„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

„Ten, kur širdis...“

Minint 80-ąsias tremties metines, birželio 13-ąją Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios už tremtinius, o kitą Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos bendruomenė sukvietė miestelio gyventojus į Tremtinių aikštę, kur vyko renginys „Ten, kur širdis...“, skirtas prisiminti ir pagerbti tuos, kurie kovojo, kentėjo, atidavė gyvybę už mūsų ateitį.

Iškilmingai eisenai iš gimnazijos vadovavo jaunieji šauliai. Kadangi Tremtinių aikštėje stovi vagonas, kuriuo buvo vežami žmonės į Sibirą, pirmiausia ir pasigirdo traukinio dundėjimas. Jam nutilus, visi sugiedojo Lietuvos himną bei pagerbė tylos minute žuvusiuosius. Mokiniai skaitė tremtinių laiškus, siųstus artimiesiems. Klausantis buvo galima pajusti žmonių troškimą išgyventi ir grįžti į gimtąją žemę. Pajūrio vaikų dienos centro socialinė darbuotoja Vida Olendrienė ir gimnazijos muzikos mokytojas Robertas Matevičius bandė perteikti skausmą bei išgyvenimus, suvaidinę inscenizaciją „Iš praeities 1945-ųjų sugrįžę“. Skaudžiais prisiminimais iš tremties  dalijosi Regina Baliutavičienė, skambėjo tremtinių dainos, kurias atliko Šilalės meno mokyklos Pajūrio klasės mokiniai (mokytoja Rasa Ramanauskienė). Pajūrio ,,Bočių“ pirmininkė Birutė Kuizinaitė priminė skaudžią istorijos praeitį. Tą dieną bočiai kartu su kitais pajūriškiais, nešini rugiagėlių puokštėmis, aplankė tremtinių kapus.

Po renginio vyko kūrybinės dirbtuvės: vaikai piešė spalvotomis kreidelėmis ant asfalto ir dėliojo akmenėlius, simbolizavusius tremtinių kūnus Sibiro platybėse, surengta nuotraukų ekspozicija, kuri  vėliau bus perkelta į muziejų bei elektroninę erdvę.

Elena PINČIENĖ,

 

renginio organizatorė

Reginos RIMKUTĖS nuotr.