Logo
Spausdinti šį puslapį

Paroda atkeliauja į Šilalę

LGGRTC generalinis direktorius A. Bub­nys ir J. E. kardinolas S. Tamkevičius LGGRTC generalinis direktorius A. Bub­nys ir J. E. kardinolas S. Tamkevičius

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Okupacijų ir laisvės kovų muziejus parengė parodą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Ji skirta so­vietų priespaudos laikotarpiu pradėto leisti pogrindinio leidinio „Lie­tu­­vos Ka­talikų Bažnyčios Kronika“ 50-me­čiui. 

Gegužės 15 d. ši paroda bus eksponuojama Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Šv. Mišias (12 val.) aukos Jo Ekscelencija Sigitas Tamkevičius. Kviečia­me visus aplankyti šią istorinę parodą. 

Parodą sudaro 12 stendų, kuriuose atskleistos šešios temos: „Ištakos“, „Turinys“, „Lei­dyba ir pla­tinimas“, „Kelias į Vakarus“, „Sekimas ir rep­re­si­jos“, „Vakarų žiniasklaidoje ir politikoje“. Šios temos pasakoja apie Kro­nikos lei­dybos gimimą, pasiaukojantį kunigų, vienuo­lių bei pasauliečių darbą, slaptą leidinio kelią į Va­karus, sklaidą Vakarų žiniasklaidoje ir vaid­me­nį kovoje už tikinčiųjų ir žmogaus teisių suvaržymus sovietų sąjungoje, KGB bandymus susidoroti su pogrindinio leidinio leidėjais bei platintojais. Temoms atskleisti naudotos nuotraukos, raštija, sovietų represinių struktūrų tarnybų dokumentai, originalių daiktų skait­meniniai vaizdai. Vizualiniam parodos dizainui sukurti naudoti užsienyje perleistų Kronikų iliustraciniai piešiniai. Paroda parengta lietuvių ir anglų kalbomis.

Pirmasis Kronikos numeris pasirodė 1972 m. kovo 19-ąją Alytaus rajono Simno klebonijoje, kun. S. Tamkevičiaus kambarėlyje. Padedant Rusijos disidentams, vėliau užsienio turistams iš užsienio, šis tiesos žodis sugebėjo peržengti visas geležines uždangas ir sujungti bei drąsinti visus persekiojamus ir lageriuose kalinčius tikinčiuosius.

,,Lietuva laimėjo savo laisvės kovą, nepriklausomos valstybės atkūrimo bylą, o ilgiausiai nepertraukiamai sovietų priespaudoje ėjęs pogrindžio leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ buvo vienas lemtingų ginklų“, – sako LGGRTC generalinis direktorius Arūnas Bubnys.

Jis pabrėžia, kad prievarta ir melu įsitvirtinusiam sovietiniam režimui Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika smūgius sudavė tiesos, tautinio bei religinio sąmoningumo sklaida. Iš viso buvo išleistas 81 Kronikos numeris. Leidinys Vakaruose buvo išverstas į anglų, ispanų, italų, vokiečių, prancūzų kalbas. Jis patekdavo ne tik į laisvojo pasaulio radijo laidas, bet ir į demok­ratinių valstybių politines dienotvarkes.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidyba yra pilietiškumo pavyzdys ateities kartoms.

Paroda „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ kovo 23 d. buvo pristatyta ir eksponuojama Seime, vėliau Kauno arkikatedroje, iš Šilalės ji keliaus į Kybartus, Šiaulius bei kitus Lietuvos miestus. 

Aldona JAKAVONIENĖ

LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja

AUTORĖS nuotr. 

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos