, kurio metu sužalojo kartu važiavusį keleivį bei automobilio „VW Golf“ vairuotoją, pa­darydama vienam nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą, o kitam – nežymų sveikatos sutrikdymą, taip pat sugadino 2000 eurų vertės automobilį „VW Golf“.

Šiuo metu ikiteisminis tyrimas tebevyksta, renkami tyrimui reikšmingi duomenys, pašaliniai asmenys, matę eismo įvykį, kol kas nėra nustatyti. Atsakyti, kada ir koks šiame tyrime bus priimtas procesinis sprendimas, kol kas yra per anksti“, – apie tyrimo eigą nedaugžodžiauja prokuroras.

Į redakciją prašyti pagalbos atėjusi moteris sako, jog po avarijos aplink susirinko daug stebėtojų. Ir nors tarp jų neatsirado mačiusiųjų patį susidūrimą, liudininkų pasa­kojimas padėtų tyrimui. Todėl ji labai prašo atsiliepti asmenis, mačiusius avariją.

Su R. Petrošiene galima su­sisiekti tel. (8-688) 9-14-93.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Vandentvarkos ūkis: dirba nuostolingai, bet neskursta

Geriamojo vandens suvartojimas mažėja, kainos di­dėja - tokia dabar yra UAB „Šilalės vandenys“ veiklos realybė. Prieš metus bene penktadaliu pakelti tari­fai neišgelbėjo įmonės nuo nuos­tolių. Bet, nežiūrint į tai, po biudžeto sparnu prisi­glaudusi bendrovė gyvena, galima sakyti, karališkai.

Mažėja vandens vartotojų

Balandį savivaldybės tary­­ba - UAB „Šilalės vandenys“ akcininkė - nusprendė panaikinti 177,9 tūkst. eu­rų šios bendrovės nuosto­lių, anuliuo­jant 6136 pa­­prastųjų var­dinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų. Mat 2016 m. įmonės finansinių ataskaitų rinkinio auditą atlikusi UAB „Audita“ rekomen­davo akcininkams padengti nuosto­lį akcininko įnašais arba mažinant įstatinį kapitalą. Tai - ne pirmas kartas, kai savivaldybės taryba sumaži­na šios bendrovės kapitalą - toks pat sprendimas buvo pri­imtas ir prieš trejus metus. Svarstydami sprendimo projektą, kai kurie politikai nuogąstavo, kad po dešimties me­tų įmonė liks visai be kapitalo.

Nors savivaldybės Turto val­­dymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimundė Kibe­lienė ir tvirtino, jog taip negali atsitikti, nes įmonėje dėl Europos Sąjungos finansuojamų vandentvarkos projektų turtas nuolat atsinauji­na, merui Jo­nui Gu­­dauskui neliko nieko kito, kaip tik pripažinti, kad Šilalės vandenų patiriami nuos­toliai yra patys didžiausi.

„Tai yra signalas, kad įmonė turi pradėti dirbti pelningai“, - įspėjo meras.

Tikėjosi geresnių rezultatų

Atsiskaitydamas savivaldybės tarybos na­riams, bend­rovės direkto­rius Edmundas Auškalnis neslėpė, jog tikėjosi geresnių rezultatų, nes nuo 2016 m. kovo 1 d. įsigaliojo didesni geriamojo vandens pardavimo ir nuotekų tvarkymo tarifai. Šį pavasarį savivaldybės taryba juos peržiūrėjo ir pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomendaci­jas patikslino, padėliodama keletą centų nuo vienos pas­laugos kitai. Tačiau nuo praėjusių metų kovo gaudama net penktadaliu daugiau, įmonė patyrė 75 tūkst. Eur nuostolių. E. Auškalnis įsi­tikinęs, kad pagrindinė to priežastis yra mažėjantis geriamojo vandens vartojimas - pernai jo parduota net 5,5 tūkst. kub. m mažiau. Pasak direktoriaus, šią tendenciją galėjo lemti smulkiųjų ūkininkų pasitraukimas iš pieno gamybos.

Praėjusiais metais geriamojo vandens praradimai trasose sudarė beveik 23 proc., o kai kur dėl kiaurų, visiškai susidėvėjusių vamzdynų į žemės gelmes nugarmėjo ir gerokai daugiau vartotojams pateikto geriamojo vandens.

„Stengiamės keisti vamzdyną, per metus paklojame apie 2 kilometrus naujų trasų, bet visos išlaidos mums nusirašo tiesiogiai į nuostolius“, - aiškino E. Auškalnis.

Nerimą jam kelia ir gyventojų nenoras gauti centralizuotas paslaugas – štai neseniai įgyvendinus ES lėšomis finansuojamus projektus, prie centralizuotų tinklų neskuba jungtis ir Pajūrio miestelio gyventojai. Priežasčių tam yra kelios: vieniems per didelės atrodo paslaugų kainos, kiti neturi pinigų brangiai kainuojančiam prisijungimui. Ta­čiau tokia situacija grasina ES sankcijomis dėl neįgyvendintų įsipareigojimų.

Baigiantis praėjusiems  metams, vartotojai įmonei turėjo 63 tūkst. Eur skolų. Didžiąją jų dalį yra sukaupę dviejų miesto taip vadinamų bendrabučių gyventojai.

„Kaimo žmonės moka normaliai, o su šitais socialinių būstų nuomininkais nebežinome, ką daryti“, - pripažino E. Auškalnis.

Pasak direktoriaus, dar atsiranda gyventojų, sugebančių „apgauti“ vandens apskaitos prietaisus. Pernai buvo nustatyti mažiausiai penki skaitik­lių pažeidimų atvejai.

Nuostolius, be abejo, padidino ir prieš kelis metus įvykęs UAB „Rovisa“ bankrotas, dėl kurio Šilalės vandenys neteko 10 tūkst. Eur.

Automobiliai - ne prabanga?

Bend­rovės ekonominės padėties ne­pagerina ir paskolos, kurių dabar UAB „Šilalės vandenys“ turi apie 800 tūkst. Eur. Per metus įmonė privalo grąžinti maždaug 60 tūkst. Eur. Našta gerokai padidėjo pernai, kai atėjo laikas grąžinti beveik 700 tūkst. Eur paskolą su bene 4 proc. palūkanų. Nors dabar bankų palūkanos yra gerokai mažesnės, šios paskolos palūkanų peržiūrėjimas planuojamas tik 2019 m. O iki tol kasmet įmonė privalės grąžinti po 36,4 tūkst. Eur. Išmokėti paskolą Šilalės vandenys baigs tik 2034-aisiais.

E. Auškalnis tarybai vis akcentavo, jog visi nuostoliai esą popieriniai, nes pinigų bend­ro­vės sąskaitoje yra. O susidaro jie dar ir dėl to, pasak direktoriaus, kad didelė dalis įmonės eksploatuojamų vandenviečių ir vandens bei kanalizacijos trasų jai nepriklauso. Savivaldybė negali perduoti Šilalės vandenims iš kolūkių perimto turto, nes neturi jo inventorizacijos by­lų, net nežino, kur realiai po žeme jis yra. Savivaldybės tarybos narys Albinas Ežerskis tokią situa­ciją pavadino iškreiptų veid­rodžių karalyste...

Gal ir ne be reikalo. Neseniai „Šilalės artojas“ taip pat sulaukė informacijos, kad UAB „Šilalės vandenys“ kasmet įsigyja po naują automobilį, o įmonės darbuotojai be sąžinės graužimo tarnybiniu transportu važinėja ne tik pietauti, bet ir tvarko asmeninius reikalus.

Apie tai paklaustas, E. Auš­kalnis patvirtino, jog įmonė neseniai įsigijo automo­bilį „Škoda Oktavia“ ir auto­busiuką „Mercedes Vito“. Abu ne nau­ji - vienas pagamintas 2006 m., kitas - 2010 m. Už juos sumokėta daugiau nei 11 tūkst. Eur, tačiau didele investicija šio pirkinio E. Auškalnis nelaiko.

