Logo
Spausdinti šį puslapį

Pasaulinė akcija „Mes prisimename“

Sausio 27 d., minint tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia Lietuvos gyventojus prisidėti prie pa­saulinės akcijos „Mes prisimename” („We Remem­ber“) bei prisiminti sunaikintas Lietuvos miestų ir mies­telių žydų bend­ruomenes, išgyvenusius asmenis bei jų gelbėtojus. 

„Kasmet prisimename 6 mi­lijonų Europos žydų sunaikinimo tragediją. Kviečiame visus – valstybės vadovus, politikus, švietimo bendruomenę, visus Lietuvos žmones – tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos išvakarėse prisiminti tuos, kurie buvo nužudyti. Tai – bendra mūsų valstybės netektis“, – sako Lietuvos žydų (lit­vakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. 

Pasak jos, pasakyti „Mes prisimename“ ypač kviečiama jau­noji karta: „Kreipiamės į švie­timo bendruomenę – pasinau­dokite šios dienos suteikiama proga ir skirkite dėmesio jaunimo edukacijai apie Ho­lo­kausto aukų atminimą, organizuokite virtualius susitikimus su vyriausiais žydų bend­ruomenių nariais, menančiais šiuos baisius istorijos tarpsnius. Dar turime unikalią progą tiesiogiai pakalbėti su įvykių liudininkais“. 

Lietuvos žydų bendruomenė kviečia prisiminti ne tik aukas, bet ir gelbėtojus. Pasak F. Kukliansky, kalbėdami apie Holokausto siaubą, neturime pamiršti ir vilties žinios, kurią neša gelbėtojų istorijos: „Ši diena mums yra proga dar kartą padėkoti tiems drąsiems žmonėms, kurių daugelio jau nebėra gyvų, už drąsą ir žmogiškumą, parodytą pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. O visuomenė žydų gelbėtojus turi prisiminti ir vertinti kaip tolerancijos, atjautos, drąsos pavyzdį“. 

Deja, iki šiol Lietuvoje nėra nei nacionalinio paminklo Ho­lokausto aukoms, nei pamink­lo, skirto žydų gelbėtojams: „Neturime vietos, kur galėtume uždegti atminimo žvakę už žmones, kurie, rizikuodami savo bei artimųjų gyvybėmis, liko ištikimi žmogiškumo vertybėms. Paminklas parodytų ir valstybės poziciją pagerbti bei įamžinti tuos asmenis, kurie net sudėtingiausiais laikotarpiais žmogaus gyvybę kelia aukščiau už baimės, neapykantos ir mirties šešėlius“. 

Prireikė ne vieno dešimtmečio, kol žydus gelbėję žmonės galėjo viešai papasakoti savo istorijas, o jų darbai buvo pripažinti bei įvertinti – visame pasaulyje žydų gelbėtojams su­teikiamas Pasaulio tautų tei­suolio vardas.

„Šiandien turime arti 900 Lie­tuvos piliečių, kurie yra apdovanoti garbingiau­siu Pa­sau­lio tautų teisuolių medaliu, tačiau gelbėtojų buvo daugiau. Tik po Nepri­klau­so­my­bės išgyvenę žydai ir jų vaikai galėjo pradėti ieškoti Lietuvoje gyvenusių savo gelbėtojų ir teikti liudijimus apie išgelbėtą gyvybę“, – sako Lietuvos žydų bend­ruomenės pirmininkė, pa­brėždama, kad dėl dešimt­me­čius vėlavusio pripažinimo proceso dalis išgelbėtų žy­dų taip ir nesulaukė galimybės sutikti savo gelbėtojų bei jiems padėkoti. 

Prisidėti prie akcijos „Mes prisimename” galima keliais bū­­dais: aplankant arčiausiai esančias žydų žudynių vietas ir pagerbiant nužudytuosius padedant simbolinį akmenuką; užrašius „Mes prisimename“ ant popieriaus lapo ir, nusifotografavus su šiuo ženklu pasidalijant savo nuotrauka socialiniuose tinkluose; prisijungiant prie pasaulinės atminimo akcijos savo socialinių tinklų profilyje užsidedant rėmelį „Mes prisimename“.

Michail SEGAL

Lietuvos žydų bendruomenės atstovas

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos