„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tiesa ir pagarba žmogui – patriotizmo sąjungininkas

„Brandi tauta, nebijanti savo istorijos, privalo įamžinti tuos savo žmones, kurie gyveno, norėjo gyventi ir tam gyvenimui turėjo teisę“, – neabejoja signataras Jurgis Jurgelis.

Tuo, kad nekaltų aukų atminimas leistų atviriau žvelgti į sudėtingą, skausmingą, tragišką pokario istoriją, skatintų teisingumo siekį bei puoselėtų žmogiškumą mūsų visuomenėje, neabejoja ir nekaltai žuvusių aukų likę gyvi artimieji.

Tuo tiki ir Janina Lebrikienė, kurios vyro Jurgio šeima taip pat nukentėjo pokariu. 1947 m. gruodžio mėnesį, naktį iš 7 į 8 d., Vaičių kaime buvo apiplėšti ir nužudyti ūkininkai naujakuriai Stanislovas ir Rozalija Lebrikai, jų sūnūs: ūkininkas Jonas, eigulys Kazimieras, marti Aleksandra. Gyvą paliko tik Stanislovo ir Rozalijos dukros Teodoros Lebrikaitės-Gečienės sūnų Rimutį, kuriam tuo metu buvo vos ketveri. Jo motina Teodora išvengė mirties, nes buvo ištremta į Vorkutą, jos 16-metis sūnus Vytautas buvo įsitraukęs į partizanų gretas. Kita dukra Juzė Lebrikaitė-Kuskienė liko gyva, nes tuo metu studijavo Vilniuje.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (LGGRTC) pripažino, jog Lebrikų šeima pokario metais nukentėjo nuo „miško brolių“. Kodėl buvo išžudyta Lebrikų šeima, tikslaus atsakymo nėra. Pagal LGGRTC tyrimo išvadas, motyvu galėjo tapti tai, jog jie buvo naujakuriai. Tai, kad šie žmonės nebuvo nei slaptieji bendradarbiai, nei sovietų valdžios rėmėjai, nei komunistiniai pareigūnai, nei represinių struktūrų nariai, yra įrodyta po LGGRTC 2018 m. pakartotinai atlikto tyrimo. Tuomet viešai pripažinta, kad šio centro darbuotojai klydo, o ir kitus klaidino, Lebrikų šeimos vyrus išvadindami stribais. Be kaltės kalti...

Tačiau Lebrikų artimieji pasirinko ne keršto kelią – prieš kurį laiką kaime, kur visa tai įvyko, pastatė koplyčią ne tik savo šeimai, bet ir visoms nekaltoms aukoms atminti. O spalio 17 d. Vaičių kaime, prie koplyčios, buvo atidengtas informacinis stendas, nusakantis pokario laikotarpio tragizmą mūsų istorijoje, atminimo vietą pašventino Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas kun. Saulius Katkus, buvo aukojamos Šv. Mišios visoms nekaltai žuvusioms pokario aukoms atminti.

„Šilalės artojo“ inform.

A. AMBROZOS nuotr.