„Automobilis nėra prabanga. Prabanga būtų lėktuvas. Dirbame su vandeniu, maisto sauga, todėl turime siekti kokybiško gyventojų aptarnavimo. Praėjo laikai, kai žmonės važiuodavo arklio traukiamu vežimu“, - sakė direktorius.

Jo įsitikinimu, negražu, kai direktoriaus pavaduotojas į seminarus sostinėje važiuoja 20 metų senumo surūdijusiu „Opeliu“ ir pusiaukelėje sugriūva. Todėl būtent pavaduotojui (beje, vos spėjusiam šiose pareigose apšilti kojas) ir atiteks naujoji „Škoda“.

Be to, be papildomo automobilio įmonė, direktoriaus nuomone, vis tiek nebūtų išsivertusi, nes jis reikalingas darbuotojui, kuris prižiūrės Kal­­tinėnuose įgyvendinamą vandentvarkos projektą.

Šilalės vandenų vadovas nelinkęs sureikšminti ir fakto, kai tarnybiniu automobiliu važiuojantys darbuotojai sustoja prie kavinės papietauti.

„Kas čia tokio? Drausti būtų nesveika. Žmonės dirba ir vakarais, ir savaitgaliais - gedimų daugybė, važinėjame iš vienos seniūnijos į kitą. Visi automobiliai yra pažymėti įmonės ženklais, todėl mus ir mato“, - įsitikinęs E. Auškalnis.

Direktoriui juoką kelia ir pastebėjimai, kad galbūt taip įmonė švaistosi pinigais. Au­tomobiliai, pasak jo, nėra didžiausia šio pavasario investicija. Daug brangiau kainuoja automatikos atnaujinimas nuo­tekų valykloje, bet kadangi niekas to nemato, tai ir nežino.

Prieštarauti tokiems moty­vams beprasmiška. Tačiau var­gu, ar kuris privačios įmonės vadovas, vadovaujantis 75 tūkst. Eur nuostolių uždirbusiam nuosavam verslui, ryžtųsi investuoti kad ir 11 tūkst. Eur į automobilius. Kažkodėl paprastai „iš nuostolių“ kuo puikiausia gyvena tik „valdiškos“ įmonės.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Kodėl pieno perdirbimo įmonės negerbia smulkiųjų pieno gamintojų?

Pernai, artėjant rinkimams, Seimas mėgino demonst­ruoti „susirūpinimą“ ūkininkais ir net buvo priėmęs kai­nų reguliavimą numatančio įstatymo pataisas, pagal kurias pieno supirkėjai ir perdirbėjai privalėjo mo­kėti ne mažiau kaip 165 eurus (16,5 cen­to už litrą), o tarpininkai - ne mažiau kaip 130 Eur (13 centų) už toną bazinių rodiklių pieno. Kiek iš to buvo naudos - sunku pasakyti. Tačiau žmonės guodžiasi, jog ir šią vasarą pie­no supirkėjai kainų nesiruošia kelti. Ypač nerimauja smulkesnieji ūkininkai, su kuriais niekas nė nesileidžia į kalbas. Bet dabar Seimas tyli, nes kiti rinkimai dar toli.

2015 m. sausio 1 d. duomenimis, mūsų rajono ūkininkai laikė 17 tūkst. 777 kar­ves, 2016 m. sausio 1 d. – 17 tūkst. 377, o 2017 m. pradžioje jų beliko 16 tūkst. 631. Šių metų pradžioje rajone 1-2 karvės buvo 1334 ūkiuose, 3-5 – 607 ūkiuose, 6-10 karvių melžė 339 ūkiai. Dar mažiau ūkininkų – 163 – laiko 11-20 melžiamų karvių. O 21-30 karvių turi 77 ūkininkai, 31-50 – 74 ūkiai, 51-100 – tik 24 ūkininkai. Melžiančių 101-150 karvių rajone tėra vos septyni. Ir tik vienintelio Egidijaus Ge­čo ban­doje buvo 271 kar­vė.

