„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Jau penkioliktasis „Aukso vainikas“

Alytaus kultūros centre vyko kasmetinis, jau penkioliktasis, liaudies meno darbų konkursas-paroda „Aukso vainikas“, kurio metu išrenkami ir apdo­vanojami geriausi liaudies meistrai. Konkurse ver­ti­nami geriausi penkerių metų laikotarpiu sukur­ti vaiz­duojamojo (skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai), tai­komojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, kal­vys­tė, ju­velyrika, paprotiniai dirbiniai – mar­gučiai, verbos, so­dai) meno ir kryždirbystės (kryžiai, stogastulpiai, kop­lytstulpiai, koplytėlės bei kt.) darbai. 

Renginyje dalyvavo LR kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, Alytaus miesto me­ras Neri­jus Cesiulis, Lie­tuvos tautodailininkų sąjungos regioninių skyrių ir bend­rijų nariai, me­­notyri­nin­­kai, etnologai, iškilūs vi­suo­me­nės, kultūros veikėjai. Šven­tę vedė žinomi laidų vedėjai Loreta Sungailienė ir Saulius Pilinkus. 

Baigiamojoje konkursinėje „Aukso vainiko“ pa­rodoje pri­statyti 28 kūrėjų – geriausių savo apskričių meistrų – vertingiausi darbai. Kon­kurse dalyvavo ir dviejų mū­sų rajono tautodailininkų – Alfonso Mauliaus bei Alvydo Pociaus – kūriniai, geriausiai įvertinti re­gione. Baigiamajame konkurse nugalėtojais tapo ir sim­bo­liniais aukso vainikais buvo ka­rūnuoti skulptorius Artū­ras Ja­nickas iš Alytaus už skulp­tū­rėlių iš medžio kolekciją, audėja Aurelija Gražina Rukšaitė iš Kauno rajono už įspūdingus juostų kilimus bei kryž­dirbys Rimantas Zinkevičius iš Ukmergės už kryždirbystės paminklus. Mūsų tauto­dailininkas A. Maulius ap­dova­notas specialiuoju prizu taikomosios dailės srityje. 

Kasmetinės „Aukso vainiko“ parodos išaugo į gražų renginį, kuriame ne tik skatinamas meistrų kūrybingumas, bet ir atkreipiamas visuomenės dėmesys į tikrąsias liaudies meno vertybes bei mūsų etninių tradicijų unikalumą. Juk ne veltui 2020-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tautodailės metais.

Ilona RAUDONIENĖ,

scenos režisierė (etnografijai) 

AUTORĖS nuotr.