„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Bažnyčioje klojamos įspūdingos grindys

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyksta šimtmečio remontas – pirmąkart nuo šventovės pastatymo keičiamos grindys. Pasak parapijos klebono, darbais ir kitokia pagalba prisideda, kas tik gali – nuo parapijiečių, aukojančių kiek kuris įstengia, iki savivaldybės, ski­rian­čios finansinę paramą. 

Bažnyčios remontą 2019-ųjų rugpjūtį pradėjęs dekanas kun. Saulius Katkus sako, kad rajono savivaldybės administra­ci­ja prie darbų finansavimo prisideda kiekvienais metais. Ad­ministracijos direktoriaus Ta­do Bartkaus skaičiavimu, kasmet bažnyčios remonto darbams biudžete numatoma 20 tūkst. eurų. Tikimasi, jog lėšų šventovės gerbūviui tvarkyti atsiras ir kitų metų biudžete. 

„Gyventojų mažėja, dėl pandemijos bažnyčioje jų taip pat lankosi mažiau, tad ir aukos kuklesnės. Be to, juk remiame ne kleboną, kuris užsimojo dideliems darbams, bet savo maldos namus, kuriuos lankė mūsų protėviai, lankome mes ir lankys ateities kartos. Tad tos kelios dešimtys tūkstančių, manau, yra labiau simbolinė rajono biudžeto parama“, – sako administracijos vadovas.

Parapijos klebonas kun. S. Kat­kus skaičiuoja, kad pirmam remonto darbų etapui užteko maždaug 60 tūkst. Eur, antrasis kainuos kiek daugiau, bet reikėtų dar ir kitų investicijų. 

„Gerai, kad granito, kuriuo klojame naująsias grindis, kai­ną buvome suderėję dar 2019 m., tad akmuo nepabrango. O kadangi viskas dabar kainuoja brangiau, sunku progno­zuoti, kokia bus galutinė remonto darbų sąmata. Prieš po­rą metų tik išplėšėme senąsias grindis, kurios atvėrė daug staigmenų. Vėliau jas išbetonavome, įrengėme šildymo sistemą, šiuo metu yra pradėti kloti granito ornamentai. Kai kurie akmens luitai yra taisyklingos formos, o kai kuriems ornamentams išgauti reikia ypatingo kruopštumo bei meistriškumo. Tad kol kas nesiryžtu pasakyti, kada darbus baigsime. Jeigu spėtume iki metų galo, būtų ypatinga šventė“, – pripažįsta parapijos klebonas.

Šildomos bažnyčios granito grindys yra dvispalvės: pilkos su raudonais ornamentais. Vieni, kurie jau matė išklotą jų dalį, nustebo, jog danga nėra vienspalvė, kiti džiaugiasi ypatingomis permainomis. Pasak dekano kun. S. Katkaus, grindų ornamentus bei spalvas sugalvojo tas pats architektas, kuris bažnyčios prieigose suprojektavo Lurdą, rengė Padievaičio piliakalnio sutvarkymo planą ir t. t. Tikimasi, jog tikrasis mal­dos namų grožis atsiskleis išklojus visas grindis. Žinoma, anot klebono, dar reikėtų pakeisti ir bažnyčios duris, kurios nebėra tokios sandarios, kaip norėtųsi. Beje, kun. S. Katkus nenorėjo atskleisti, ar dažnai yra tekę tarnauti parapijose, kur reikia būti ir dvasiniu vadovu, ir užsiimti ūkiškais darbais tiesiogine to žodžio pras­me. 

„Kunigo vaidmuo čia pats mažiausias – kiekviena bažnyčia reikalauja vienokio ar kitokio remonto. Kur kas svarbesni yra parapijos žmonės, jų nuoširdumas, noras puošti bei prižiūrėti savo bažnyčią, kad ji išliktų patraukli dar ilgus metus. Štai todėl visada džiaugiuosi, kad į talką mums žmonės atskuba, net jeigu jų specialiai nekviečiame ir neraginame. O gražių pavyzdžių tikrai yra. Pa­vyzdžiui, UAB „Šilalės vandenys“ buvo atsiuntusi technikos, darbuotojų ir net medžiagų skyrė – įrengėme šventoriuje lietaus nuotekų sistemą, į pagalbą atskuba ir greta esančios „Gedminos“ atstovai, ir pavieniai parapijiečiai“, – džiaugiasi Šilalės Šv. Pranciškaus Asy­žiečio parapijos klebonas kun. S. Katkus.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.