Per balandį iš viso supirkta 102,9 tūkst. t pieno (2016 m. balandį – 105,11 tūkst. t). Žemės ūkio ministerija skelbia, kad 2017 m. balandžio mėn. vidutinė natūralaus (4,23 proc. riebumo ir 3,27 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 277,3 Eur už t. Per balandį ji sumažėjo 3 proc. (kovą buvo 285,9 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina balandžio mėn., palyginti su kovu, sumažėjo 1,2 proc. ir buvo 227,6 Eur už t. Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį (daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios pieno perdirbimo įmonės („Pieno žvaigždės“, „Rokiškio sūris“, „Žemaitijos pienas“, „Vilkyškių pieninė“, „Marijampolės pieno konservai“) 2017 m. kovo mėnesį už natūralų pieną (4,18 proc. riebumo ir 3,45 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniš­kai 337 Eur už t. Supirkto pieno dalis iš tokių gamintojų sudaro vidutiniškai 55,1 proc. viso šių įmonių supirkto pieno kiekio.

Tokia statistika. Atrodytų, ko gi tiems ūkininkams pykti, kai vidutinė šių metų supirkimo kaina siekia kone 30 centų už kilogramą? Deja, tai – tik skaičiai, gražūs dėl stambiesiems pieno gamintojams mokamų pinigų. Tuo tarpu nedidelių ūkelių savininkai už parduodamą produkciją metų pradžioje tegaudavo vos 13 centų už kg.

Paradoksas: nors pieno superkama vis mažiau, perdirbėjai plečiasi. Vadinasi, turi iš ko. Štai AB „Vilkyškių pieninė“ greitai įkurtuves švęs ką tik pastatytame modernia­me fabrike – nurodoma, jog į išrūgų perdirbimo įrenginius antrinėje įmonėje „Modest“ Tauragėje investuota 26 mln. Eur. Be jokios abejonės, neskursta ir kitos didžiosios pie­no perdirbimo įmonės. Spau­­doje buvo skelbta, kad „Že­­maitijos pienas“ smulkiesiems akcininkams žada 14 mln. Eur dividendų, „Rokiškio sūris“ - 3,2 mln. Eur, „Pieno žvaigždės“ – 4 mln. Eur.

Kadangi konkurencija tarp supirkėjų didelė, jų atstovai produkcijos tiekėjų ieško visokiausiais būdais. Pasak ūkininkų, ir perviliodami pieno pardavėjus vienas iš kito. Štai Naujajame Obelyne yra net 3 stacionarūs pieno supirkimo punktai: „Žemaitijos pieno“, „Pieno žvaigždžių“ ir „Vilkyškių pieninės“. Būtent šios įmonės atstovai neseniai ir lankėsi pas obelyniškius, siūlydami mokėti brangiau nei „Pieno žvaigždės“. Nors skirtumas nėra didelis – 1-2 centai už kg, bet per mėnesį nuo karvės būtų galima uždirbti 3-6 Eur. Jei karvių daugiau, ir suma didesnė. Tačiau perviliojimui žmonės nepasidavė. Ir laimėjo: norėdami išsaugoti klientus, supirkėjai buvo priversti bent šiek tiek kilstelėti kainas. O tai parodo, kad vis tik jie gali mokėti žmonėms brangiau. Tik jei šie nepareikalauja, niekas ir nepasiūlo.

„Žemaitijos pienas“ 4-5 karvių savininkams balandį už pristatytą pieną mokėjo po 16 centų už kg. Daugiau karvių laikantys gavo po 21 centą. O kasdien 50 karvių melžiantis ūkininkas – 23 centus už kg. Kiek mokės už gegužę, žmonės dar nežino – negavo sąskaitų. Dar didesnė baimė, kiek jiems bus paskaičiuota už birželį. 

Pieną „Pieno žvaigždėms“ surenka UAB „Balsia“. Obe­ly­no punkto supirkėjas Benius Noreika iš obelyniškių rytą ir vakarą paima maždaug po 1,5 t žaliavos. Balandį šiai įmonei priklausantys smulkieji ūkinin­kai gavo po 14 centų už kg, gegužę tikisi 15-os. Kiek gaus už birželio mėnesį pristatytą pieną, gali tik spėlioti. Ir nors pyksta, kad yra skriaudžiami, garsiai apie tai kalbėti privengia.

„Bandyk nebandęs ką nors jiems sakyti, nieko nepakeisi. Mūsų balso niekas neklausys. Bet kad įmonės bent šiek tiek konkuruoja, nėra blogai. Žinoma, su didesniais supirkėjai kalbasi kitaip: jei jie pabėgs pas konkurentus, liks be nieko. Todėl ir kainas jiems kelia, kai šie pradeda garsiau triukšmauti. O su mumis „politika“ aiški – smulkiuosius reikia sunaikinti“, - nusivylę pieno pardavėjai.

Tačiau į supirkimo punktą 7 bidonus pieno trečiadienio rytą atgabenęs Kęstutis Pet­­rauskas su žmona Danute yra visai kitokios nuomonės nei tie, kurie atneša vienos ar dviejų karvių pieną.

„Mes užmokesčiu esame patenkinti. Nesuprantu, dėl ko žmonės skundžiasi. Bet kiek mums moka, nesakysime. Bend­­raujame tiesiogiai su vadybininkais, su jais suda­rome sutartis“, - neatviravo moteris.

Pagal atvežto pieno kiekį akivaizdu, jog šių ūkininkų banda turėtų būti nemaža, todėl ir pieno jie parduoda daugiau. Ma­tyt, ir gauna daugiau nei „minimumą“.

Šiek tiek pakilusia pieno supirkimo kaina pasidžiaugė ir stambiesiems ūkininkams priskiriama ūkininkė Irena Jankauskienė. Supirkėjai pieno atvažiuoja paimti tiesiai iš ūkio, todėl galima numanyti, kad ir moka už jį daugiau nei „mažiukams“.

Tiesa, prispausti supirkėjai ir jiems (nors tikriausiai ne visiems, nes pieno supirkimo kaina darosi kone „karine pas­laptimi“) užmokestį už pristatytą žaliavą šiek tiek kilstelėjo. Smulkesnieji, aišku, džiaugiasi, bet kartu ir būgštauja, jog kainos padidinimas gali atsisukti bumerangu – nuoskaitomis už kurio nors pieno kokybės parametro neatitikimą...

Greičiausiai teisus yra obelyniškis, kalbėjęs apie smulkių pieno ūkių marinimą. Nes kaip kitaip paaiškinti situaciją, kai į punktą vieną – du bidonėlius atnešantis gauna 2 ar 3 kartus mažiau už stambų ūkininką. Juk pienas – toks pat, supirkėjui nereikia niekur važiuoti jo ieškoti. Kita vertus, jei patys ūkininkai būtų draugiškesni ir vieningai pareikalautų tinkamai atlyginti už jų darbą, supirkėjai į juos nežiūrėtų iš aukšto.

Lietuvoje nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d. melžiamų karvių sumažėjo nuo 300 tūkst. 618 iki 285 tūkst. 392. Pieno gamintojų - nuo 36 tūkst. 145 iki 28 tūkst. 708. Per metus 66 tūkst. tonų sumenko ir supirkto pieno kiekis (nuo 1475,3 iki 1409,5 tūkst. t).

Šių metų gegužės mėnesį Lietuvos ūkininkai deklaravo laikantys beveik 250 tūkst. karvių, arba net 50 tūkst. galvijų mažiau nei pra­ėjusių metų pradžioje. Pienininkystės ūkių skaičius nuo praėjusių metų gegužės iki šių metų to paties mėnesio sumenko 12,3 proc.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Rimanto Šetkaus banda nedidelė, tad ir už pieną jis gauna nedaug

D. ir K. Petrauskai - vieni stambesnių Obelyno pieno punkto klientų

 

 

 

 

Daiva ir Jonas Gėrkės nesitiki, kad pieno perdirbėjai išgirstų smulkiųjų ūkininkų balsą

I. Jankauskienė džiaugiasi bent kiek pakelta pieno kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduodančių 1-2 bidonus pieno Obelyne nemažai

Teismas uždraudė bendrauti su buvusia žmona

Kartą už skausmo sukėlimą jau teistas vyras ir vėl pakėlė ranką prieš artimą asmenį. Į policijos pareigūnus dėl sutuoktinio smurto bei grasinimų užmušti kreipėsi I. J., buvusi Vytauto J. žmona. Nors vyras teismui įro­di­nėjo savo nekaltumą, tačiau, išnagrinėjęs visus įro­dymus, Šilalės rajono apylinkės teismas Vytautą J. pri­pažino kaltu.

Jau kuris laikas išsiskyrę I. J. ir Vytautas J. ir toliau bendravo. Tačiau, atrodo, sekėsi jiedviem gana sunkiai. O prieš kurį laiką, po to, kai žiemą teko basai bėgti pas kaimynus ir prašyti pagalbos, moteris kreipėsi į policiją dėl smurto ir siaubą keliančių grasinimų.

Šilalės rajono apylinkės teismo nuosprendyje skelbiama, kad praėjusių metų gruodžio 24 d., Kūčių vakarą, buvę sutuoktiniai laiką leido I. J. priklausančiame name. Kaltinamasis teismui, nepripažindamas savo kaltės, pasakojo, jog, prieš ruošiantis miegoti, nuėjo į vonią. Jam iš ten išėjus, I. J. padavusi atsigerti. Vyras sakė įtaręs, jog gėrime kažko buvę primaišyta ir dėl to jis pasijutęs labai mieguistas, pasidarę bloga ir jis tuoj pat užsnūdęs. Po kurio laiko atsibudęs ant grindų ir pamatęs, kad buvusi sutuoktinė žiūri televizorių. Tada paraginęs ją eiti miegoti ir pats užlipęs į namo antrąjį aukštą. Tačiau moteris neatėjusi. Galiausiai, kai neva Vytautas vėl pasijutęs blogai, nulipęs į apačią, bet I. J. namuose neberadęs. Tik po kurio laiko, būdamas miegamajame, jis esą išgirdęs balsus ir nulipęs žemyn. O ten radęs žmoną, bendraujančią su policijos pareigūnais. Vyras teismui tvirtino, jog tąkart pareigūnų rastas degtinės butelis tikrai buvęs ne jo, nes jis jau 15 metų nevartojantis alkoholinių gėrimų.

Vytautas J. turėjo savo versiją ir apie sausio 6-ąją užfiksuotus įvykius. Jis kategoriškai neigė sekęs buvusią žmoną Šilalėje, gynėsi, kad gra­sino jai. Galiausiai vyras teismui prisipažino vis dar mylintis buvusią sutuoktinę, niekada jos nemušęs ir neturintis priežasčių taip elgtis.

Teismas, klausydamas nukentėjusiosios liudijimo, išgirdo visai kitokį pasakojimą. Ji aiškino vyrą priėmusi į namus, nes vis dar vylėsi tęsti bendrą gyvenimą. Tačiau šis, pastebėjęs moterį žvilgtelint į telefoną, ėmė priekaištauti esą ji laukianti kito. Ir griebėsi alkoholio, kurio pats ir atsivežė. Be to, buvęs sutuoktinis nusprendė paskaityti jos telefone esančias žinutes. O galiausiai ėmė ant jos šaukti, trenkė į krūtinę, tampė už plaukų. Smūgiuodamas į veidą, grasino užmušiantis. Moteris aiškino ypač sunerimusi dėl savo gyvybės, kai Vytautas pakėlė šampano butelį. Tada ji išbėgo pagalbos prašyti pas kaimynus, kurie ir iškvietė policiją.

Sausio 6-ąją buvę sutuoktiniai turėjo atvykti į Policijos komisariatą pas tyrėją. Nors jiems buvo paskirtas skirtingas laikas, tačiau į komisariatą jiedu įėjo kartu. I. J. po apklausos teigė iškart išėjusi. Vėliau mačiusi, kaip iš pastato išėjo ir jos buvęs vyras. Kaip teismui pasakojo nukentėjusioji, jai einant pagrindine Šilalės gatve, Vytautas, pamatęs ją, išlipęs iš automobilio, pasivijęs ir sekęs iš paskos. Netgi pasiūlęs 50 eurų, taip pat siūlėsi ką nors nupirkti. Kai moteris tuo nesusidomėjo, vyras pareikalavęs atiduoti žiedą ir kitus daiktus. Pagrasinusi, kad iškvies policiją, I. J. išgirdo, jog bus papjauta. Išsigandusi nukentėjusioji įėjo į savivaldybės pastatą ir paskambino policijai.

Teisme buvo paviešinti ir I. J. kaimynų parodymai. Jie patvirtino, jog Kūčių vakarą moteris į jų duris pasibeldė basa, vienmarškinė ir labai išsigandusi. I. J. policijos laukė pas kaimynus, nes į savo namus bijojo grįžti. Kaimynams ji sakė, kad buvęs vyras atėmė iš jos telefoną, neleido niekur eiti iš namų. O pasprukusi, kai agresyviai nusiteikęs Vytautas nuėjo į tualetą.

Atvykę pareigūnai patikrino Vytauto J. blaivumą - jam buvo nustatytas 1,37 prom. girtumas.

Teismui kaip įrodymai buvo pateiktos ir trumposios žinutės, kurias vyras rašinėjo buvusiai žmonai. Jos - persmelktos pykčio ir grasinimų, todėl koordinacinis cent­ras „Gilė“ savo išvadose susidariusią situaciją įvardijo kaip keliančią grėsmę moters sveikatai bei gyvybei.

Teismas, išnagrinėjęs liudytojų parodymus bei visus pateiktus įrodymus, nusprendė, jog Vytautas J. kaltinimus neigia dėl to, kad tai yra jo pasirinkta gynybinė pozicija, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Tačiau moters sužalojimus įrodo teismo medicinos eksperto pateikta išvada.

Galiausiai Šilalės rajono apy­linkės teismas pripažino Vytautą J. kaltu ir skyrė jam vienerių metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atidedant 2 metams. Bausmės atidėjimo laikotarpiu vyras neturės teisės išvykti už gyvenamojo rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Jam taip pat uždrausta bendrauti su nukentėjusiąja.

Vytautas J. įpareigotas atlyginti beveik 160 Eur išlaidas Klaipėdos teritorinei ligonių kasai. Nukentėjusioji prašė priteisti 2000 Eur neturtinei žalai atlyginti, tačiau teismas ieškinį tenkino iš dalies - Vytautas savo buvusiai žmonai turės sumokėti 1000 Eur.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Morta MIKUTYTĖ

Mėgaukimės bendravimu!

Pa­jū­rio Stanislovo Bir­žiš­­kio gimnazijoje lankėsi „Eras­mus+“ projekto „Let‘s Enjoy Dialoguing“ part­ne­riai iš Italijos, Ispa­nijos, Ru­­munijos bei kaimyninės Lenkijos.

Svečius tradiciškai pasitikome su duona ir druska. Po mokinių koncerto, ekskursijos po gimnaziją bei pasivaikščiojimų Pajūryje per susipažinimo vakarą „pralaužėme“ bendravimo ledus.

Kitomis dienomis aprodėme savo gražiąją Lietuvą, pradėdami gimtuoju Šilalės rajonu, baigdami Nida. Susitikome ir su savivaldybės vadovais. O vieną iš vakarų minėtų valstybių tautinių šokių mokėmės „Naktišokiuose“. Kiek­vieną dieną vyko įvairūs kalbiniai užsiėmimai, diskusijos, koordinatorių susitikimai. Juk pagrindinis šio projekto tikslas – skatini bendravimą, kartu mokytis anglų kalbos.

Susitikimas baigėsi įdomiais užsiėmimais gimnazijoje bei „Piemenėlių kugeliu“ Jūros pakrantėje.

Emilija POCIŪTĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos Iag klasės mokinė 

Augustino MAŽUČIO nuotr.

Dalyvavome tautinio kostiumo konkurse

Telšiuose vyko lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Iš­austa tapatybė“ regioni­nis tu­ras. Tautinius kostiumus pristatė Žemai­tijos regiono folkloro ansambliai, mė­gėjų meno kolektyvai, šeimos bei pavieniai asmenys. Konkurso dalyviai iš Telšių, Luo­kės, Kretingalės, Rietavo, Ši­la­lės rajono pa­­de­monstravo 21 tau­tinį kos­tiumą.

Mūsų rajonui atstovavo Šilalės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamb­liai „Smuokiuka“ ir „Gers smuoks“, folkloro ansamb­lis „Veringa“, tradicinių kank­lių ansamb­lis, jaunuolių šo­kių kolektyvas „Mainytinis“, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos šokių kolektyvas, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos tradicinių kank­lių ansamb­lis, Laukuvos kul­tūros namų vidutinio am­žiaus šo­­kių kolekty­vas „Lau­­kiva“, Šila­lės Simo­no Gau­dėšiaus gim­nazijos „Et­no­kultūros stu­dija“, Zita ir Jonas Gu­dauskai, Vera Macienė bei Ri­ma Norvilienė.

Į respublikinį konkursą, kuris rengiamas liepos 6 d. Dubingiuose, vyks Šilalės kultūros centro folkloro ansamblis „Veringa“ ir tradicinių kank­lių ansamblis bei minėti pavieniai asmenys.

Ilona RAUDONIENĖ

Šilalės kultūros centro folkloro ansamblio vadovė

R. NORVILIENĖS nuotr.

Veteranų sporto šventė Kvėdarnoje

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje, kuri skai­čiuoja devintą aktyvaus gyvavimo dešimtmetį, už­au­go ir subrendo ne viena žinomų sportininkų karta, iš­ugdyta ilgamečio kūno kultūros mokytojo Eugenijaus Ivanausko, šiuo metu sportuojantį jaunimą ugdo pedagogai Ilona ir Kęstutis Česaičiai.

Tad nenuostabu, jog pirmosios Lietuvos lengvosios atletikos veteranų vasaros sezono varžybos įvyko būtent Kvėdarnoje. Juk ir sąlygos tam itin palankios – šiuolaikiškai įrengtas gimnazijos stadionas, ypač jauki aplinka.

Sporto šventėje dalyvavo praeityje garsūs sportininkai: pirmoji Klaipėdos olimpietė Jadvyga Putinienė, Lietuvos rekordininkė Algina Išganaitytė-Vilčinskienė, daugiamečiai Lietuvos rinktinės nariai Rimvydas Medišauskas, Linas Kulbokas, Kęstutis Vislavičius, Genovaitė Kazlauskienė, Ina Mikulėnienė,  sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, daugkartinis Europos bei pasaulio veteranų čempionas latvis Valdis Cela. Šie žmonės, neįsivaizduojantys visaverčio gyvenimo be sporto, savo pavyzdžiu kvietė varžybas stebinčius kvėdarniškius ir svečius gyventi taip, kaip jie – aktyviai ir sveikai.

Sporto veteranų vardu nuoširdžiai dėkoju Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai bei visiems, prisidėjusiems prie šio gražaus renginio. Tikiuosi, jog Lietuvos lengvosios atletikos veteranų vasaros sezono varžybos Kvėdarnoje taps tradicija.

Žiedūna BIELINIENĖ 

Sporto klubo „Ąžuolas“ pirmininkė 

Antano RUGINIO nuotr.

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą