Šiaurės pašvaistės šalyje

Širdyje nuolat kirbėjo svajonė pamatyti šiau­rės kraštus, Šiaurės pašvaistės nu­spalvintą dangų. Ir štai vieną ankstyvą pra­ėjusių metų gruodžio rytą su anūkės šeima nusileidome Keflaviko oro uoste Islandijoje, ku­ris nuo šalies sostinės Reikjaviko nutolęs 50 kilo­metrų. Islandija – to paties pavadinimo (island) saloje įsikūrusi valstybė. Tai prieš daugelį amžių vulkanų suformuota sala, ugnikalnių, geizerių, krioklių, kalnų bei ledynų kraštas. Sala, skalaujama…

Mūsų kraštietis tiki, kad jo išradimai pakeis naftą

Niekas nėra suskaičiavęs, kiek žemėje liko naftos ir dujų, bet visi sutinka, kad jų atsargos kada nors baigsis. Ar galėtume išsiversti be iškastinio kuro, ar jį galėtų pakeisti saulės, vėjo, vandens energija? Nuo Kvėdarnos kilęs tauragiškis išradėjas Viktoras Jokubaitis tikina, jog tai yra visiškai įmanoma. Dabar jis važinėja po aplinkinius rajonus, savivaldybių vadovams bei vers­lininkams rodo du savo išradimus, kurie,…

Plungės ekstrasensas Pilėnus atrado Bilioniuose

Pagaliau atrasti legendiniai Pilėnai, kuriuos Lietuvos istorikai spėja galėjus būti tai ten, tai ten. Tarp ga­limų kandidatų minimi ir du piliakalniai Šilalės rajone: vie­nas - Kaltinėnuose, kitas - Bilioniuose. Ekstrasen­sas iš Plungės Bronius Mažonas istorinio paveldo sargams bei tyrinėtojams nurodė labai konkrečią Pilėnų vietą, kur neva palaidoti ir drąsieji pilies gynėjai. Jų kapavie­tė - ant paties Bilionių piliakalnio. Sensacija po…

Rūpesčiai, kupini meilės

Valstybės ir savivaldybių vaikų globos namuose gy­vena per 3,5 tūkstančio vaikų. Dar maždaug 19 tūkst. mūsų šalies nepilnamečių skursta socialinės rizikos šeimose, tad taip pat bet kada gali netekti tėvų. Tuo tarpu globėjai, galintys bei norintys į savo šeimas priimti vieną ar daugiau vaikų, skaičiuojami ant pirštų. Drąsos jiems galėtų suteikti kaltinėniškių Danutės ir Stanislovo Anusų pavyzdys. Penkis vaikus į…

Jubiliejus atėjo ir nelaukiamas...

Didelė laimė gyvenime teko šešioms Jokužytėms - ilgai džiaugtis savo mama. Nesvarbu, jog gal kartais ji labiau negaluoja, gal ne visada būna gero ūpo. Tačiau visuomet pasitinka savo dukras meile ir švelnumu šviečiančiomis akimis. Gi pačiai Onai Jokužienei gy­venime teko kitokia dalia. Buvo gal tik aštuonerių sulaukusi, kai pasimirė jos motulė. Iš keturių našlaičiais likusių vaikelių juodvi su dvyne seserimi…

Senoliai džiaugiasi dėmesiu ir bendravimu

Šilalėje jau ketvirtus metus veikia Maltos ordino pagalbos tarnyba. Jos savanoriai rengia ne tik kasmetinę „Maltiečių sriubos“ akciją, bet ir nuolat lanko vienišus senelius bei neįgalius asmenis, su jais bendrauja, padeda buityje. Šiuo kalėdiniu laikotarpiu savanoriai vėl beldžiasi į jų duris, nudžiugindami ne tik draugišku apsilankymu, bet ir įteikdami simbolinių dovanėlių. Maltos ordino pagalbos tarnybos Šilalės maltiečiams va­dovaujanti Rozvita Berži­nie­nė…

Asmeninėje bibliotekoje - neįkainojami kultūros lobiai

Šilalės rajone tikriausiai nerastume žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs ar nepažintų tautodailininkų Vaidilutės Jončaitės ir Klemenso Lovčiko. O peržengus svetingų jų namų slenkstį, į akis pirmiausia krinta knygų gausa. Daugiau kaip 5 tūkst. leidinių sukaupusi biblioteka - viena didžiausių asmeninių bibliotekų ne tik mūsų rajone, bet gal net visoje Tauragės apskrityje. Joje - daugybė vertingų knygų ir senų, kone prieš šimtą…

Brangūs prisiminimai

Bijotų filialo bibliotekoje vyko knygos „Stasys Dautaras. Tautodailininkas“ pristatymas. Knygos autorius – jo brolis dr. Jonas Dautaras. 2015 m. kovo 1 d. po sunkios ligos tautodailininkas S. Dautaras (gim. 1941 m.) atsisveikino su šiuo pasauliu, palikdamas ryškų pėdsaką Lietuvos, ypač Že­maitijos, kultūroje. Gimė jis Pavėrių kaime, Dionizo Poškos apy­linkėje, mokėsi Stulgių septynmetėje mokykloje, Tel­šių taikomosios dailės technikume įgijo dailės dar­bų…

Kaip rasti bendrą kalbą skirtingų kartų žmonėms?

Trimetį berniuką tėvas vos spėjo išgelbėti bešokantį pro trečio aukšto langą. „Bet aš juk – transformeris, turiu tris gyvybes“, - atšovė jam pyplys. Aštuoniasdešimtmetė jo promočiutė, spintos antresolėse tvarkingai susidėjusi sau įkapes, net nenutuokia, nei kas tas transformeris, nei ką su juo reikia daryti. O iš kur ji gali žinoti: juk gimė ir augo jiedu skirtingu laikotarpiu. Lygiai tas pats…

Dalios knyga

Antrašte „Dalios knyga: į Sibirą ištremtos lietuvės is­torija“ (Dalian kirja: Sipeerian karkotetun liettualais­tytön tarina. [Helsinki]: Absurdia, 2016, 176 p.) neseniai suomių kalba išspausdinti tremtinės Dalios Grinkevi­čiūtės (1927-1987) atsiminimai apie tremtį Sibire prie Laptevų jūros (Trofimovsko lagerį) bei gyvenimą po tremties. Jų pagrindas - D. Grinkevičiūtės knyga „Lietuviai prie Lap­te­vų jūros“. Versta iš 2014 m. Berlyne išleistos knygos „Aber der Himmel…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą