„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

21 – šimtmečio ženklas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje

1921 m. – 21 mokinys, 2021 m. – rugsėjo 21 d. – tai neatsitiktinis skaičių žaismas, tai pilna sutapimų mūsų gimnazijos šventinių renginių, skirtų paminėti artėjantį gimnazijos 100-mečio  jubiliejų, pradžia. 1921-aisiais Ši­la­lėje buvo įkurta pirmoji valsčiaus vidurinė mokykla. Į ją atėjo 21 mokinys. 2021 m. rugsėjo 21 d. buvo pasirinkta kaip startas, pradedant skaičiuoti laiką, likusį iki Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos jubiliejaus minėjimo.

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai įvairiomis veiklomis sten­giasi įprasminti šią didingą su­kaktį,  svarbią visai mūsų mies­to bendruomenei.

Muziejaus vadovė Aušra Baub­lienė pakvietė gimnazistus į  kelionę po Šilalę. Su istorijos mokytojais Mindaugu Armonu ir Bijūnu Pauliumi mokiniai keliavo į vietas, kuriose būta pirmųjų mokyklų, klausėsi įdomių faktų apie to meto mokytojus, dėstomus dalykus. Sustoję prie išlikusio pirmosios mokyk­los pastato, nusifotografavome. Skaitydami 1921 m. į mokyklą atėjusių  mokinių vardus ir pavardes (jų būta 21), mintimis nusikėlėme į šimto metų kelionę. Žiūrėjome nuotraukas, menančias to meto mokinius bei mokytojus.

Vėliau keliavome pagerbti Ši­lalės pirmosios vidurinės mo­kyklos pirmojo direktoriaus Ka­zi­miero Gorino atminimą. Ant  kapo padėjome gėlės žiedą, už­de­gė­me žvakutę.

Minint Lietuvos žydų geno­ci­do dieną, mokiniai buvo pakviesti prisiminti bei pagerbti Ho­lo­kausto aukas. Klau­sy­da­miesi pasakojimo apie tarpu­ka­rio Ši­la­lę, vaikai sužinojo, jog čia gyveno gausi žydų bend­ruomenė, žydų vaikai mokėsi kartu su lietuvių. Mokytoja A. Baub­lienė papasakojo apie šešis kartus stebuklingai nuo mirties išsigelbėjusį žydų berniuką Edmundą Ruviną Zeligmaną, kuris mokėsi Šilalės gimnazijoje, o vėliau ir dirbo fizikos-matematikos mokytoju. Žydų masinių žudynių vietoje, kur buvo sušaudytos moterys ir vaikai, padėjome po akmenuką ir tylos minute pagerbėme jų atminimą.

Tądien prasidėjo integ­ruo­tų pamokų ciklas gimnazijos skvere pirmų ir antrų klasių gim­nazistams „Čia mes iš­sklei­dėme savus sparnus“, kurias ve­dė lituanistės Irena Gab­rielaitienė, Rasutė Maž­ri­mie­nė, Jolanta Šmitienė, Sau­ga Vai­­čikauskienė, Vida Ma­­žei­­kie­­­nė, Zo­ja Masteikienė, bio­lo­gi­jos mokytojos Gi­da Zo­bė­lie­nė ir Danutė Žiau­berienė. Gim­nazistai išgirdo įdomų pasakojimą apie mokyklą supančius medžius, suži­nojo apie dend­roterapiją. Vė­liau klasėse mokiniai skaitė buvusių gimnazistų ir mokytojų kūrybą. 

Rugsėjo 21-oji pa­minėta pras­­mingai. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai ruošiasi naujiems susitikimams su mūsų istorija. 

Bijūnas PAULIUS,

istorijos mokytojas

AUTORIAUS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 01 spalio 2021 08:25