„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Laikraštis auga kaip žmogus: būtina savybė – sugebėjimas keistis

Šis „Šilalės artojo“ numeris – pirmas žingsnis į aštuntą leidybos dešimtmetį. Skaičiuojame juos nuo 1951-ųjų ba­landžio 15 d., kai šilališkių namus pasiekė pirmasis tuo­me­tis rajono laikraštis „Spalio Pergalė“. Po dvylikos me­­tų iš jo išaugo „Artojas“ – tokiu pavadinimu pirmasis laikraščio numeris išėjo 1963 m. kovo 1 d. Po dar be­veik 30 metų laikraštis nusikratė visų partinių-politinių priklausomybių, o nuo 1994-ųjų…

Tik nugyvenęs ilgą gyvenimą supranti, koks jis trumpas

Šie perfrazuoti vokiečių filosofo Artūro Šopenhauerio žodžiai labai tinka apibūdinti senolės Zofijos Mačiulienės gyvenimą, nes jai regisi, jog galėtų dar daug daug ką nuveikti... Paprastai kalbinami papasakoti laikraščiui apie savo gyvenimą, garbaus amžiaus žmonės kuklinasi, kad nieko ypatingo, išskirtinio jie nėra padarę – tiesiog gyvenimas susiklostė taip, o ne kitaip. Tačiau juk kiekvieno nugyventas amžius yra dalis mūsų tautos istorijos,…

„Tylos uždanga“ – jautri nacių kareivio sūnaus išpažintis

Balandžio 8 d. visame pasaulyje minima Holokausto ir heroizmo aukų atminimo diena (Jom HaŠoa). Minint šią dieną ir Holokausto 80-metį, Lietuvoje pristatoma į 10 pasaulio kalbų išversta vokiečių pastoriaus Jobst Bittner knyga „Tylos uždanga“. Tai – nacių kareivio sūnaus išpažintis ir atgaila dėl jo tautos poelgių. Knyga, apipinta istoriniu, psichologiniu ir teologiniu kontekstu, leidžia pažvelgti giliau, bet svarbiausia – tai…

Velykos skamba paukščių balsais ir kvepia vašku

Pajūrio bibliotekininkės Rasos Griškienės Velykos trun­ka ne mažiau kaip savaitę, kvepia bičių vašku ir skamba pa­va­sariu besidžiaugiančių paukš­čių giesmėmis. Rasa yra pripažinta tradicinio marginimo vašku meistrė ir tuo su­gebėjimu nuoširdžiai dalijasi su miestelio bendruo­mene. Jos no­ras išsaugoti tradiciją jau užkrėtė daugybę žmonių, bet labiausiai bib­liotekininkė džiaugiasi vašku marginti pamėgusiu jaunimu. Kiekvienam lankytojui – po margutį Per daugiau nei dešimtmetį tapo…

Su meile ir iš širdies kuriami raštai

Šilališkės Adelės Račkauskienės namuose, pačioje švie­siausioje vietoje – prie lango, stovi jos nuolatinė gy­venimo palydovė siuvamoji mašina. Devyniasdešimt trečiuosius einanti močiutė sako, kad mašina tarškėdavo ir šalia sūpuojant vaikų lovelę – šeimoje užaugo trys sūnūs bei dukra, ir kartais turbūt iki išnaktų sėdint prie siuvinio, nes rytoj kažkam svarbi gyvenimo akimirka ir reikia naujo drabužio... Adelė gimė Kiaukų kaime, vaikystė…

Į kūrybą sudeda širdį, į širdį – padėkos kupinus laiškus

Nuo jaunystės rankdarbius mėgstanti šilališkė Kristina Venckienė sako, jog, atradusi naują jų rūšį – nėrimą iš virvelių – ėmėsi šio pomėgio su didžiuliu užsidegimu. Beje, Kristina, įgijusi ekonomistės profesiją ir visą gyvenimą dirbusi „su skaičiais“, yra įsitikinusi, kad rankdarbių ma­nija gali užvaldyti bet kokios specialybės žmones. „Šalia savo tiesioginio darbo visada tai mezgiau, tai siuvau. Mano vaikai augo apmegzti –…

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia...

Visą mėnesį socialiniuose tinkluose dominuoja tautinė simbolika, tri­spal­­vės gėlės, kai kurių švietėjų, visuomenininkų idėjų dienoraščiuose – vals­tybės švenčių minėjimo scenarijai. Stengiantis, kad projektai nebūtų uždari, kai kuriose mokyklose, pasitelkus nuo­tolinius instrumentus, vyksta atviros pamokos, renginiai, atspindintys Lietuvos istorijos faktų liudijimus, de­monstruojama mokinių kūrybinė, intelektinė ir meninė veikla. Kaip ži­nia, tarp daugybės neeilinių dienų yra ir itin didžios dienos: Vasario 16-oji,…

Parapijiečių laukia remontuojamos bažnyčios

Gavėnia artina Prisikėlimo šventę, todėl tikinčiųjų akys vis dažniau krypsta į sa­vąsias bažnyčias. Su džiaugsmu sutikta ir žinia, jog jau galima lankytis ir Šv. Mi­šio­se, tačiau dvi mūsų rajono bažnyčios tikinčiuosius kol kas pasitinka ne iki galo su­tvarkytos. Pernai prasidėjęs Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčių remontas dar tęsis ir šiemet, todėl jau dabar prašoma parapijiečių…

Kokia laimė gyvenime žadėta...

„Dieve brangus, koks sunkus buvo tas gyvenimas“, – atsidūsta šimtametė Albertina Stanevičienė-Rimienė, prisėdusi prie stalo priešais ir sunėrusi tiek daug vargų pakėlusias rankas. Šimtametė! Šviesus veidas, šviesios akys, žvelgiančios pro akinių stiklus, anot senolės, kad žmonės „nesibaidytų tokių negražių akių“. Pasipuošusi balta bliuzele, įsisegusi blizgančią „broškę“ – taip, kaip puošdavosi mūsų močiutės anais laikais. Ir tokia pat šviesi atmintis –…

Vasario 16-oji – tvirtas valstybės pamatas

Sukanka 103-eji metai, kai 20 garsių Lietuvos vi­suo­menės ir politikos veikėjų pasirašė valstybės Nepri­klausomybės aktą. Bemaž šimtą me­tų mes nežinojome, kur yra šio svarbaus dokumento originalas. Ir štai 2017 m. kovo pabaigoje Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liu­das MAŽYLIS Berlyno archyvuose jį surado. Tai tapo tikra sensacija ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasau­lyje. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, profeso­rius mūsų…

Žvaigždės ryškiausiai šviečia stovintiems ant žemės

Upyna Lietuvai yra padovanojusi ne vieną talentingą, daug savo kraš­tui nusipelniusį žmogų, tačiau patys upy­niškiai didžiausiais šviesuliais vadina mokytoją Vaidilutę Jončaitę ir muziejininką Klemensą Lovčiką. Jų skleidžiama kultūros šviesa ne vieną dešimtmetį darė įtaką šio krašto žmonių mąstymui bei pomėgiams. Tą šviesą savo širdyje išsinešė ir jų vaikai Saulius bei Dalia. Nors jo akys kasdien kryps­ta į dangų, astronomas Saulius…

Sunaikintiems pasauliams atminti...

Sausio 27-oji yra tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Pasaulyje ji minima nuo 2005 m., kai Jungtinės Tautos priėmė rezoliuciją, smer­kian­čią diskriminaciją, prievartą religiniu ar etniniu pagrindu bei atmetančią Ho­lokausto neigimą. Šia rezoliucija sausio 27-oji paskelb­ta ir tarptautine Holokausto aukų atminimo diena, nes bū­tent šią dieną prieš 76-erius metus buvo išvaduota Auš­vico koncentracijos stovykla. Nacių koncentracijos stovyk­loje Aušvice, kelios minutės prieš…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą