„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Romo Kalantos pasiaukojimui – 50 metų

Iš Alytaus kilusio, su šeima į Kauną persikėlusio Romo mokyklos išduotoje charakteristikoje nurodoma, kad vaikinas „buvo apsiskaitęs, rašė eilėraščius, sportavo, grojo gitara“, bet yra „lėtas, taikaus būdo, gana uždaras, mėgstantis analizuoti, nelinkęs atvirai bičiuliautis“. Ir akcentuojama, jog jis „kovojo su melu ir neteisybe“. O tam parodyti jaunuolis nepagailėjo savo gyvybės – protestuodamas prieš santvarką, tapo Laisvės simboliu. R. Kalantai rūpėjo…

Paroda atkeliauja į Šilalę

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Okupacijų ir laisvės kovų muziejus parengė parodą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Ji skirta so­vietų priespaudos laikotarpiu pradėto leisti pogrindinio leidinio „Lie­tu­­vos Ka­talikų Bažnyčios Kronika“ 50-me­čiui. Gegužės 15 d. ši paroda bus eksponuojama Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Šv. Mišias (12 val.) aukos Jo Ekscelencija Sigitas Tamkevičius. Kviečia­me visus aplankyti šią istorinę parodą.…

Motinos gyvenimas – užtarti, mylėti, glostyti ir ginti

Įprasta, jog kiekviena šventė įneša ir savotiško šurmulio, nerimo, rū­pesčių, ir nekasdieniško džiaugsmo. Vienaip nusiteikę laukiame Kalėdų, Naujųjų metų ar Velykų. Tačiau, pripažinkime, visai kitaip, su išskirtiniu sielos virpėjimu kaskart pasitinkame Motinos dieną – vienintelę metuo­se, kuomet visą dėmesį ski­riame savo brangiausioms, dovanojusioms mums gyvybę ir atidavusioms viską: meilę, rūpestį, kad tik vaikai būtų laimingi. Nes tik tuomet ir motinos…

Gonderas, senoji Etiopijos sostinė

(Tęsinys. Pradžia Nr. 15, 17, 23, 25) Aukštai kalnuose įsikūręs Gonderas nė iš tolo nepanašus į kitus Etiopijos miestus. Jame viskas primena vakarietišką kultūrą. Kartu tai yra pirmoji Etiopijos sostinė, įkurta apie 1635 metus ir gyvavusi iki pat 1855-ųjų. Šiame mieste turėjome progą dalyvauti ir jų Timkete, antroje pagal svarbą (po Kalėdų) religinėje šventėje, kurios metu atnaujinamas krikštas. Bažnyčių miestas…

Kas tikra – gražu ir nepakartojama

Grožį mylintis žmogus jį kuria visur: savo aplinkoje, kiekviename namų kampelyje, juo paremtas gyvenimo būdas bei pomėgiai. Taip galima apibūdinti Ingridą Rudžionienę, gyvenančią Palokystyje, kaip sako pati, nuostabiame gamtos kampelyje, kurio grožio, erdvės, tyrų neiškeistų nė į puikiausias pasaulio vietas. Tačiau šįkart ne apie aplinkos patrauklumą, bet apie vidinio grožio realizavimą – Ing­rida savo malonumui kuria pa­puošalus iš akmenukų, gintaro,…

Pėsčiųjų žygis Bijotuose

Pavasariškas kovo 26-osios rytas į Bijotus sukvietė pėsčiųjų žygių entuziastus. Bijotų bendruomenė ir Bijotų seniūnija kartu su Pėsčiųjų žygių asociacija bei Lietuvos di­džiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotuoju pėstininkų batalionu suorganizavo 11-ąjį pėsčiųjų žygį „Kęstutėnai“. Nuostabus jausmas matyti žmones, kurie su gera nuotaika atvyksta iš pačių tolimiausių Lietuvos vietų į mūsų nuostabų kraštą pasivaikščioti po jo apylinkes. Renginys sukvietė daugiau kaip 800…

Katalikų Bažnyčios kronikai – penkiasdešimt

Ankstų šių metų vasario rytą pasaulis radikaliai pasikei­tė. Jis daugiau niekada nebus toks, koks buvo. Tačiau aki­vaizdu ir tai, kad tikrai nesumažės drąsos ir didvyriškos kovos už tiesą ir laisvę svarba. Todėl dar kartą verta priminti tai, kas bandyta aktualizuoti po šių metų Laisvės pre­mijų įteikimo – Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos (LKBK) fenomeną. Tuo labiau, jog kovo 19 d. suėjo…

Ukrainos draugų – visas pasaulis

Visų mintys prikaustytos prie Rusijos vykdomo karo Ukrainoje, ir nėra nė vieno sveikai mąstančio žmogaus, kuris nesmerktų taikių žmonių žudynių. Visuotinis palaikymas bei pagalba kenčiančiai tautai – svarbiausi dalykai, kuriais galime ir privalome prisidėti kiekvienas. „Ukraina neabejotinai atsilai­kys, tačiau kokia tai bus kai­na!“ – sako mūsų rajone gyvenanti rusė Na­dežda (vardas ra­šinio herojės prašymu pakeistas, pavardė ir vardas re­dak­cijai žinomi).…

Partizanų vado dukra visada žinojo laisvės kainą

Laiminga tauta, kurios laisvė neaplaistyta krauju, tačiau tokių sėkmės istorijų pasaulyje nėra daug. Didvyriškai ginantis Ukrainai, daugelis apgailestauja, jog 1940-aisiais savo stuburo okupantui neparodė Lietuva. Leidę trypti okupantams savo šventą žemę, lietuviai 1944–1953 m. vykusiose pogrindžio kovose už laisvę neteko 30 tūkst. partizanų bei jų rėmėjų. Kraujas liejosi ir mūsų krašto miškuose, o mūšių su okupantais atgarsiai daugelyje vie­tovių tebeaidi…

Stipri tautos dvasia – išlikimo garantas

Šiandien pasaulis – visiškai kitoks, nei buvo prieš metus. Esame ukrainiečiams artima tauta, todėl dauguma mūsų puikiai suprantame, ką jie patiria, geriau nei vakariečiai žinome okupantų ideologiją. Štai todėl ir artėjant Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, taip svarbu atsiminti, kokia kaina savo Laisvę iškovojome mes, ir suvokti, kaip lengva jos netekti. Kovo 11-osios išvakarėse kalbamės su Krašto apsaugos…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą