„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Vytogalos padangę Dariaus ir Girėno garbei raižė lėktuvai

Praėjusį penktadienį į Stasio Girėno gimtinę Vytogaloje rinkosi svečiai iš visos Lietuvos – vyko skrydžio per At­lantą 88-osioms metinėms paminėti skirtas festivalis „Svečiuose pas Girėną“.

Amerika Vytogaloje

Šiemet „Lituanicos“ skrydžio per At­lantą metinės Vy­to­­ga­loje paminėtos kiek kitaip nei įprastai – pirmą kartą suorganizuotas menų ir kultūros festivalis. Kaip sakė Avia­cijos muziejaus direktorius Mindaugas Kavaliauskas, festivaliui pasirinktas „laukinių vakarų“ – Amerikos leitmotyvas. Mu­zie­jininkės Linos Gu­de­­liū­nienės ras­­ta nuotrauka, kurioje lakūnas S. Gi­rė­nas pasipuošęs kaubojaus rūbais, įkvė­pė organizatorius festivalį pasukti būtent šia kryptimi.

Nuotraukos festivalį lydėjo ir toliau – muziejuje atidaryta JAV fotografo Edward Curtis fo­tografijų paroda „Šešėlių gau­dy­tojas“. Ji ypatinga ne tik tuo, kad joje užfiksuoti Ame­rikos čiabuviai, apsirengę tradici­niais rūbais, bet ir tuo, jog nuot­raukos darytos pačioje fotografijos istorijos pradžioje. Parodos kuratorius Da­rius Vai­čekauskas  E. Cur­tis pavadino Ame­rikos fotografijos mohikanu.

Tauta negali būti be didvyrių

Iškilmingas „Lituanicos“ skry­­džio minėjimas pradėtas šv. Mi­šiomis už lakūnus Ste­po­ną Darių ir S. Girėną. Su­klupę bendrai maldai, vytogališkiai bei renginio svečiai pagerbė kilnaus tikslo, deja, nepasieku­sius vyrus.

Pagerbti tautos didvyrių atvyko garbūs svečiai. Puikia lietuvių kalba į renginio dalyvius kreipėsi JAV ambasados Lietuvoje kultūros atašė Cait­lin Nettleton: „Tai, ką anuomet išdrįso padaryti Darius ir Girėnas, tapo lais­vės simboliu, liudijančiu mūsų šalių bend­rystę ligi šiol. Laisvės skrydžio idėja, gimusi Amerikoje, tada simbolizavo JAV ir Lie­tu­vos draugystę, bendras demokratines vertybes bei drąsą gyventi nepriklausomiems“.

„Lituanicos“ skrydžio minėjime apsilankė S. Dariaus anūkas Skirmuntas Maštaras, taip pat vietos valdžios atstovai, Sei­mo nariai.

Festivalis „Svečiuose pas Gi­rėną“ – kur kas daugiau nei tik skrydžio paminėjimas ar sveikinimo kalbos. Renginys atkreipė dėmesį į istoriją bei mūsų lakūnus, apie kuriuos, deja, nedaug žinome. Pa­klaustas, ką svarbu žinoti apie Darių ir Girėną, knygos „Tai kodėl jie žuvo?“ autorius Gin­taras Šiurkus atsakė lakoniškai: „Tauta negali būti be didvyrių. Nepamirškime, kad jie yra mūsų didvyriai“.

Iš giedro dangaus lyja nebent saldainiais

Renginyje netrūko linksmybių. Prisiminti savo šaknis ir kultūrą kvietė Laukuvos jaunimo ir vaikų folkloro ansamb­lis „Dūzginėlis“, o tie, kam dainos, šokiai ir žaidimai nebuvo įdomūs, galėjo pakelti galvas į dangų ir grožėtis Tau­ragės aeroklubo aviatorių pasirodymu: žydroje padangėje zujo lėktuvai ir parasparniai, iš dangaus krito ne lietaus lašai, o saldainiai.

Festivalis baigėsi su muzi­ka ir gera nuotaika. Sceną „ap­šildė“ ir publiką paruošė Pag­ramančio kultūros namų kapela „Kaimynai“, o po jų visus linksmino kraštiečių puikiai ži­noma grupė „Jonis“.

Emilija POCIŪTĖ

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų studentė

AUTORĖS ir Žydrūnės JANKAUSKIENĖS nuotr.

 

Atnaujinta Trečiadienis, 21 liepos 2021 12:29