„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Paroda grąžino šviesuolį į Baublių paunksmę

„Pro Vyšniakalnį, per iš jo papėdės, vadintos Cidabri­ne, nusidriekiančią šaltiniuotą kokių 5 metrų pločio pievos juostą ėjau ir grįžau: į Bijotų mokyklą ir atgal, į Skaud­vilę ir atgal, į Vilnių ir atgal apie 40 metų, kol greta, ant Aukš­tesnės už Vyšniakalnį kalvos, medinėje Dionizo Poškos laikų Padvarių kaimo trobelėje spinduliavo mano artimųjų šiluma. Iš čia buvau rūpestingai išlydimas ir visada laukia­mas sugrįžtant“. 

Tai – citata iš prof. Stasio Skrodenio knygos „Baublio paunksmė“.

O gegužės 12-ąją, 85-ojo jubiliejaus proga, S. Skrodenis sugrįžo į gimtinę su savo pa­roda „Prof. habil. dr. Stasys Skrodenis – šviesuolis, gimęs Baublių paunksmėje“. Pa­ro­da eksponuojama ir atidarymas vyko ten, kur S. Skro­denis lankė mokyklą, toje pačioje klasėje, dabartinėje Bi­jo­tų bibliotekoje. 

Į jos atidarymą atvyko nemažas būrelis draugų ir bičiu­lių – Bijotų seniūnas Ignas Gu­žaus­kis, buvęs seniūnas Ste­ponas Jasaitis, Šilalės viešosios bibliotekos atstovė Vida Ber­žinienė, Baublių muziejaus muziejininkė Vaida Šegždienė, taip pat dalyvavo Kristina Mizgirienė, Marė Lyda Voroneckaja, Nijolė Bitinienė iš Plokščių (Šakių r.) bei profesoriaus sūnus Evaldas. Skambiais muzikos akordais džiugino Ves­tos Trimirkienės ir Karolio Ka­minsko duetas. 

Atvykę į paro­dą, galite apžiūrėti per 50 profesoriaus parašytų, sudarytų knygų bei raštų. Ir tai – nedidelė dalis darbų, liudijančių ilgą profesinį S. Skrodenio kelią. Paroda Bijotų bibliotekoje veiks iki gegužės 31 d. 

S. Skrodenis – Lietuvos kalbininkas, tautosakininkas, vertėjas, lietuvių folkloro, baltų ir Baltijos finų kultūrinių ryšių tyrinėtojas. Gimė 1938 m. sausio 16 d. Padvariuose. 1960 m. baigė Vilniaus uni­ver­sitetą. 1960–1962 m. dirbo Lie­tuvių kalbos ir literatūros institute (1962–1965 m. šio instituto aspirantas), 1965–1973 m. – Lietuvos nacionalinės Mar­tyno Mažvydo bib­liotekos vyriausiasis bibliote­kininkas, 1972–1974 m. – Rankraščių skyriaus vedėjas. 1966–1976 m. aktyviai dalyvavo kraštotyros veikloje. 1973–2010 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (iki 1992 m. Vilniaus pedagoginis institutas), 1985–1989 m. – Lietuvių ir užsienio literatūros katedros vedėjas; profesorius (1993). 1990–2010 m. Lietuvos ir Suomijos draugijos pirmininkas, nuo 2011 m. – tarybos narys. 1999–2004 m. Lietuvos mokslo tarybos narys.

2008 m. apdovanotas Šilalės savivaldybės „Auk­sinės gilės“ premija už Europoje garsinamą Dionizo Poškos vardą ir Baublių muziejų. 2013 m. S. Skrodeniui skirta Dionizo Poškos premi­ja už poezijos rinkinį „Sau­lė­lydžio atšvaitai“. 

Agnė MACIJAUSKAITĖ

Bijotų bibliotekos bibliotekininkė

Vaidos ŠEGŽDIENĖS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 19 gegužės 2023 08:17