„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Parapijiečių laukia remontuojamos bažnyčios

Sueižėjusios ir Laukuvos bažnyčios sienos Sueižėjusios ir Laukuvos bažnyčios sienos

Gavėnia artina Prisikėlimo šventę, todėl tikinčiųjų akys vis dažniau krypsta į sa­vąsias bažnyčias. Su džiaugsmu sutikta ir žinia, jog jau galima lankytis ir Šv. Mi­šio­se, tačiau dvi mūsų rajono bažnyčios tikinčiuosius kol kas pasitinka ne iki galo su­tvarkytos. Pernai prasidėjęs Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčių remontas dar tęsis ir šiemet, todėl jau dabar prašoma parapijiečių pagalbos. Tiesa, paramą joms žada ir savivaldybė: Laukuvos bažnyčiai šiemet numatyta skirti 15 tūkst. eurų, Šilalės – 20 tūkst. Eur.

Darbai tik įpusėjo

Laukuvos Šv. Kry­žiaus Atra­dimo parapijos pastoracinės ta­rybos pirmininkas Kęstutis Auš­kalnis džiaugiasi, jog dešimt­metį lauktas remontas pernai pagaliau tapo realybe. Atlikti polichrominiai tyrimai parodė, kad Laukuvos bažnyčia yra unikali – vienintelė Lietuvoje dekoruota Art Deco stiliumi. Tokio stiliaus bažnyčių visame pasaulyje yra vos kelios. Tačiau ir be polichrominių tyrimų parapijiečiams buvo aišku, jog jų maldos namus pirmiausia reikia gelbėti nuo lėto griuvimo. Aižėjo pamatai, nuo drėg­mės skilo sienos, gabalais krito lubų tinkas, o pradėjus remontą, paaiškėjo, kad visiškai supuvusios ir lubas laikančios sijos. 

„Pernai atlikome nemažai dar­bų, pavyko išvaduoti pastatą nuo avarinės situacijos – džiaugiamės, jog bažnyčia nebegriūva, sienos nebesiskleidžia. Bet darbų dar daug, net dvejiems metams, todėl nekantriai laukiame pavasario, kad galėtume tęsti, kas pradėta“, – sakė Lau­kuvos parapijos pastoracinės tarybos pirmininkas. 

Pernai Laukuvos Šv. Kryžiaus At­ra­dimo bažnyčiai remontuo­ti buvo panaudota 110 tūkst. eurų – tiek lėšų skyrė Kultūros paveldo departamentas, Šila­lės savivaldybė ir Laukuvos parapijos tikintieji. Pasak K. Auš­kalnio, iš Kultūros paveldo departamento tikimasi pinigų su­laukti ir šiemet, prisidėti žadė­jo ir savivaldybė, kai taryba patvirtins rajono biudžetą. Sun­kiausia sukaupti parapijos dalį. 

„Žmonės aukoja, kiek gali, bet sumos būna nedidelės – dau­guma kaime gyvena sunkiai. Daug aukų sulaukėme prieš Ka­lėdas, dėl to pavyko atsiskaityti už praėjusių metų darbus. Bet norint pradėti antrą bažnyčios remonto etapą, vėl reikia pinigų. Žmonės dabar retai ateina, todėl visais būdais bandome juos pasiekti“, – neslėpė K. Auš­kalnis.

Laukuvos bažnyčioje šiemet nu­matyta užtaisyti sienų plyšius, nuvalyti kalkes, suremontuoti grindis ir duris, tad lėšų reikės ne tik suplanuotiems darbams, bet ir techniniuose projektuose nenumatytiems dalykams. 

Remti savo bažnyčią, kad ji trauktų jaukumu ir šiluma – kiekvieno parapijiečio pareiga. Laukuviškiai, pasak pastoracinės tarybos pirmininko, tą daro iš širdies, tačiau laukiama, jog galbūt prie savo miestelio bažnyčios atnaujinimo aukomis prisidėtų ir išvykę gyventi į didžiuosius miestus ar emigravę į užsienį. Kiekviena atnešta ar į sąskaitą pervesta auka yra dokumentuojama, kad ateities kartos žinotų, kam dėkoti už savosios bažnyčios išsaugojimą. Negalinčių į kleboniją atvykti parapijiečių ar toliau nuo gimtinės gyvenančių laukuviškių prašoma pervesti aukas į Laukuvos Šv. Kry­žiaus Atradimo baž­nyčios sąskai­tą AB „Swed­bank“ Nr. LT66 7300 0100 3619 1702.

Remontą stabdo ir pandemija

Nuo praėjusios vasaros remontas vyksta ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asy­žie­čio bažnyčioje – keičiamos grin­dys, kurios, kaskart vis palopant, tarnavo nuo pat maldos namų pastatymo 1909 metais.

Pasak parapijos dekano, klebono kun. Sauliaus Katkaus, pradėjus remonto darbus ir išėmus grindis, atsivėrė pagrindas, ant kurio bažnyčia buvo pastatyta – ant žemės buvo supiltos ano meto statybinės medžiagos. Visas jas reikėjo išvežti, žemės sluoksnį paruošti naujiems darbams.

„Grindys jau yra išbetonuotos, po betonu išvedžioti šildymo sistemos vamzdžiai, taigi jos šyla. Dabar sprendžiamas grindų dangos pirkimo klausimas. Tie­kėjas jau pasirinktas, dar derinamos techninės detalės. Kol sutartis galutinai nepasirašyta, įvardinti įmonės ne­norėčiau. Galiu pasakyti, kad ji specializuojasi būtent šitoje srityje – grin­dų dangą yra tiekusi net dešimčiai bažnyčių: Kū­lu­pė­nų, Telšių mažajai, Ma­žei­kių, Plungės ir kt. Žinoma, nesu ekspertas, bet kiek konsultavausi su bažnyčių klebo­nais, susidūrusiais su šios įmonės darbu, nusiskundimų ar ne­pasitikėjimo neišgirdau. Pir­ki­mų procesas labai ilgas, jį dar stabdo ir pandemija, dėl jos stringa dangos įsigijimas iš Ki­nijos. Tad, manau, darbai bažnyčioje geriausiu atveju bus atnaujinti tik baigiantis pavasariui. 

Džiaugiuosi, kad visada galiu pasitarti su pastoracine taryba, žmonėmis, kurie išmano statybos darbus, žino, kaip geriau padaryti vieną ar kitą. 

Pernai Šilalės bažnyčios remontui savivaldybė skyrė 20 tūkst. Eur. Bet esu tos nuomonės, kad jeigu neprisideda pati tikinčiųjų bendruomenė, tai ji neįvertina nei pastangų, nei rezultato. Todėl puiku, jog žmonės neliko abejingi: prisidėjo ir talkomis, ir aukomis. Šildymo sistemos bei lietaus kanalizacijos įrengimo darbus atliko UAB „Danrita“ ir UAB „Šilalės vandenys“. Svar­biausia yra žmo­nių suvokimas, jog visa, kas daroma, yra visos bend­ruomenės labui“, – pasa­kojo klebonas kun. S. Katkus.

Dekanas taip pat primena, kad jau galima dalyvauti pamaldose, žinoma, laikantis vi­sų saugumo reikalavimų, išlaikant atstumus.

Norintieji prisidėti prie mūsų miesto maldos namų atnaujinimo paaukoti lėšų gali pervesdami į banko sąskaitą (Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija, juridinio asmens kodas 191280972, „Swedbank“, a.s. LT35 7300 0100 0258 2730. Susisiekti su klebonu galima tel. (8-687) 1-58-66 ar el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Daiva BARTKIENĖ

Eugenija BUDRIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 02 kovo 2021 08:28