„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tautos didvyrio tėviškės dangus – jo svajonių išpildymas

C. Nettleton C. Nettleton

Norisi tikėti, jog kažkada Vytogaloje augęs ir į žydrą dangų akis kėlęs Stasys Girėnas (Girskis) žino, kad jo svajonės pildosi. Festivalio „Svečiuose pas Girėną“ organizatoriai tikina, jog lėktuvų bei skraidyklių motorai virš senos sodybos burgs kiekvienais metais. Šiemet Girskių sodyba sulaukė svečių ir iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

„...Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasirinkimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais. Bet jei Neptūnas ar galingas audrų Perkūnas mums bus rūstus – pastos kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų „Lituaniką“ pas save, tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui“, – testamente Lietuvai prieš lemtingąjį skrydį rašė Darius ir Girėnas.

Liepos 17-oji yra tragedijos diena, kai visas pasaulis neteko Atlantą įveikusių lakūnų. Tragiško „Lituanikos“ skrydžio 88-osios metinės šiemet, kaip įprastai, buvo minimos jų abiejų tėviškėse. Vytogaloje tądien pleveno dviejų valstybių – JAV ir Lietuvos – vėliavos. O prie Amerikos dvelksmo Vytogaloje prisiliesti galima ir šiandien muziejuje veikia amerikiečių fo­tografijos pionieriaus, etnolo­go Edward Sheriff Curtis paro­da „Šešėlių gaudytojas“. Iškilmių dieną jos atidaryti atvyko JAV ambasados Lietuvoje kultūros atašė Caitlin Nettleton, Lie­tuvos fotomenininkų sąjun­gos Klaipėdos skyriaus narys Darius Vaičekauskas, Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Mindaugas Kavaliauskas ir kt.

C. Nettleton visus nustebino, prakalbusi taisyklinga lietuvių kalba.

„Neturiu lietuviškų šaknų, dir­bu Lietuvoje apie metus, o domėtis šalimi, jos kultūra bei lietuvių kalba pradėjau dar Amerikoje. Turime užsienio tarny­bos institutą, kur galime išmok­ti kalbą. Man pasisekė, nes turėjau gerą mokytoją Angelę. Ji daug metų gyvena JAV, supažindino ne tik su kalba, bet ir su skirtingais dialektais, lietuvių papročiais, tautiniais kostiumais bei istorija. Kalbu ne tik apie Vilnių, bet ir apie Žemaitiją, Šilalę, tautos didvyrius Darių ir Girėną“, – „Šilalės artojo“ skaitytojams prisistatė JAV ambasados diplomatė.

C. Nettleton į Lietuvą atvyko su sutuoktiniu Rennie Silva, kuris taip pat moka lietuviškai, nors abu neturi lietuviškų šak­nų.

„Esu iš Vašingtono, kur gamtos žalumos labai mažai. O Lietuvoje ji nepaprastai įspūdinga. Mane ypač žavi nacionaliniai parkai, miškai, eglės, pušys. Nuostabūs yra ir lietuviai, jūsų kultūra, svetingumas. Tik va, bitės – nesuprantu, kodėl jas taip mylite, nes aš jų bijau. Lietuvoje liko dar vieneri metai ir mano įgaliojimai baigsis. Bet tikiuosi dar grįžti“, – šypsojosi į lietuvaitę išoriškai panaši moteris.

Ir tikino, kad jai didelė garbė paminėti 88-ąsias „Lituanikos“ skrydžio metines mūsų krašte.

„Tai, ką išdrįso padaryti Darius ir Girėnas, tapo laisvės sim­boliu, liudijančiu mūsų šalių bendrystę. Laisvės skrydžio idė­ja, gimusi Amerikoje, simbolizavo JAV ir Lietuvos drau­gystę, bendras demokratines vertybes ir drąsą gyventi nepriklausomai. Tačiau „Lituanika“ ne tik įkvėpė ir sutelkė lietuvius visame pasaulyje. Tai – ir ryžtin­gas šuolis avia­cijos istorijoje. Šiemet drauge minėdami atkurtos Lietuvos 30-metį, laukiame diplomatinių santykių 100-mečio sukakties kitąmet“, – sakė JAV ambasados atašė kultūrai Lietuvoje C. Nettleton.

Kalbėdama apie išskirtinės fo­tografijų parodos „Šešėlių gau­dytojas“ atidarymą, ji priminė, kad Vytogala yra 21-oji vietovė Lietuvoje, kur ji eksponuojama.

„Vienas žymiausių JAV foto­grafų suteikė progą pažinti JAV tautas, jų kultūrą bei tradicijas. Paroda Vytogaloje veiks iki rugpjūčio 15 d., o aš tikiuosi, kad E. S. Curtis darbai jums patiks taip pat, kaip ir man“, – neabejoja JAV ambasados atstovė.

Išsamiau apie fotografijų autorių bei Lietuvoje pristatomą parodą „Šešėlių gaudytojas“ papasakojo jos kuratorius, fotomenininkas D. Vaičekauskas. Anot jo, Vytogala ir JAV yra susijusios tiesiogiai, todėl ši paro­da čia ir eksponuojama.

„E. S. Curtis kūrė tuo laikotarpiu, kai Amerikoje buvo ir Lietuvos herojai Darius ir Girėnas, t. y. XIX–XX a. sandūroje. Kitas svarbus aspektas – Lietuvos žmo­nėms labai svarbus dvasinis indėnų ir lietuvių tautos panašumas. Pastebima, jog netgi tam tikri šiaurės Amerikos indėnų genčių kostiumų elementai yra panašūs, ypač su žemaičių kostiumais. Gal tai ir atrodytų visiškas atsitiktinu­mas, bet iš tiesų tai rodo, jog pasaulio kultūros tarpusavyje siejasi. Dar viena indėnų ir lietuvių sąsaja – vaikystės žaidimai, knygos ir kino filmai. Tik žiūrėdami į šios parodos darbus galime suprasti, kad daugelio mūsų susiformuotas indėnų įvaizdis skiriasi nuo realybės. Be to, indėnų kultūra yra labai plati – vien genčių priskaičiuojama kelios dešimtys, bent tiek nufotografavo E. S. Curtis. Iš viso priskaičiuojama apie 40 tūkst. fotografo nuotraukų, čia pristatoma tik mažytė dalis jo kūrybos“, – jos autorių pristatė D. Vaičekauskas.

Paroda „Šešėlių gaudytojas“ Vytogaloje išskaidyta į dvi dalis: viena jų veikia muziejuje, kita – bendruomenės namuose.

Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius M. Kavaliauskas pri­minė, kad šiemet Girėno bičiuliui Dariui būtų sukakę 125-eri. Tad, prasidėjus mokslo metams, paskaitos apie avia­ciją, fotografiją, Ameriką bei mūsų tautos didvyrius persikels į mokyklas.

„Parodos autorius anuomet už savus pinigus apvažiavo Ame­riką vien tam, kad paliktų ateities kartoms suvokimą, kas buvo pirmieji JAV gyventojai, kokia buvo jų kultūra. Ta pati ir mūsų „Lituanikos“ misija – Darius ir Girėnas siekė visam pasauliui parodyti, kur yra Lietuva. Esame dėkingi JAV ambasadai ne tik už šią fotografijų pa­rodą, bet ir už tai, kad ji kartu su Lietuvos kultūros taryba kofinansuoja Dariaus ir Girėno tėviškių-muziejų modernizaciją, kurios rezultatus turėtume išvysti jau kitais metais“, – sakė M. Kavaliauskas.

S. Girėno tėviškės-muziejaus darbuotoja Lina Gudeliūnienė pristatė dar vieną renginio sve­­čią – S. Dariaus anūką Skirmun­tą Maštarą. Nekalbus žemaitis (gyvena Kretingos r.) užsiminė, kad jo mama Nijolė Dariūtė-Maštarienė ne tik ne kartą lankėsi Vytogaloje, bet ją dažnai pristatydavo ir kaip abiejų lakūnų dukterį. Nors, skirtingai nuo S. Dariaus, S. Girėnas nebuvo spėjęs sukurti šeimos ir jo giminaičių nebėra.

O pakėlus akis virš senosios Girskių sodybos, vaizdas džiugino – tą vakarą lėktuvų sparnais dangų raižė Sigitas Vaičiulis bei Zigmas Lazdauskas, plasnojo Tauragės aeroklubo parasparniai.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

AUTORĖS nuotr.

 

Atnaujinta Penktadienis, 23 liepos 2021 09:15