„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kaimas įamžino Sausio 13-osios didvyrio atminimą

Šiltą rugsėjo pabaigos popietę prie Paežerio kaimo gyventojų pastatyto Lietuvos vardo kryžiaus ir plačiai iš­si­kerojusio valstybės atkūrimo 10-mečio proga paso­dinto ąžuolo susirinko aplinkinių kaimų žmonės. Atidengtas dar vienas at­minimo ženklas – Vytautui Vaitkui skirtas stoga­stulpis. Juo įam­žintas Šilalės krašte gimęs ir užaugęs Sausio 13-osios did­vyris, tragiškąją naktį žuvęs nuo sovietų desantininkų pa­leistos kulkos. Atminimas visam likusiam laikuiTrys dešimtmečiai turėjo pra­­­eiti,…

Kovų už laisvę ir nepriklausomybę priminimas – atkurta partizanų vadavietė

Medvėgalio papėdėje, Ka­rūžiškės dvaro prieigose, rugsėjo pabaigoje buvo ne tik paminėtas Lietuvos lais­vės armijos 80-metis, bet ir prisimintas Lietuvos par­tizanų Žemaičių apy­gar­dos vadas Vladas Mont­­vy­das-Žemaitis, ku­rio 110-ąsias gi­mimo metines šie­met mini­me. Ta intencija pa­šven­tin­tas at­kur­tas apygardos vado bunkeris-vadavietė, Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, iškilmėse dalyvavo V. Montvydo-Žemaičio dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė. Varnių regioninio parko teritorijoje atstatyti Žemaičių apygardos…

Bažnyčioje klojamos įspūdingos grindys

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyksta šimtmečio remontas – pirmąkart nuo šventovės pastatymo keičiamos grindys. Pasak parapijos klebono, darbais ir kitokia pagalba prisideda, kas tik gali – nuo parapijiečių, aukojančių kiek kuris įstengia, iki savivaldybės, ski­rian­čios finansinę paramą. Bažnyčios remontą 2019-ųjų rugpjūtį pradėjęs dekanas kun. Saulius Katkus sako, kad rajono savivaldybės administra­ci­ja prie darbų finansavimo prisideda kiekvienais metais. Ad­ministracijos direktoriaus…

Mokytojo darbo sėkmė – profesionalumas ir meilė vaikui

Kai kurie vis dar galvoja, kad mokytojo profesi­­ja – pavydėtina: ilgos atostogos, trumpa darbo die­na. Bet tai tik išoriškai matomas ver­tinimas. Iš tiesų mo­ky­tojo darbas yra sunkus ir atsakingas: jam pa­ti­kėta mokyti, auklėti jau­ną žmogų, brandinti as­menybę, motyvuotą, at­sa­kin­gą, geban­čią įveikti vi­sus iššūkius. Taigi koks tvir­tas psi­cho­­logiškai, emo­ciškai ir fiziškai privalo bū­­ti mo­ky­tojas, kad ga­lėtų visa tai įskiepyti savo mo­kiniams.…

Keičiasi ne tik policija, bet ir visuomenė

Turbūt ne veltui sakoma, kad policininkui nėra darbo valandų, nes tikram pareigūnui profesija tampa gyvenimo būdu. Gal todėl policijos profesinė šventė dar vadinama ir Angelų sargų diena: į šiuos žmones galima kreiptis pagalbos bet kada. Apie tai ir kalbamės su Tauragės AVPK Ši­lalės rajono policijos komisariato viršininku Audriumi Lu­košiumi, Rea­gavimo skyriaus tyrėjais Gediminu Liutkumi ir Rūta Ma­žei­kaite. Šilalės policijos pareigūnų…

21 – šimtmečio ženklas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje

1921 m. – 21 mokinys, 2021 m. – rugsėjo 21 d. – tai neatsitiktinis skaičių žaismas, tai pilna sutapimų mūsų gimnazijos šventinių renginių, skirtų paminėti artėjantį gimnazijos 100-mečio jubiliejų, pradžia. 1921-aisiais Ši­la­lėje buvo įkurta pirmoji valsčiaus vidurinė mokykla. Į ją atėjo 21 mokinys. 2021 m. rugsėjo 21 d. buvo pasirinkta kaip startas, pradedant skaičiuoti laiką, likusį iki Šilalės Simono Gaudėšiaus…

Lenktynininkė Augustė – stereotipų laužytoja

Ne taip seniai per šalį nurūko 30-asis ralis „Aplink Lietuvą“. Tarp 55 ekipažų be­veik 1200 kilometrų trasą ryžosi įveikti ir keturi grynai moteriški ekipažai. Tarp jų – ne vie­name ralyje jau dalyvavusi ir mūsų kraštietė Augustė Rupšytė. Šie­met istorinis ralis buvo užsukęs ir į Šilalę – lenktynininkai išbandė mūsų rajono kelius. Jais skriejo ir Kvė­darnoje augusios Augustės bei jos šturmanės…

Šimtametės godos – jos gyvenimo mozaika

„Senatvė gali parodyti žmogaus grožį, kaip gebėjimą priklausyti nuo kitų, priimti pagalbą, dalintis patirtimi ir sukaupta išmintimi, vidiniu grožiu. Kūnas silpsta, tačiau siela skleidžiasi, ir tai senatvę padaro gražią...“ (Toma Bružaitė, Laisvos visuomenės instituto vadovė, „Kataliko balso“ atstovė) Šilališkė Bronislava Joku­baus­kienė rytoj, rugsėjo 18-ąją, švenčia savo šimt­­metį. Tai besišypsanti, išgirdus, jos nuomone, juoką keliantį klausimą iš ilgo jos gyvenimo, tai…

Retesni eksponatai Upynos liaudies amatų muziejuje

(Pabaiga. Pradžia Nr. 49, 65) Sukilėlių ginklas dalgis. Vasarą šeimininkės kiaules šerdavo barščių, burokų lapais. Juos reikėdavo supjaustyti. Tam vyrai padarydavo liodes. Tai 35x30 cm lentinis lovys su kojomis. Prie vieno liodės galo būdavo pritaisytas senas dalgis su rankena. Vienoje sodyboje mano dėmesį patraukė sulūžusi liodė ir dalgis prie jos. Jis buvo platesnis ir trumpesnis už kitus. Jį kažkada gaspadorius…

Lietuva gali būti tvirta teisinė valstybė

Yra žmonių, kurie visą gyvenimą vejasi savo svajonę – lyg mėlynąją paukštę – ir lieka jai ištikimi. Toks yra ir buvęs šilališkis Antanas Bukauskas. Teisininkas, docentas, šiuo metu gyvenantis ramų senjoro gyvenimą, bet iš­likęs optimistu ir tikintis, jog Lietuvoje galima sukurti realią gerovės valstybę. Antaną su gimtuoju miestu sieja kuo šviesiausi prisiminimai. „Vaikystė buvo kaip ir daugelio to me­to vaikų:…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą