„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Senoliai džiaugiasi dėmesiu ir bendravimu

Šilalėje jau ketvirtus metus veikia Maltos ordino pagalbos tarnyba. Jos savanoriai rengia ne tik kasmetinę „Maltiečių sriubos“ akciją, bet ir nuolat lanko vienišus senelius bei neįgalius asmenis, su jais bendrauja, padeda buityje. Šiuo kalėdiniu laikotarpiu savanoriai vėl beldžiasi į jų duris, nudžiugindami ne tik draugišku apsilankymu, bet ir įteikdami simbolinių dovanėlių.

Maltos ordino pagalbos tarnybos Šilalės maltiečiams va­dovaujanti Rozvita Berži­nie­nė pasakoja, kad prieš kiek­vie­nas Kalėdas pas tuos, ku­riems būtina pagalba, užeinama su simbolinėmis lauktuvėmis. Ta­čiau užvis labiausiai senoliams patinka, kai užsuka jaunimas.

„Jie nori pasikalbėti, nes vie­nišiems žmonėms ypač trūks­ta ne kokių nors daiktų, o bendravimo. Ir būtent jaunimo senoliai labiausiai laukia. Pavyzdžiui, turime vieną močiutę, kuriai mielai padėtų socialinės darbuotojos, tačiau ji bet kokios pagalbos atsisako. Gal ji nenori, jog būtų judinami jos daiktai, ir sako, kad susitvarkyti gali pati. Tačiau jauną žmogų visada mielai priima, nes jai smagu pasikalbėti. Tuo labiau, kai šis nežvilgčioja į laikrodį. O tuo tarpu socialinėms darbuotojoms yra suskaičiuota kiekviena mi­nutė“, - apie senelių poreikius kalba R. Beržinienė.

Šilalės maltiečių vadovė sa­ko, jog jau ketvirtus metus rajone veikianti Maltos ordino pagalbos tarnyba plečia savanorių ratą. Štai neseniai Upynoje dirbanti mokytoja An­gelė Petrošienė ėmė burti jaunus pagalbininkus – moks­leivius.

„Savanoriaujančių mokinių dar kol kas labai mažai, todėl, manau, reikia aktyvinti jaunimo motyvaciją savanorystei. Tokiu būdu vaikai panaudotų savo sugebėjimus, įgytų daugiau žinių bei patirties. Vienišų senolių mū­sų rajone yra nemažai, todėl ir veiklos mokykloms užtektų. Labai šaunūs jaunieji mal­tiečiai yra Kvėdarnos Ka­zimiero Jauniaus gimnazijoje, kur juos subūrė mokytojos Verutė Vaitkevičienė bei Virginija Pa­­liakienė. Jų paraginti, kiekvienas savanoris su­sirado netoli gyvenantį senelį, kuriam galėtų pagelbėti“, - plintančia savanoryste džiaugiasi Šilalės maltiečių vadovė.

Šiuo metu Šilalės maltiečių komandą sudaro 12 suaugusių savanorių ir apie 50 vaikų.

Pirmieji dovanas seneliams nešioti ėmė mo­kytojos A. Pet­­ro­­šienės vadovaujami Upy­­nos Stasio Girėno mokyklos auk­lėtiniai. Su kuprinėmis ant pečių ir maišu, pilnu šlepečių, bei šypsenomis veiduose jaunimas išsiruošė į miestelį.

„Vėliau darysime tikrąsias ka­lėdines dovanas. O dabar tie­siog norime sušildyti senelius savo dėme­siu, bend­ravimu, kad jie pasijustų svarbūs bei reikalingi. Tuo pa­čiu ir prisistatysime, nes Upynoje iki šiol maltiečių nebuvo“, - sako A. Pet­ro­šienė.

Pirmoji aplankyta seno­lė – ilgametė baž­nyčios pročkelė Sta­nislava Su­gin­tie­nė. 92-ejų močiutė šias pa­reigas paliko vos prieš metus. Užsukusius mokinius ji mielai priėmė ir nė neketino paleisti tuščio­mis – kiekvieną pavaišino saldainiu.

Aplankyti garbaus amžiaus upyniškiai džiaugėsi gautomis dovanomis, tačiau užvis svarbiausia buvo jiems pa­ro­dy­tas dėmesys, bendravimas bei trumpas atokvėpis nuo kasdie­nės rutinos, kuomet ge­riau­sias draugas – televizo­rius.

Kasmetinį senelių lankymą jau pradėjo ir šilališkiai. Pa­­­sak R. Beržinienės, prieš kiek­vienas Kalėdas tradiciš­kai pa­­­­­svei­kinamas kiek­vie­nas jubiliatas, su­­­­laukęs 90 metų. Vi­­­­­sai neseniai per vieną dieną Ši­l­alės maltiečiai užsuko net į 12 garbaus amžiaus vie­ni­šų bei neįgalių senolių Vin­gi­ninkuose ir Jucai­čiuo­se namus.

„Vyriausias Vingininkų gyventojas Pranas Kromelys kitąmet minės savo 90-metį. Jis yra labai aktyvus, nepraleidžia nė vieno kaime vykstan­čio renginio. O mums bū­si­ma­sis jubiliatas prisipa­žino, jog labai laukia savo gimtadienio ir švęs­ti susikvies visus pažįstamus.

Taip pat aplankėme buvusią bibliotekininkę Zitą Alek­sandravičiūtę. Ji ir dabar nepaleidžia knygos iš rankų, vi­sada nusiteikusi pozityviai“, - supažindina su senoliais Roz­vita.

Nuo 2006-ųjų Lietuvoje organizuojama „Maltiečių sriubos“ akcija, kuri kasmet sulaukia didžiulio susidomėjimo. Jos metu suaukoti pinigai, paversti sriubos lėkšte, sušildo ne vieną vienišą senolį ar neįgalųjį. Aukoti galima ir telefono numeriais 1417 (au­ka 2 Eur) bei 1418 (au­ka 3 Eur). In­ter­netinis por­talas maltieciusriuba.lt skelbia, kad šiuo metu jau paaukota beveik 90 tūkst. Eur, už kuriuos bus pagaminta daugiau nei 60 tūkst. sriubos porcijų.

Šilalėje „Maltiečių sriubos“ akcija vyks šiandien (gruodžio 2 d.), nuo 14 val., prie Kultūros centro. Pasivaišinti sriuba bei paaukoti bus galima iki pat vakaro – akcija vyks ir Kalėdinės eglutės įžiebimo šventės metu.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 13 Gruodžio 2016 09:35