„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Miuziklas – iššūkis ir kūrėjams, ir publikai

Praėjo vos metai po to, kai Šilalės kultūros centre pa­statyta muzikinė inscenizacija „Eliza“ maloniai nustebi­no ne tik mūsų rajono, bet ir kitų miestų žmones. Ir štai – ši­la­liškiai vėl ruošiasi naujo miuziklo premjerai. Tiesa, „Čar­dašo karalienę“, kaip ir prieš metus „Elizą“, re­ži­suo­jan­tis Antanas Kazlauskas neslepia, jog statyti miuziklus Ši­lalėje yra nemenkas iššūkis. 

Šilalėje gimė muzikinis teatras

Muzikinio teatro vadovo, režisieriaus A. Kazlausko pirmiausia norisi klausti, kaip jam apskritai į galvą šovė mintis kurti muzikinį teatrą ir vieną po kito statyti miuziklus. 

„Tokia idėja kilo ne man vienam, apie galimybę statyti miuziklą Šilalėje svajojome kartu su Soneta Būdvytiene, tapusia ir pagrindine „Elizos“ atlikėja, bei šokių kolektyvo „Mainytinis“ vadove Laima And­rejauskiene. Rizikavome, nes puikiai suvokėme, kad publika tokio žanro gali ir nepriimti. Ir apie „tikrą“ miuziklą iš pradžių negalvojome, svarstėme, jog tai turėtų būti kuklesnis pasirodymas. Tačiau kūrybos proceso eigoje gimė tai, ką žiūrovai pamatė ir priėmė. O dėl to yra „kalti“ tie žmonės, kurie atsirado Šilalės kultūros gyvenime kaip tik tuo metu, kai jų reikėjo“, – kukliai savo nuopelnus vertina režisierius.

Visi atlikėjai, dalyvaujantys muzikiniame teatre, yra ši­­la­liš­kiai, o jų gabumai opere­tės žanrui atsiskleidė netikėtai. Re­žisierius kalba ne tik apie pagrindinių vaidmenų atli­kė­jus S. Būdvytienę, Al­vy­dą Juod­viršį, Žilviną Jan­kų. Miu­ziklui svarbi ir choreog­rafija, kurios autorė yra „Mai­ny­tinio“ vadovė L. Andre­jaus­kienė, ir dekoracijos bei kostiumai. O kai prie solistų ir šokėjų prisijungė Šila­lės krašto mišrus choras, vadovaujamas Sandros Rimkutės-Jan­­kuvienės bei Rasos Ra­ma­naus­kienės, atsirado ir daugiau pageidaujančiųjų dalyvauti pasirodyme. Taip pamažu vienas prie kito prisijungė dar keli kultūros centro kolektyvai.

„Premjeros laukiau su didžiuliu nerimu. Žinoma, ir anks­čiau yra tekę organizuoti di­desnės apimties sezono ati­darymus, scenoje skambėdavo ne tik populiarioji ar kapelų muzika, bet būdavo atliekamos ir arijos. Tačiau ne visada šilališkiams patikdavo jų klausytis. O čia buvo kuriamas vientisas, daugiau nei pusant­ros valandos trunkantis miuziklas, kuriame skamba operetės arijos. Atvirai sakau, tai, jog viskas pavyko, pajutau tik tada, kai nusileido premjerinio spektaklio scenos uždanga. Tik tada, pasigirdus ovacijoms, supratau, kad Šilalė miuzik­lą pri­ėmė“, – sako A. Kaz­lauskas.

Tiesa, po pirmojo spektak­lio nei jis, nei dalyviai netikėjo, kad „Elizą“ teks rodyti beveik dešimt kartų ir net vykti į gastroles. Ir jeigu ne pasaulį sukausčiusi pandemija, pasirodymų skaičius greičiausiai būtų išaugęs dar kelis kartus.

„Elizą“ keičia „Silva“

Tačiau laikas nestovi vietoje – kai visi aikčiojo iš nuostabos, jog šilališkiai gali pastatyti tokį puikų miuziklą, A. Kaz­lauskas ėmė kurti planus, ką publikai parodyti kitą kartą. Vėl buvo pasirinktas miuziklas, šįkart – Imrės Kalmano „Čardašo karalienė“ (daugeliui ši operetė labiau žinoma „Silvos“ pavadinimu). 

„Ir vėl pavyko surinkti nuostabią solistų bei aktorių komandą, kurioje jau pažįstami S. Būdvytienė, A. Juodviršis, Ž. Jankus, R. Ramanauskienė, Astutė ir Virginijus Noreikai, Laimonas Merkelis, Modestas Jokūbauskas, Alvydas Rudys, Rai­mondas Gedvilas, Eimantas Betingis, Martynas Jocys ir kt. Miuzikle taip pat pasirodys šokių kolektyvas „Mainytinis“, Ši­lalės krašto mišrus choras, voka­linis ansamb­lis „Aušrinė“ (vad. Lai­ma Pet­ku­vienė), prie jo jungiasi pučiamųjų inst­rumentų orkest­ro grupė (vad. Zig­­mas Le­vickis). Iš viso sceno­je išvysime apie 70 dalyvių“, – netrukus pasirodysiančio miuziklo veikėjus pristato režisierius.

Jis neslepia, jog tai bus sudėtingesnis visomis prasmėmis kūrinys. Pastarojo arijos ilgesnės, sudėtingesnis ir struktūrinis „Čardašo karalienės“ pa­sta­­­tymas. Be to, miu­­ziklas skirtas tik suaugusiesiems, tad neprilygsta „Elizai“ ir tu­riniu. To­dėl, režisieriaus teigimu, šių dviejų spektak­lių nereikėtų lyginti.

„Kūriniai – pasaulio klasika, o mūsų atlikėjai – mėgėjai. Ta­čiau mes į profesionalų lygį ir nepretenduojame, tiesiog mėgs­tame muziką ir semiamės idėjų bei patirties iš pasaulio ir Lie­tuvos muzikos grandų. Mū­sų atlikėjų dainavimas, vaidyba nėra tai, ką galima išvysti didžiosiose scenose, bet šilališkiai stengiasi viską atlikti nuoširdžiai. Ir jeigu žiūrovas mus vertina, mums ploja, tai ir yra tas rezultatas, kurio siekiame, vardan kurio dirbame“, – sako Šilalės muzikinio teatro vadovas A. Kazlauskas.

Operetės kūrybai – daugiau nei pusmetis

Pasirengimas premjerai prasidėjo dar prieš pirmąją koronaviruso bangą – spektaklis pradėtas repetuoti metų pradžioje.

„Viskas puikiai vyko iki kovo 16-osios, kai per naktį viskas pasikeitė: įvestas karantinas, nutrūko repeticijos... Ban­dymas repetuoti nuotoliniu būdu baigėsi tuo, kad tik matėme vienas kitą ekrane, bet laikyti to repeticijomis negalėjome – būtinas gyvas bendravimas. Žinoma, esant tokiai situacijai, ieškojome galimybių, kaip dirbti, mokomės tekstus ir net dainavome prieš veidrodį“, – prisimena režisierius. 

Paklaustas, kaip pavyksta ma­žoje bendruomenėje surasti daug talentingų žmonių, režisierius atsako, jog kiekvienas vaidmuo yra kuriamas, o žmogaus galimybės kartais atsiskleidžia visiškai netikėtai.

„Aš, kaip režisierius, turiu viziją, kaip viskas turi atrodyti scenoje. Todėl savo artistams visada sakau, kad jie pabandytų mano sumanymą suvaidinti. Pastebėjau, kaip keičiasi žmogus, kuris savyje atranda kūrėjo gyslelę, kai atsiskleidžia tokios jo savybės, apie kurias jis nė nežinojo. Tad aš sakau, jog režisieriaus darbas yra padėti atlikėjams atrasti savyje paslėptus talentus“, – sako A. Kaz­lauskas.

Jis prisipažįsta, kad meile operetei „užsikrėtė“ tuomet, kai studijavo Kauno Juozo Gruo­­džio konservatorijoje ir Lie­­­tuvos muzikos akademijos Kau­no fa­kultete – studentams buvo suteikiama privile­gija lankytis Kauno muzikiniame teatre ne­mokamai. Tad studijų metais A. Kazlauskas peržiūrėjo tik­riau­siai visus to meto pastatymus ir iki šiol žavisi teat­ro solistais Danute Dir­gin­čiū­te, Juozu Malikoniu, Kris­­tina Siur­byte, Rita Preik­šaite, Andriu­mi Apšega bei kt.

Šilalės muzikinio teatro miu­ziklo „Čardašo karalienė“ premjera buvo nu­matyta Tau­ragės kultūros rūmų scenoje spalio 29 d. Tačiau dėl koronaviruso grėsmės ji nukelta. Apie tai, kada bus rodomi spektakliai, informuosime atskirai.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 27 spalio 2020 08:33