Logo
Spausdinti šį puslapį

Tyrimai baigti, parapijos viltys – bažnyčios restauracija

Šią vasarą Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vykę polichrominiai tyrimai nustebino ne tik parapijiečius, bet unikalia bažnyčią vadina ir joje dirbę restauratoriai. Pristatydamas tyrimų ataskaitą, restauravimo įmonės „Opus optimum“ direktorius Aidonas Valkiūnas garantuoja, kad kitos tokios unikaliu Art Deco stiliumi dekoruotos bažnyčios Lietuvoje nėra. Tačiau atradimu besidžiaugiantys laukuviškiai suka galvas, iš kur gauti lėšų bažnyčios restauravimui. Tuo labiau, jog aptikta tiek daug vertingų dalykų, kad net ir specialistams gali būti sunku apsispręsti, ką atkurti, o ko teks atsisakyti. 

Apie Laukuvos bažnyčio­je atliekamus tyrimus „Ši­la­­lės ar­­tojas“ rašė maždaug prieš mė­nesį. O rugpjūčio viduryje res­tauravimo įmonės „Opus op­ti­mum“ direk­torius A. Val­kiū­­nas jau pristatė jų rezultatus. Res­-

­­tau­ratoriaus teigimu, prieš maž­daug pusantro šimto me­tų statyta bažnyčia buvo dažoma ir dekoruojama keturis kartus. 19 a. antrojoje pusėje sienų panelės buvo dažytos marmuro motyvais. Iš šio puošybos etapo liko dvylika konsekracijos kryžių su vyskupo atributais. Praėjusio šimt­mečio pradžioje, antrajame ar trečiajame dešimtmety­je, bažnyčios vidus buvo dekoruotas tuo metu madingu Art Deco stiliumi. Ypač vertingas jis dėl naudotų tautinių motyvų. 

Trečią kartą bažnyčia perdažyta, kaip nustatyta, maždaug 1953 me­tais. Tuometiniai menininkai presbiterijos sienas papuošė dviem figūrinėmis kom­pozicijomis. Tiesa, restau­ra­to­rė Indrė Valkiūnienė sako abejojanti jų menine verte. Pres­­­biterijos lubų tapyba, kon­­sekracijos kryžiai menkai te­­iš­­liko dėl prastos dažų koky­bės. 

Paskutinį kartą Laukuvos baž­nyčia dažyta 1979 m. Fi­gū­rinė tapyba buvo uždažy­ta, o presbiterijos lubas papuošė drobė su Švč. Jėzaus širdies paveikslu.

Kaip itin vertingą restauratoriai išskyrė tapybą tautiniais motyvais. Pasak A. Valkiūno, tai tipiškas tautinis menas, prieškariu buvęs labai madingas Prancūzijoje, o į Lietuvą atvežtas turtingų žmonių. 

„Piešinio geometrinės formos labai ryškios ir įdomios, matyti, jog surinkta turtinga bei sudėtinga kompozicija. Tai darbas, kurį galėjo padaryti tik dailininkas arba patyręs dekoratorius. Įdomu tai, kad antros šiuo stiliumi dekoruotos bažnyčios tikriausiai nė­ra ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. O jei ir atrastų kas, ji tikrai būtų kitokia“, – garantuoja restauratorius A. Val­­kiūnas.  

Šilalės savivaldybės kultūros paveldo specialistė Jurgita Viršilienė neskuba tvirtinti, jog, restauruojant bažnyčią, unikali Art Deco stiliaus sienų tapyba bus atkurta. 

„Laukuvos bažnyčiai pir­miau­sia reikalingas remontas, nes plyšiai tarp sienų ir lubų kelia grėsmę visam pastatui. Tose vietose, kur jie liesis su dekoru, teks apsispręsti, ką daryti – atkurti ar konservuoti. Viskas priklausys nuo to, kiek bus skirta pinigų, nes būtina įrengti priešgaisrinę sig­­nalizaciją, žaibosaugos sistemą“, – aiškina J. Viršilienė. 

Savivaldybės taryba Lauku­vos parapijai šią vasarą skyrė 15 tūkst. eurų bent iš dalies atsiskaityti už polichrominius tyrimus. Iki rugsėjo 1 d. reikia parengti bažnyčios tvarkybos darbų projektą – tai būtina sąlyga, siekiant gauti lėšų iš Kultūros paveldo restauravimo programos. 

Laukuvos Šv. Kry­žiaus At­ra­dimo parapijos klebonas kun. Virgilijus Po­cius tikisi geriausio.

„Baž­ny­čios tvarkybos darbų projektas jau yra, beliko jį priduoti Kultūros paveldo departamentui. Jei departamentas ir savivaldybė palaikys, norėtųsi atstatyti bažnyčią tokią, kokia ji buvo. Aukoti prašome ir žmonių – ne tik parapijiečių, juk bažnyčia yra visų mūsų maldos namai. Be to, tai galėtų būti turistų traukos objektu. Jau ir dabar, paskelbus apie atradimus, būreliai užsuka pasidairyti“, –  tikina kun. V. Pocius.

Pasak Laukuvos parapijos klebono, labai norėtųsi, jog unikalios freskos kuo greičiau sušvistų ryškiausiomis spalvomis, tačiau, net ir turint finansavimą, tą galima padaryti tik per kelis metus. 

„Mes viliamės kasmet atkurti bent po vieną nišą. Jeigu pavyktų gauti finansavimą ir per 3–4 metus restauruoti visą bažnyčią, būtų stebuklas. Žodis „jeigu“ labai svarbus, todėl vertiname kiekvieno palaikymą ir pagalbą, o ypač – savivaldybės tarybos, parapijiečių, pastoracinės tarybos narių“, – sako kun. V. Pocius. 

Kuriuos skirtingų etapų baž­nyčios puošybos elementus restauruoti, sprendžia Res­tau­ravimo taryba, teikianti rekomendacijas Kultūros paveldo departamentui. 

Daiva BARTKIENĖ 

Atnaujinta Antradienis, 03 Rugsėjis 2019 08:33
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos