Redakcija

Nepatikimas tiltas gąsdina ir vairuotojus, ir pėsčiuosius

Sauslaukio kaime per kanalą vedantis tiltas grasina nelaime. Pasak į redakciją paskambinusių žmonių, atsiradusias didesnes duobes jie pažymi, įsmeigdami kuolus, tačiau sumontuoti turėklų patys neturi ga­li­mybių.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.6 

Paklaidinti mokesčių migloje

„Naujų mokesčių 2018-aisiais įvesti neplanuojama“, – sutartinai žada (ir iki šiol žadėjo) ir Premjeras, ir fi­nan­sų ministras. Tačiau panašu, kad tai – tik pusė tiesos. Galbūt valdžia ir neįves langų, saldainių ar vien­­gungių mokesčio (tikėkimės!), bet tai nereiškia, jog nebus plečiamas mokesčių mokėtojų ratas ar ap­mokestinami nauji objektai. Gal už langus ir ne­mo­kėsime, tačiau gali tekti mokėti už nekilnojamąjį turtą ar už „prabangą“ važinėtis automobiliu. Deja, ir gyventojų pajamų mokesčių (GPM) gali prisieiti mokėti daugiau, jei nors šiek tiek daugiau uždirbame.

Ieva VALEŠKAITĖ 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto analitikė

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.6

 

Renovacijos naudą geriausiai atspindi skaičiai sąskaitose

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ mieste eks­­­ploatuoja virš 10 kilometrų trasų. Kvėdarnoje ši­lu­mos vartotojus jungia 3,6 km, Pajūryje – 171 metras tink­lų. Tad bendras įmonės eksploatuojamų tinklų ilgis – beveik 15 km. Šiluma tiekiama 148 pastatams, bendras šildomas plotas – 162574 kv.m, iš jų 95246 kv.m – gyvenamasis sektorius, likusi dalis – įmonių bei įstaigų patalpos.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.6

 

Vaiko pinigai: iš vienos kišenės – į kitą

Valstybės nuo šių metų sausio 1-osios skiriama išmoka kiekvienam vaikui (kitaip dar vadinama vaiko pinigais) sukėlė tikrą sąmyšį. Nors politi­kai rami­no, jog prašymus bus galima pateikti inter­netu, dėl neįtikėtinų apkrovų sistemai užlūžus, tėvai skuba dokumentų pildyti į seniūnijas. Kita vertus, tokiu valdžios „dosnumu“ džiaugiasi ne visi – pasak „Ši­­­la­­­lės artojo“ kalbintų jaunų tėvų, jie nesupran­ta, kam rei­kėjo mokestinę lengvatą iškeisti į iš­mo­kos prašymą. Iki 2018-ųjų papildomas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis paja­mų dydis (NPD) už kiek­vieną vaiką siekė 200 eurų, tokiu būdu dirbantiems tėvams už kiekvieną atžalą grįždavo iki 30 Eur, tai yra ta pati vaiko pinigų išmo­ka.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.6

Iššūkis parduotuvėje – geri batai?

Nors ši žiema bent kol kas negąsdina speigais, vis tik, skaitytojų prašymu, nusprendėme pasidomėti kiek­­vieną sezoną aktualiu klausimu, kaip išsirinkti ko­ky­biš­kus batus ir kaip juos prižiūrėti, kad jie tarnautų kuo ilgiau. Daug, o dažniausiai – tiesiog per daug – mo­kė­ti už juos ne visi gali sau leisti. Tad neretai, renkantis pi­gesnę avalynę, prisieina tenkintis ir prastesne kokybe. Šilalėje batsiuviu jau daug metų dirbantis Anicetas Girčys tikina, jog nuo senų laikų kokybės garantu laikytina tikra odinė avalynė. Tik štai padirbinius atpažinti tampa itin sunku.

Jurgita ŠAPĖNAITĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.5.

Statybos darbai – nepažeidžiant pastato bendraturčių interesų

„Ar reikia statinio bendraturčių sutikimo, norint per­tvarkyti lai­kančiąją sieną pastate?“, „Kaip turi bū­ti renkami sutikimai?“, „Kiek jų reikia?“ – tokių bei pa­našių klausimų Valstybinė teritorijų pla­navimo ir sta­tybos inspekcija sulaukia kasdien.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos inform.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.5.

Džiaugiamės gražiu bendradarbiavimu

Rietavo Irenėjaus Oginskio viešojoje bibliotekoje vy­ko Šilalės meno mokyklos Dailės skyriaus auklė­ti­nių piešinių parodos „Stebuklingas miestas“ atidarymas.

Šventiškai nuteikė muzikiniu numeriu popietę pradėjęs Rietavo Mykolo Kleopo Ogins­kio meno mokyklos gitaristų ansamb­lis, vadovaujamas Aleksejaus Mo­rozovo. Poezijos kūriniu su­si­rinkusiuosius pasveikino bib­liotekos l. e. p. direktorė Rita Di­čiūnienė. Šila­lės meno mokyk­los dailės mo­­kytoja ekspertė Laimutė Rup­šytė pristatė vaikų piešinius. Pir­miau­sia, anot pedagogės, jie nutapė naktį ir kalnelius, o paskui papuošė juos margais nameliais iš kar­pinių. Ji pasidžiaugė, kad vaikų dar­beliai yra ryškūs, traukiantys akį, šilti ir jaukūs.

Paroda Rietave veiks iki kovo 1 d. Kviečiame apsilankyti!

Rita DIČIŪNIENĖ

Rietavo Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos l. e. p. direktorė

AUTORĖS nuotr.

Konfiskuotos transporto priemonės

Naujieji metai Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmuose pra­si­dėjo darbingai. Per pirmąsias sausio dienas kaltinamųjų suole pasėdėjo trys vairuotojai, sučiupti už vairo neblaivūs, o jų girtumas viršijo 1,5 promilės.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.5. 

Pasikeitė leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarka

Atsižvelgiant į 2018 m. sausio 1 d. įsi­galiojusio Žemės ūkio pas­­kir­ties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimus, Na­cio­na­linės že­mės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gruo­džio 29 d. įsakymu Nr. 1P-757-(1.3 E.) pakeistas Leidimo įsigyti že­mės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašas. 

Aušrinė LISAUSKIENĖ

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.5.

 

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą